Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

03/24/2016 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
324 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo 24 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė (Nr. SPDD-324) [tvirtinimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 2a.10:10~10:50Lietuvos Respublikos Seimo narių interpeliacija aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui
 • Eligijus Masiulis,
 • Kęstutis Trečiokas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
1 - 2b.Seimo NUTARIMO „Dėl interpeliacijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui“ PROJEKTAS (pritarti atsakymui) (Nr. XIIP-4213) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas, Redakcinė k-ja
1 - 3a.10:50~11:00Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XII-2251 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4177) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valdas Skarbalius
1 - 3b.Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Ūkio subjektų, perkančių- parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 papildymo 31 straipsniu ir 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto nuostatų atitikimo Konstitucijai
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3c.Ūkio subjektų, perkančių- parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 papildymo 3(1) straipsniu ir 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4158) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Kondrotas,
 • Dangutė Mikutienė,
 • Darius Ulickas,
 • Raimundas Markauskas,
 • Ričardas Sargūnas,
 • Vilija Filipovičienė
1 - 4a.11:00~11:10Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 papildymo 81 straipsniu įstatymo projekto nuostatų atitikimo Konstitucijai
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4b.Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 papildymo 8(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3227) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valdas Vasiliauskas,
 • Algimantas Dumbrava,
 • Ona Valiukevičiūtė,
 • Petras Gražulis, Frakcija "Tvarka ir teisingumas", frakcijos seniūnas
1 - 5a.11:10~11:20Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 2, 31, 34 straipsnių ir VII skyriaus pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 23(1), 23(2), 23(3), 23(4) straipsniais ir nauju VIII skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2702(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Petras Gražulis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5b.Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2703(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5c.Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 12, 39(5), 39(6) ir 55 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2704(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5d.Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 9, 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2705(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5e.Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2706(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5f.Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 ir 34(15) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2707(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5g.Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2708(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5h.Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 13 ir 30 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2709(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5i.Miškų įstatymo Nr. I-671 6, 8, 9 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2710(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5j.Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2711(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5k.Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4 straipsnių pakeitimo ir 12(1), 12(2), 12(3) straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2712(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5l.Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27, 30, 32, 33 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2713(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5m.Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 14 ir 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2714(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5n.Vandens įstatymo Nr. VIII-474 1, 2, 3 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3810(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6a.11:20~11:30Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 2, 3, 4, 5, 6, 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4134(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6b.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 8 ir 10  straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1870 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4135(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6c.Baudžiamojo kodekso 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1871 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4136(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6d.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1887 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4137(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6e.Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4138(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6f.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 31 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1990 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4139(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6g.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1991 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4140(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6h.Kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1191 pakeitimo ir Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 2, 14, 18, 21, 36, 40, 48, 50, 55, 56, 61, 62, 63, 64 straipsnių pakeitimo ir 47 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XII-2101 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4141(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6i.Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2104 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4142(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6j.Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2143 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4143(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6k.Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3, 4, 6, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2130 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4144(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6l.Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2235 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4145(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.11:30~11:40Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 41(1) straipsnio straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3870(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
1 - 8.11:40~12:15Seimo NUTARIMO „Dėl Vito Vasiliausko skyrimo Lietuvos banko valdybos pirmininku“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4178) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Lina Antanavičienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja),
 • Vitas Vasiliauskas
1 - 9a.12:15~12:25Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto nuostatų atitikimo Konstitucijai
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9b.Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3620) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis,
 • Vytautas Gapšys,
 • Jurgis Razma
1 - 10.12:25~12:35Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4091) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Darius Ulickas,
 • Valdas Skarbalius
1 - 11a.12:35~12:50Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11, 13, 20 ir 29 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4081(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Bukauskas,
 • Albinas Mitrulevičius,
 • Algis Strelčiūnas,
 • Milda Petrauskienė,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė
1 - 11b.Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4082(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Bukauskas,
 • Albinas Mitrulevičius,
 • Algis Strelčiūnas,
 • Milda Petrauskienė,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė
1 - 12.12:50~12:55ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimo, kuriuo keičiamas 2006 m. rugpjūčio 1 d. Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-3893) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas, Ministras, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
1 - 13.12:55~13:00ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-3994) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas, Ministras, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
1 - 14.13:00~14:00Vyriausybės valanda
r - 1.Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (Nr. SPDS-328) [tvirtinimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

325 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:15Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16(1), 18, 22, 28, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 16(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4096) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė,
 • Algis Strelčiūnas,
 • Andrius Kubilius,
 • Antanas Matulas,
 • Arimantas Dumčius,
 • Arvydas Anušauskas,
 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Audronius Ažubalis,
 • Dainius Kreivys,
 • Donatas Jankauskas,
 • Irena Degutienė,
 • Kazimieras Kuzminskas,
 • Kazys Starkevičius,
 • Liutauras Kazlavickas,
 • Paulius Saudargas,
 • Pranas Žeimys,
 • Rimantas Jonas Dagys,
 • Rytas Kupčinskas,
 • Rokas Žilinskas,
 • Sergejus Jovaiša,
 • Stasys Šedbaras,
 • Vida Marija Čigriejienė,
 • Vilija Aleknaitė Abramikienė,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė,
 • Vytautas Juozapaitis
2 - 1b.Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4097) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė,
 • Algis Strelčiūnas,
 • Andrius Kubilius,
 • Antanas Matulas,
 • Arimantas Dumčius,
 • Arvydas Anušauskas,
 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Audronius Ažubalis,
 • Dainius Kreivys,
 • Donatas Jankauskas,
 • Irena Degutienė,
 • Kazimieras Kuzminskas,
 • Kazys Starkevičius,
 • Liutauras Kazlavickas,
 • Paulius Saudargas,
 • Pranas Žeimys,
 • Rimantas Jonas Dagys,
 • Rytas Kupčinskas,
 • Rokas Žilinskas,
 • Sergejus Jovaiša,
 • Stasys Šedbaras,
 • Vida Marija Čigriejienė,
 • Vilija Aleknaitė Abramikienė,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė,
 • Vytautas Juozapaitis
2 - 1c.Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 38(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4098) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė,
 • Algis Strelčiūnas,
 • Andrius Kubilius,
 • Antanas Matulas,
 • Arimantas Dumčius,
 • Arvydas Anušauskas,
 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Audronius Ažubalis,
 • Dainius Kreivys,
 • Donatas Jankauskas,
 • Irena Degutienė,
 • Kazimieras Kuzminskas,
 • Kazys Starkevičius,
 • Liutauras Kazlavickas,
 • Paulius Saudargas,
 • Pranas Žeimys,
 • Rimantas Jonas Dagys,
 • Rytas Kupčinskas,
 • Rokas Žilinskas,
 • Sergejus Jovaiša,
 • Stasys Šedbaras,
 • Vida Marija Čigriejienė,
 • Vilija Aleknaitė Abramikienė,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė,
 • Vytautas Juozapaitis
2 - 1d.Administracinių nusižengimų kodekso 76, 168 ir 485 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4099) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė,
 • Algis Strelčiūnas,
 • Andrius Kubilius,
 • Antanas Matulas,
 • Arimantas Dumčius,
 • Arvydas Anušauskas,
 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Audronius Ažubalis,
 • Dainius Kreivys,
 • Donatas Jankauskas,
 • Irena Degutienė,
 • Kazimieras Kuzminskas,
 • Kazys Starkevičius,
 • Liutauras Kazlavickas,
 • Paulius Saudargas,
 • Pranas Žeimys,
 • Rimantas Jonas Dagys,
 • Rytas Kupčinskas,
 • Rokas Žilinskas,
 • Sergejus Jovaiša,
 • Stasys Šedbaras,
 • Vida Marija Čigriejienė,
 • Vilija Aleknaitė Abramikienė,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė,
 • Vytautas Juozapaitis
2 - 2a.15:15~15:25Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4012) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė,
 • Antanas Matulas
2 - 2b.Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 71(1) straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4013) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė,
 • Antanas Matulas
2 - 3.15:25~15:35Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 IV skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1078(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.15:35~15:45Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-610(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas,
 • Vida Marija Čigriejienė
2 - 5a.15:45~15:55Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XII-2251 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4198) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
2 - 5b.Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 10, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4181) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6a.15:55~16:05Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XII-2251 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4199) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
2 - 6b.Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4182) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius,
 • Antanas Matulas,
 • Dainius Kreivys,
 • Stasys Šedbaras
2 - 7.16:05~16:20Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl naujų kovos su alkoholizmu priemonių ir efektyvios pagalbos sergantiems alkoholizmu“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4193) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius,
 • Antanas Matulas
2 - 8.16:20~16:30Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4184) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius,
 • Algis Strelčiūnas,
 • Antanas Matulas,
 • Arvydas Anušauskas,
 • Dainius Kreivys,
 • Irena Degutienė,
 • Jurgis Razma,
 • Rasa Juknevičienė,
 • Rytas Kupčinskas,
 • Stasys Šedbaras,
 • Vida Marija Čigriejienė,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė,
 • Vytautas Juozapaitis
2 - 9.16:30~16:45Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Vyriausybės narių melo ir parlamentarizmo principų apsaugos“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4186) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Strelčiūnas,
 • Andrius Kubilius,
 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Audronius Ažubalis,
 • Donatas Jankauskas,
 • Emanuelis Zingeris,
 • Irena Degutienė,
 • Jurgis Razma,
 • Kazimieras Kuzminskas,
 • Liutauras Kazlavickas,
 • Mantas Adomėnas,
 • Naglis Puteikis,
 • Pranas Žeimys,
 • Sergejus Jovaiša,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė
2 - 10.16:45~17:00Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Darbo partijos veiklai 2004-2006 m. finansuoti skirtų lėšų įgijimo ir panaudojimo išaiškinimo sudarymo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4031) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
2 - 11a.17:00~17:10Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XII-2251 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4196) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
2 - 11b.Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 9 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4033) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
2 - 12.17:10~17:20Seimo STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 227 straipsnio pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4000) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
2 - 13a.17:20~17:30Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XII-2251 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-4197) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
2 - 13b.Baudžiamojo kodekso papildymo 121(1) ir 172(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4035) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
2 - 14.17:30~17:40Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. XII-1965 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4180) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
2 - 15.17:40~17:50Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 3 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4011) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Antanas Matulevičius
2 - 16.17:50~18:00Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. XII-2080 pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-3915) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audrius Nakas,
 • Valerijus Simulik
2 - 17.18:00~18:10Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4036) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eduardas Šablinskas,
 • Valerijus Simulik
2 - 18.18:10~18:20Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4037) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eduardas Šablinskas,
 • Valerijus Simulik
2 - 19.18:20~18:25Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-743 153 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4003) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eduardas Šablinskas,
 • Valerijus Simulik
2 - 20.18:25~18:30Seimo narių pareiškimai
r - 2.Švietimo įstatymo Nr. I-489 40 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-4195) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas,
 • Kazimieras Kuzminskas,
 • Valentinas Stundys,
 • Vida Marija Čigriejienė