Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

03/18/2014 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
124 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:10~11:00Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ PROJEKTAS + programa (Nr. XIIP-1566(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jolita Vaickienė, Komiteto pirmininkė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Remigijus Žemaitaitis, Komiteto pirmininkas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Gediminas Kirkilas, Komiteto pirmininkas, Europos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mindaugas Bastys, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Saulius Bucevičius, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Artūras Paulauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Kristina Miškinienė, Komiteto pirmininkė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Dangutė Mikutienė, Komiteto pirmininkė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Virginija Baltraitienė, Komiteto pirmininkė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Audronius Ažubalis, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leonard Talmont, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.11:00~11:20Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. XII-249 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1454(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Benediktas Juodka, Komiteto pirmininkas, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.11:20~11:40Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1468) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė
1 - 5a.12:00~12:20Kredito unijų įstatymo 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 47, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 70, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 8 ir 11 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 25(1), 39(1), 64(1), 65(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1410) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Galvonas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 - 5b.Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2, 6, 10, 12, 12(1), 14, 15, 20, 21 ir 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1411) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Galvonas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 - 5c.Civilinio kodekso 6.116 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1412) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Galvonas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 - 5d.Civilinio proceso kodekso 145 ir 267(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1413) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Galvonas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 - 5e.Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 ir 88(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1414) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Galvonas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 - 5f.Bankų įstatymo 85 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1415) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Galvonas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 - 5g.Centrinės kredito unijos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1416) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Galvonas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 - 6.12:20~12:35ĮSTATYMO „Dėl Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimo dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014-2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis, ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1540) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Linas Antanas Linkevičius, Ministras, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
1 - 7.12:35~12:50Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 14(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1431) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žilvinas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 8.12:50~13:05Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1531) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Juocevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 9.13:05~13:15ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1529) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žilvinas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 10.13:15~13:35Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1292(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Marius Skarupskas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
1 - 11.13:35~13:50Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6, 7, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-736 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1539) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Stundys
1 - 12.13:50~14:00Seimo NUTARIMO „Dėl V.Greičiaus atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų" PROJEKTAS (Nr. XIIP-1595) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)
125 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:30Vidaus reikalų ministro Dailio Alfonso Barakausko atsakymai į iš anksto Seimo narių pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 209 str.)
 • Dailis Alfonsas Barakauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 2.15:30~15:50Seimo NUTARIMO „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsniui, 138 straipsnio trečiajai daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 straipsniui, teisinės valstybės principui“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1574(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.15:50~16:10Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4(1), 5, 7, 8, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1), 11(2), 12(1), 12(2), 12(3) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1545) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Almantas Petkus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 4a.16:10~16:30Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1424) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Almantas Petkus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 4b.Žemės mokesčio įstatymo 2, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1425) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Almantas Petkus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 5a.16:30~16:45Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2, 7, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1438) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Almantas Petkus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 5b.Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1439) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Almantas Petkus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 6.16:45~17:00Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1213) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Alma Monkauskaitė,
 • Edmundas Jonyla,
 • Eduardas Šablinskas,
 • Valerijus Simulik,
 • Vytautas Juozapaitis
2 - 7.17:00~17:15Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 6, 7, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 41, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 12(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1455) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Almantas Petkus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 8a.17:15~17:30Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 42, 43, 52 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-827) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 29, 30 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-828) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8c.Bausmių vykdymo kodekso 43, 52, 55, 70, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 133, 147, 148, 178 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-829) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8d.Civilinio kodekso 3.72, 3.194, 5.28, 6.621 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-830) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8e.Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-831) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8f.Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 16, 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-832) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8g.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 34 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-833) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8h.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38, 45, 70, 73 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-834) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8i.Labdaros ir paramos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-835) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8j.Miškų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-836) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8k.Muitinės įstatymo 25, 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-837) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8l.Policijos veiklos įstatymo 24, 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-838) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8m.Saugomų teritorijų įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-839) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8n.Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo 3, 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-840) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8o.Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 11, 12, 27, 28, 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-841) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8p.Sveikatos draudimo įstatymo 6, 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-842) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 8r.Vadovybės apsaugos įstatymo 23, 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-843) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edvardas Žakaris,
 • Valerijus Simulik,
 • Alma Monkauskaitė
2 - 9.17:30~17:45Seimo narių pareiškimai