Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/17/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
432 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:15Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:15~10:25Lygių galimybių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2384(7)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Laima Mogenienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3a.10:25~10:35Prekybinės laivybos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2078(6)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viačeslav Škil, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3b.Prekybinės laivybos įstatymo 4(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2784(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viačeslav Škil, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:35~10:40Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3 straipsnio, 3, 4 ir 6 priedėlių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3031(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.10:40~10:50Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 34 straipsnių, 5 priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 34(8), 34(9), 34(10), 34(11) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2903(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.10:50~11:00Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2971(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Bosas, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7a.11:00~11:10ĮSTATYMO dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi PROJEKTAS (Nr. XP-3004(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vincė Vaidevutė Margevičienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7b.Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3005(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vincė Vaidevutė Margevičienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8a.11:10~11:20Politinių partijų įstatymo 4 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-806(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8b.Susirinkimų įstatymo 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-807(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.11:20~11:30Transporto lengvatų įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2377(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10a.11:30~11:40Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3060(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10b.Darbo kodekso 104 ir 136 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3002(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.11:40~12:00Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 21 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3176) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Algis Čaplikas
1 - 12.12:10~12:20Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-706(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viačeslav Škil, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 13.12:20~12:30Kredito unijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2403(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Palaitis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 14a.12:30~12:45Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto" pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-684(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Rimas, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 14b.Įstatymo "Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo" ir jį keitusių Įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-685) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Rimas, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 15.12:45~13:30Pilietybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2952(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arminas Lydeka, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Audronius Ažubalis, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 16a.12:45~12:55Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3053(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė, Komiteto narė, Europos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 16b.Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3054(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė, Komiteto narė, Europos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 17.13:30~14:00Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2006(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Bukauskas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 18.14:00~14:30Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2224) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Jakavonis, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. XP-3040(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4(1) straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3161) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-301) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 4a.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 7 ir 87 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo 86(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1079(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Kašėta
r - 4b.Vietos savivaldos įstatymo 12, 17 ir 25 straipsnių papildymo bei 14 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1080(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Kašėta
r - 5a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijų pirmininkų patvirtinimo" 3 straipsnio pakeitimo PPROJEKTAS (Nr. XP-3170) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Algis Čaplikas
r - 5b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijų pirmininkų pavaduotojų patvirtinimo" 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. XP-3171) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Algis Čaplikas
r - 6.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2706) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Palaitis/ 29SN
r - 7.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" priedėlio (Žin., 2008 Nr. 38-1380, 51-1882) papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-3177(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Mazuronis, Frakcijos seniūnas, Frakcija "Tvarka ir teisingumas", Lietuvos Respublikos Seimas
r - 8.Kainų įstatymo papildymo 8(1) straipsniu ir 11 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2577(3)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Mazuronis
r - 9.Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3155) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė,
 • Bronius Bradauskas,
 • Irena Šiaulienė,
 • Mindaugas Subačius,
 • Viktoras Muntianas,
 • Vilija Vertelienė,
 • Violeta Boreikienė,
 • Zigmantas Balčytis
433 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~16:45Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas
 • Juozas Pundzius /Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
2 - 2a.17:00~17:45Generalinio prokuroro Algimanto Valantino pranešimas
2 - 2b.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį V.Muntianą sudarymo" PROJEKTAS (Nr. XP-3189) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.17:45~17:55Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-974) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4a.17:55~18:10Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 19 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2849(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Komisijos pirmininkė, Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4b.Valstybės saugumo departamento statuto 43 straipsnio ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2918(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Komisijos pirmininkė, Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4c.Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2919(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Komisijos pirmininkė, Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4d.Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2920(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Komisijos pirmininkė, Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4e.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2921(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Komisijos pirmininkė, Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4f.Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 54 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2922(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Komisijos pirmininkė, Šeimos ir vaiko reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5.18:10~18:30Seimo NUTARIMO "Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms ir Europos Sąjungos kovinei grupei priskirtų Lietuvos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių dalyvavimo Šiaurės Atlanto Tarybos arba Europos Sąjungos Tarybos patvirtintose tarptautinėse operacijose" PROJEKTAS (Nr. XP-2993(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Smetona, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Čekuolis, Komisijos pirmininkas, NATO reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6.18:30~18:50Asmens tapatybės kortelės įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 1(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2780(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Remeika, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rimantas Jonas Dagys, Komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arminas Lydeka, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7.18:50~19:10Seimo NUTARIMO "Dėl D.Bajerčiūtės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja" PROJEKTAS (Nr. XP-3127) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušra Rauličkytė/ Respublikos Prezidento patarėja,
 • Dalia Bjerčiūtė
2 - 8.19:10~19:30Seimo NUTARIMO "Dėl T.Šeškausko skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju" PROJEKTAS (Nr. XP-3128) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušra Rauličkytė/ Respublikos Prezidento patarėja,
 • Tomas Šeškauskas
2 - 9.19:30~19:50Seimo NUTARIMO "Dėl V.Ranonio skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju" PROJEKTAS (Nr. XP-3129) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušra Rauličkytė/ Respublikos Prezidento patarėja,
 • Vladislovas Ranonis
2 - 10.19:50~20:10ĮSTATYMO dėl Valstybių, Šiaurės Atlanto sutarties dalyvių, ir kitų valstybių, dalyvaujančių programoje "Partnerystė taikos labui", susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso ir šio susitarimo papildomo protokolo ratifikavimo įstatymo papildymo priedu PROJEKTAS (Nr. XP-3147) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas, Ministras, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
2 - 11.20:10~20:30Seimo narių pareiškimai