Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/30/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
440 Rytinis neeilinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:10~10:45Pilietybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2952(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arminas Lydeka, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3a.10:45~10:55Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 straipsnių ir Įstatymo 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2711(4)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Čaplikas, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3b.Atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2712(4)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Čaplikas, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4a.10:55~11:30Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-689(3)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rytas Kupčinskas
1 - 4b.Vardų ir pavardžių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-689A(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
1 - 4c.Civilinio kodekso 3.282, 3.303 ir 3.306 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2316) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
1 - 5.11:30~11:45Seimo NUTARIMO "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2006 metų ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-3102(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininkas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Juozapaitis, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1a.Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1211) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
r - 1b.Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1212) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
r - 1c.Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1213) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
r - 2a.Konstitucinio ĮSTATYMO "Dėl konstitucinių įstatymų sąrašo" PROJEKTAS (Nr. XP-1558(2A)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 2b.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 170 ir 171 straipsnių pakeitimo ir 168 straipsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. XP-2881) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3a.Medžioklės įstatymo 7, 8, 11, 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3116) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Jaruševičius
r - 3b.Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3145) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Jaruševičius
r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo koncepcijos" PROJEKTAS + koncepcija (Nr. XP-3166) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė/ 27 SN
441 Vakarinis neeilinis posėdis
2 - 1.12:10~12:25Akcinių bendrovių įstatymo 29, 34, 63, 64, 65, 70, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei 37 straipsnio 7 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3202) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytas Navickas, Ministras, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2 - 2a.12:25~12:40Pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 5, 26, 41, 43 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3203) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Šadžius, Ministras, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 2b.Pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 37(1) bei 37(2) straipsniais ir Įstatymo 3 priedėlio papildymo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3204) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Šadžius, Ministras, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 3.12:40~13:00Negautos teisėjų atlyginimo dalies grąžinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3194) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 4.13:00~13:35Seimo NUTARIMO "Dėl Tautos namų (Nacionalinio kultūros centro)" PROJEKTAS (Nr. XP-3200) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Povilas Jakučionis,
 • Antanas Napoleonas Stasiškis,
 • Arimantas Dumčius,
 • Audrius Endzinas,
 • Dailis Alfonsas Barakauskas,
 • Gintaras Šileikis,
 • Julius Dautartas,
 • Rimantas Smetona,
 • Valentinas Mazuronis,
 • Vida Marija Čigriejienė,
 • Vilija Aleknaitė Abramikienė
2 - 5a.13:20~13:35Teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 31 ir 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo vienuoliktu skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3070) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas/ 29SN
2 - 5b.Statybos įstatymo 1, 2, 4, 8, 14, 15, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 40, 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45, 46 straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3071) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas/ 29SN
2 - 5c.Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3072) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
2 - 6a.13:35~13:50Teritorijų planavimo įstatymo 2, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 36 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3122) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 6b.Žemės įstatymo 2, 37 ir 41 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3123) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 7.13:50~14:05Žmonių palaikų laidojimo įstatymo 20 ir 30 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3224) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 8.14:05~14:20Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl miško parkų" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3181) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimira Danutė Prunskienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
2 - 9a.14:20~14:50Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 metų veiklos ataskaita
 • Virgilijus Poderys (komisijos pirmininkas)
2 - 9b.14:50~15:00Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-3169) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė
2 - 10.15:00~15:15Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3, 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3084) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimira Danutė Prunskienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
2 - 11a.15:15~15:30Policijos veiklos įstatymo antrojo skirsnio pavadinimo, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3205) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 11b.Vidaus tarnybos statuto 2, 10, 15, 34, 37, 51, 53 ir 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3206) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 12a.15:30~15:45Principinės kariuomenės struktūros 2008 metais ir planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2013 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3217) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas, Ministras, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
2 - 12b.Principinės kariuomenės struktūros 2009 metais ir planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2014 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3218) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas, Ministras, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
2 - 13.15:45~16:05Seimo narių pareiškimai
r - 5.Darbo kodekso 193 ir 194 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3222) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis,
 • Audrius Endzinas,
 • Gintaras Steponavičius
r - 6.Vidaus tarnybos statuto 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3227) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Steponavičius