Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

04/10/2014 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
132 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:10~10:20Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 5, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4468(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dalia Kuodytė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:30~10:40SEIMO NUTARIMO „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1568(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Saulius Bucevičius, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rimantė Šalaševičiūtė, Komisijos pirmininkė, Konstitucijos komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:40~11:10Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl 2007 metų Nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo išvados“ PROJEKTAS + išvada (Nr. XIIP-1627(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5a.11:10~11:45Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1450(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jolita Vaickienė, Komiteto pirmininkė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5b.Lietuvos banko įstatymo 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 53, 54, 54(1), 55 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo Nr. X-569 29 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1451(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jolita Vaickienė, Komiteto pirmininkė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5c.Kai kurių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. X-570 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1452(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jolita Vaickienė, Komiteto pirmininkė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5d.Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. I-202 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo 10 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1623) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.12:00~12:15Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-533(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algis Strelčiūnas, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.12:15~12:30Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4487(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Albinas Mitrulevičius, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8a.12:30~13:00Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-1638) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vigilijus Jukna, Ministras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
1 - 8b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 221 ir 259(1) straipsnių pakeitimo bei kodekso papildymo 100(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1639) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vigilijus Jukna, Ministras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
1 - 8c.Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1640) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vigilijus Jukna, Ministras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
1 - 8d.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1641) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vigilijus Jukna, Ministras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
1 - 9.13:00~14:00Vyriausybės valanda
r - 1.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
r - 2.Seimo protokolinio nutarimo dėl Jurijaus Privalovo peticijos projektas
 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3a.Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 4 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projekto XIIP-1443 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3b.Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 4 straipsnio ir priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1443) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Masiulis
r - 4a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1670) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
r - 4b.Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1626) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis,
 • Aurelija Stancikienė,
 • Loreta Graužinienė,
 • Povilas Gylys,
 • Povilas Urbšys,
 • Viktor Uspaskich,
 • Zita Žvikienė
r - 5.Seimo NUTARIMO „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 14 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1565(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
133 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:15Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 34(1), 34(2), 34(3), 34(4), 34(5), 34(12), 34(15), 34(16), 34(24) straipsnių ir 5 priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1437(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Paulius Saudargas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mindaugas Bastys, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:15~15:25Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1001(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Paliukas, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rita Tamašunienė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vytautas Gapšys, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Albinas Mitrulevičius, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.15:25~15:30Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1076(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Paliukas, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vida Marija Čigriejienė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.15:30~15:45Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 34 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1274(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Artūras Paulauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5a.15:45~15:55Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17 straipsnių, Įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 4(1), 4(2) straipsniais ir priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1318) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alma Monkauskaitė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5b.Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1319) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alma Monkauskaitė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6.15:55~16:10Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1625) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Remigijus Žemaitaitis
2 - 7.16:10~16:20Investicijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3440) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Masiulis
2 - 8.16:20~16:35Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1812(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Noreikienė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2 - 9.16:35~16:50Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1202) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė,
 • Artūras Skardžius,
 • Bronius Bradauskas,
 • Kęstutis Daukšys,
 • Remigijus Žemaitaitis
2 - 10.16:50~17:00Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1364) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Varkala,
 • Neringa Venckienė
2 - 11.17:00~17:10Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 3 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1526) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Remigijus Žemaitaitis,
 • Jurgis Razma
2 - 12.17:10~17:30Miškų įstatymo 1, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1381) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Gapšys,
 • Audronė Pitrėnienė,
 • Petras Čimbaras,
 • Sergej Dmitrijev,
 • Valdas Skarbalius,
 • Valentinas Bukauskas,
 • Viktor Uspaskich,
 • Viktoras Fiodorovas,
 • Vilija Filipovičienė
2 - 13a.17:30~17:40Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1487) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Čimbaras
2 - 13b.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1486) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Čimbaras
2 - 14.17:40~17:50Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 207 straipsnio pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-541) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Auštrevičius
2 - 15.17:50~18:00Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 206 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-1712) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Auštrevičius
2 - 16.18:00~18:10Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-1862) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Auštrevičius
2 - 17.18:10~18:20Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 18 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIIP-1266) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Povilas Urbšys,
 • Algimantas Dumbrava,
 • Algirdas Vaclovas Patackas,
 • Algis Kašėta,
 • Andrius Mazuronis,
 • Dalia Kuodytė,
 • Dalia Teišerskytė,
 • Eugenijus Gentvilas,
 • Jonas Varkala,
 • Leonard Talmont,
 • Linas Balsys,
 • Michal Mackevič,
 • Naglis Puteikis,
 • Ona Valiukevičiūtė,
 • Paulius Saudargas,
 • Petras Gražulis,
 • Rima Baškienė,
 • Rytas Kupčinskas,
 • Agnė Bilotaitė,
 • Sergejus Jovaiša,
 • Valdas Vasiliauskas,
 • Valentinas Stundys,
 • Vanda Kravčionok,
 • Vida Marija Čigriejienė,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė,
 • Vitalijus Gailius,
 • Vytautas Antanas Matulevičius,
 • Vytautas Juozapaitis,
 • Vytautas Kamblevičius
2 - 18.18:20~18:30Seimo STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 190 ir 191 straipsnių pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1489) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Antanas Matulevičius
2 - 19.18:30~18:40Seimo STATUTO „Dėl Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 136(1) straipsniu“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1631) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Gapšys,
 • Artūras Paulauskas,
 • Darius Ulickas,
 • Larisa Dmitrijeva,
 • Petras Čimbaras,
 • Raimundas Markauskas,
 • Raimundas Paliukas,
 • Ričardas Sargūnas,
 • Valdas Skarbalius,
 • Valentinas Bukauskas
2 - 20.18:40~18:50Seimo STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 16, 16(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(2) straipsniu“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1637) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė
2 - 21.18:50~19:00Seimo STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 34 straipsnio pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1669) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė
2 - 22.19:00~19:20Seimo narių pareiškimai