Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/27/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
438 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2a.10:10~10:40Teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 55(1), 57, 63, 64, 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 85, 86, 90, 98, 101 straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128 ir 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 53(1), 53(2) straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3061(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2b.Konstitucinio teismo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3062(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 29, 224, 259(1), 261 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3063(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2d.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 23 ir 210 straipsnių pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XP-3064(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Manfredas Žymantas, Komisijos pirmininkas, Etikos ir procedūrų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2e.Prokuratūros įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3067(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2f.Biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3220) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 3.10:40~11:40Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2006(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Bukauskas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.12:00~12:10Žemės ūkio ministrės K. D. Prunskienės atsakymai į Seimo narių klausimus
1 - 5.12:10~12:20Alkoholio kontrolės įstatymo 12, 16, 17, 18, 29, 34 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo III skyriaus ketvirtuoju skirsniu ir 34(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2438(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Pranas Vilkas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Manfredas Žymantas, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.12:20~12:40Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 17, 18, 22, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2473(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas, Komiteto pirmininkas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Pranas Vilkas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.12:40~12:50Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2020) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Pranas Vilkas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.12:50~13:00Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3057(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininkas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rimantas Remeika, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.13:00~13:20Darbo kodekso 162(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1423A(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Pranas Vilkas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.13:20~13:40Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3207) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis,
 • Petras Auštrevičius
r - 1.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
r - 2a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo delegacijų Baltijos asamblėjoje, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje ir Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados asamblėjoje pirmininkų patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3187) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių Asamblėjoje sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3188) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2006 metų ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-3102) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininkas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Juozapaitis, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2007 metų ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-2940(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Šileikis, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 5.Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3157) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Mazuronis
r - 6.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2895) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Steponavičius
r - 7.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos pieno gamintojų pajamų palaikymo" PROJEKTAS (Nr. XP-3143(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Rinkevičius, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
439 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:15Antstolių įstatymo 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2325(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1b.Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2326(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:15~15:20Antstolių įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1250(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Antanas Matulas, Komiteto pirmininkas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3a.15:20~15:35Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 8, 10, 15, 18, 19, 24, 28, 33, 42, 53, 56, 59 ir 65 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3164) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 3b.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3165) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 4a.15:35~15:55Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 8, 19, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3130) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 4b.Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3131) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 5.15:55~16:00Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-3098) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 6a.16:00~16:30Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2007 metų veiklos ataskaita
 • Jonas Glemža, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkas
2 - 6b.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2007 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-3078(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas
2 - 7a.16:30~16:40Viešojo administravimo įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3100) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 7b.Vyriausybės įstatymo 26, 27, 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3101) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 8.16:40~16:45Administracinių teisės pažeidimų kodekso 176 ir 288 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3115) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 9.16:45~17:00Valstybės tarnybos įstatymo 4, 10, 16(1), 23, 26, 37 ir 41 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 26(1) ir 43(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3132) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 10.17:00~17:10Farmacijos įstatymo 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2430(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė, Komiteto pirmininko pavaduotoja, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Juozapaitis, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 11a.17:10~17:20Seimo NUTARIMO "Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009- 2016 metų programos patvirtinimo" PROJEKTAS + programa (Nr. XP-3185) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimvydas Turčinskas, Ministras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2 - 11b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo" papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-3186) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimvydas Turčinskas, Ministras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2 - 12.17:20~17:40Seimo narių pareiškimai