Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

07/14/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
446 Rytinis neeilinis posėdis
1 - 1.11:00~11:15Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2a.11:15~11:30Principinės kariuomenės struktūros 2008 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2013 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3217(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2b.Principinės kariuomenės struktūros 2009 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2014 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3218(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.11:30~12:10Seimo NUTARIMO "Dėl referendumo dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo paskelbimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2893(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zigmantas Balčytis, Komiteto narys, Europos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.12:10~12:50Seimo NUTARIMO "Dėl V. Greičiaus atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigų" PROJEKTAS (Nr. XP-3252) [pateikimas, svarstymas ir priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Lauras Bielinis, Respublikos Prezidento patarėjas,
 • Vytautas Greičius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
1 - 5.13:00~13:05Valstybių Šiaurės Atlanto sutarties dalyvių ir kitų valstybių, dalyvaujančių programoje "Partnerystė taikos labui", susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuto ir šio susitarimo papildomo protokolo ratifikavimo įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3147(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Skirmantas Pabedinskas, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.13:05~13:10ĮSTATYMO dėl Pasaulinės pašto sąjungos 2004 m. Bukarešte priimtų ir pakeistų dokumentų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2802(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dailis Alfonsas Barakauskas, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Egidijus Vareikis, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.13:10~13:25Visuomenės informavimo įstatymo 28, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 27(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3168(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Remeika, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8a.13:25~13:35Pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 5, 26, 41, 43 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3203(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8b.Pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 37(1) bei 37(2) straipsniais ir Įstatymo 3 priedėlio papildymo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3204(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.13:35~13:40Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2870(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.13:40~14:00Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir 21 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2878(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Ramanauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Antanas Bosas, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mindaugas Subačius, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Pinskus, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Valdemar Tomaševski, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1.2008 m. liepos 15 d. plenarinių posėdžių darbotvarkės tvirtinimas
 • Česlovas Juršėnas, Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Etikos ir procedūrų komisijos išvada dėl Seimo rezoliucijos "Dėl neatidėliotinų priemonių stabdant kainų augimą ir infliaciją" svarstymo procedūrų
 • Manfredas Žymantas, Komisijos pirmininkas, Etikos ir procedūrų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3a.Baudžiamojo kodekso 272, 274 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 277(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3231) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
r - 3b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 67, 88 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3232) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
r - 4.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo" 2 priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3250) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Septintosios dienos adventistų bažnyčiai" PROJEKTAS (Nr. XP-1461(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas,
 • Gintaras Steponavičius
447 Vakarinis neeilinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:40Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1041(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 158(2) straipsniu ir 221, 222, 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2023(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aldona Staponkienė, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:40~16:00Pilietybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2952Gr) [grąžinto įstatymo pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Lauras Bielinis, Respublikos Prezidento patarėjas
2 - 3.16:00~16:20Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 3, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2087Gr) [grąžinto įstatymo pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Vilpišauskas
2 - 4.16:20~16:40Minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2877Gr) [grąžinto įstatymo pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Vilpišauskas, Respublikos Prezidento patarėjas
2 - 5.16:40~17:00Seimo narių pareiškimai