Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

05/15/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
417 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:20Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:20~10:25Akcinių bendrovių įstatymo 13, 15, 24, 34, 39, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 60 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 45(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2785(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Veselka, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:25~10:30Aviacijos įstatymo 2, 3, 5, 30, 37, 72 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2860(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viačeslav Škil, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:30~10:40Baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2324(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.10:40~11:00Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17, 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2295(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.11:00~11:30Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2779(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.11:30~11:45Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo" PROJEKTAS (Nr. XP-3029(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.12:00~12:30Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo" PROJEKTAS + koncepcija (Nr. XP-2390(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramunė Visockytė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Etela Karpickienė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto narė, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, komisijos narė, Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arimantas Dumčius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.12:30~13:30Vyriausybės valanda
1 - 10a.13:30~13:50Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto" pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-684(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Loreta Graužinienė, Komiteto narė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Saulius Girdauskas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10b.Įstatymo "Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo" ir jį keitusių Įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-685) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Loreta Graužinienė, Komiteto narė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Saulius Girdauskas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10c.Seimo NUTARIMO "Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą" PROJEKTAS (Nr. XP-1506) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1.Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 3, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2087) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 3 ir 4 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3088) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 4a.Odontologijos praktikos įstatymo 9 straipsnio 2 punkto pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2164) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Milda Petrauskienė, Komisijos pirmininkė, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 4b.Odontologijos rūmų įstatymo 6 straipsnio 4 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2165) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Milda Petrauskienė, Komisijos pirmininkė, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
418 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:25Įmonių bankroto įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13(1), 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2850(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Veselka, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2a.15:25~15:45Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 5, 12, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2690(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Smetona, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2b.Saugios laivybos įstatymo 1, 2, 6, 8, 33, 42, 43, 44, 47 straipsnių ir septynioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2691(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Smetona, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Audrius Endzinas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2c.Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 30, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 33 ir 43 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2692(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Smetona, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Audrius Endzinas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3a.15:45~16:00Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2047(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas, Komiteto pirmininkas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Milda Petrauskienė, Komiteto narė, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Ramunė Visockytė, Komisijos pirmininkė, Narkomanijos prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 44(2), 259(1), 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2660(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Antanas Matulas, Komiteto pirmininkas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4a.16:00~16:50Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 152(15) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1652(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Pinskus, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(7) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2118(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Nijolė Steiblienė, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 46(1), 50(4), 50(7), 91(8), 188(10), 188(13) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2735(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vladimiras Volčiok, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4d.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(3), 224, 234, 237, 241(1), 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(23), 84(2), 84(3), 84(4) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2754(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4e.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 130, 224, 225, 259(1), 269 ir 320 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2821(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4f.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 130, 225(2) ir 266 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 119(3) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2891(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Nijolė Steiblienė, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5a.17:00~17:30Politinių partijų įstatymo 4 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-806(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Violeta Boreikienė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5b.Susirinkimų įstatymo 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-807(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Violeta Boreikienė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(18) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-808(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Violeta Boreikienė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5d.Baudžiamojo kodekso papildymo 110(1) ir 122(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2299(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Violeta Boreikienė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6.17:30~17:45Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 2, 60, 62 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3052) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Šadžius, Ministras, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7a.17:45~18:00Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3053) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Šadžius, Ministras, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7b.Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3054) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Šadžius, Ministras, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3055) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Šadžius, Ministras, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 8.18:00~18:20Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 3(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3007) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimira Danutė Prunskienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
2 - 9a.18:20~18:40Darbuotojų maitinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1322(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas,
 • Pranas Vilkas,
 • Jadvyga Zinkevičiūtė
2 - 9b.Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1323(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas,
 • Jadvyga Zinkevičiūtė,
 • Pranas Vilkas
2 - 9c.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1324(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas,
 • Jadvyga Zinkevičiūtė,
 • Pranas Vilkas
2 - 9d.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1325(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas,
 • Jadvyga Zinkevičiūtė,
 • Pranas Vilkas
2 - 10.18:40~19:00Seimo narių pareiškimai
r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-3085) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algis Čaplikas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 6.Seimo Pirmininko atsakymai į Seimo narių raštu pateiktus klausimus
 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 7.Korupcijos prevencijos įstatymo 5, 6, 7, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo 9(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2617) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Bašys,
 • Algimantas Matulevičius,
 • Algis Kašėta,
 • Rasa Juknevičienė,
 • Rimantas Smetona,
 • Romualda Kšanienė
r - 8.Darbo kodekso 187 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2293(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfredas Pekeliūnas/ 30SN