Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

04/29/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
409 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:10~10:20ĮSTATYMO dėl Lisabonos sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos Bendrijos steigimo sutartį, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2897(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius, Komiteto pirmininkas, Europos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:20~10:40Teismų įstatymo 119, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3039(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:40~11:00Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo" PROJEKTAS (dėl Algio Čapliko) (Nr. XP-3045) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.11:00~11:30Seimo NUTARIMO "Dėl Kosovo Respublikos pripažinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2859(4)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Karosas, Komiteto pirmininkas, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Andrius Kubilius, Komiteto pirmininkas, Europos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6a.11:30~14:10Diskusija dėl Vyriausybės 2007 metų veiklos ataskaitos
1 - 6b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Vyriausybės veiklos 2007 m. ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-3030) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Šiaulienė,
 • Aldona Staponkienė,
 • Vytautas Bogušis,
 • Vaclovas Karbauskis
1 - 6c.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Vyriausybės veiklos 2007 m." PROJEKTAS (Nr. XP-3030A) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Kašėta, Frakcijos seniūnas, Liberalų sąjūdžio frakcija, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.14:10~14:20ĮSTATYMO dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Argentinos, Australijos, Brazilijos, Ekvadoro, Filipinų, Honkongo, Indijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Kinijos, Kolumbijos, Korėjos Respublikos, Kubos, Naujosios Zelandijos, Šveicarijos, Taivano, Penghu, Kinmen ir Matsu atskirosios muitų teritorijos susitarimų dėl 2004 m. birželio 11 d. dokumento S/SECRET/8 pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) XXI straipsnio 2 dalies a punktą ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2898(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Sigitas Draugelis, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vaclovas Karbauskis, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2978(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 1, 2, 4, 6, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-2969(6)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ištirti, ar 2003 m. vasario 18 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 236 "Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos" neprieštarauja Konstitucijai ir Įstatymui" PROJEKTAS (Nr. XP-2902) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis,
 • Gintaras Steponavičius
r - 4.Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 17 straipsnio 2 punkto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3028) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius,
 • Algimantas Salamakinas
r - 5.Valstybinių pensijų įstatymo 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo bei papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2810) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dalia Teišerskytė
r - 6.Valstybinių pensijų įstatymo 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2975) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jagminas
r - 7.Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2819) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arimantas Dumčius/ 29SN
410 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:10Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-2982(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Baltraitienė/ DPF
2 - 2.15:10~15:20Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 44 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2929) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė,
 • Virginija Baltraitienė
2 - 3.15:20~15:30Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 straipsnio 2 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2866) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Baltraitienė/ 29 SN
2 - 4.15:30~15:40Valstybinių socialinio draudimo pensijų garantijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2851) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Daukšys,
 • Dangutė Mikutienė,
 • Zenonas Mikutis
2 - 5.15:40~15:50Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2864(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Manfredas Žymantas/ 29SN
2 - 6.15:50~16:00Seimo NUTARIMO "Dėl 2009 metų paskelbimo Lietuvos tūkstantmečio metais" PROJEKTAS (Nr. XP-2838) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė
2 - 7.16:00~16:15Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 43 straipsnio pakeitimo bei Statuto papildymo 65(1) straipsniu" PROJEKTAS (Nr. XP-2019(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komisijos narė, Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8.16:15~16:30Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1696(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9.16:30~16:45Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2474(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Daukšys,
 • Jadvyga Zinkevičiūtė
2 - 10.17:00~17:10Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 8 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2476(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Saulius Lapėnas, Komisijos pirmininkas, Verslo ir užimtumo komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 11.17:10~17:20Mokėjimų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2611) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Pranas Vilkas
2 - 12.17:20~17:40Garantinio fondo įstatymo 3, 5, 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2527(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Daukšys
2 - 13.17:40~17:50Akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 3 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2862) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Daukšys
2 - 14.17:50~18:00Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2478) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 15.18:00~18:20Seimo narių pareiškimai
r - 8.Seimo protokolinio nutarimo dėl A. Prakapaitės ir kitų pareiškėjų peticijos projektas