Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/15/2019 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
336 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2. 1.10:10~10:25Įstatymo „Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-3795(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušrinė Norkienė, Komiteto narė, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Andrius Navickas, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2. 2.Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3768(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Andrius Navickas, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2. 3.Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 50 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3769(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mantas Adomėnas, Komiteto narys, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Andrius Navickas, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:25~10:35Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 47, 68, 81, 130 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Statuto papildymo 81(1) straipsniu“ projektas (Nr. XIIIP-463(4)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:35~10:45Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-3020(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.10:45~11:00Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 16(1), 37(2), 37(3), 37(4), 37(5), 37(6), 37(7), 37(8), 37(9) straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 37(7) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3753(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.11:00~11:10Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2231 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3739(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.11:10~11:15Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2975) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zenonas Streikus, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.11:15~11:30Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-3607(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Kirkutis, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Robertas Šarknickas, Komisijos pirmininkas, Savižudybių ir smurto prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.11:30~11:35Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1138(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Bartkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.11:35~11:50Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Ernestą Rimšelį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektas (Nr. XIIIP-3946) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jūratė Šovienė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja),
 • Ernestas Rimšelis
1 - 11. 1.11:50~12:25Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-1787(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Mažeika, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11. 2.Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1788(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Mažeika, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11. 3.Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1789(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Mažeika, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11. 4.Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 23(4) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1790(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Mažeika, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11. 5.Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1791(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Mažeika, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 1.12:25~12:30Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX987 4, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3590) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 2.Žemės įstatymo Nr. I-446 7, 13, 32, 34, 35, 49, 50, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3591) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 3.Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3592) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 4.Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 9 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3593) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 5.Melioracijos įstatymo Nr. I-323 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3594) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 6.Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 3(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3595) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 7.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3596) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 8.Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3597) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 9.Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3598) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12.10.Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3599) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12.11.Fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3600) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12.12.Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3601) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 13.12:30~12:45Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymo 2, 17 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3854) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Paulius Saudargas
1 - 14.12:45~13:00Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3923) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas,
 • Ramūnas Karbauskis
r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. XIII-508 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-3990) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Pranckietis,
 • Jonė Valčiukienė
337 Vakarinis posėdis
2 - 1.14:00~14:30Vyriausybės pusvalandis. Energetikos ministro pranešimas „Elektros energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais”
 • Žygimantas Vaičiūnas, Ministras, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
2 - 2.14:30~14:45Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3938) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Maskaliovienė, Viceministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
 • Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolierius
2 - 3.14:45~14:50Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3937) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Maskaliovienė, Viceministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
 • Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolierius
2 - 4.14:50~14:55Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2018 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3939) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Maskaliovienė, Viceministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
 • Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolierius
2 - 5.14:55~15:10Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3933) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurelijus Veryga, Ministras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
 • Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolierius
2 - 6.15:10~15:25Seimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3934) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Linas Kukuraitis, Ministras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
 • Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolierius
2 - 7.15:25~15:30Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3935) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Linas Kukuraitis, Ministras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
 • Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolierius
2 - 8.15:30~15:35Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3936) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolierius,
 • Linas Kukuraitis, Ministras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 9.15:35~15:40Seimo nutarimo „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2018 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3429) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žygimantas Vaičiūnas, Ministras, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
 • Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolierius
2 - 10. 1.15:40~15:55Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-3992) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantė Šalaševičiūtė
2 - 10. 2.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3899) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantė Šalaševičiūtė,
 • Aušra Papirtienė
2 - 10. 3.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3900) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušra Papirtienė,
 • Rimantė Šalaševičiūtė
2 - 11. 1.15:55~16:15Tarėjų įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3891) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Irena Šiaulienė
2 - 11. 2.Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3273) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Irena Šiaulienė
2 - 11. 3.Civilinio proceso kodekso 62 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo XIV skyriaus pirmuoju(1) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3892) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Irena Šiaulienė
2 - 11. 4.Baudžiamojo proceso kodekso 40 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo XVIII(1) skyriumi įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3893) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Irena Šiaulienė
2 - 11. 5.Baudžiamojo kodekso 230 ir 231 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3894) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Irena Šiaulienė
2 - 11. 6.Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 226(2) straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3895) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Irena Šiaulienė
2 - 12. 1.16:15~16:30Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3896) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Irena Šiaulienė
2 - 12. 2.Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3897) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Irena Šiaulienė
2 - 13.16:30~16:40Švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3904) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušra Papirtienė,
 • Guoda Burokienė,
 • Valerijus Simulik,
 • Vida Ačienė
2 - 14.16:40~16:50Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3889) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurelijus Veryga,
 • Asta Kubilienė,
 • Darius Kaminskas,
 • Laimutė Matkevičienė
2 - 15.16:50~17:05Baudžiamojo kodekso 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3991) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dainius Gaižauskas
2 - 16.17:05~17:20Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 16(1), 17(1) ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio panaikinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3903) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Kernagis,
 • Aistė Gedvilienė,
 • Algimantas Dumbrava,
 • Algirdas Sysas,
 • Aušrinė Armonaitė,
 • Gediminas Kirkilas,
 • Michal Mackevič,
 • Mykolas Majauskas,
 • Ona Valiukevičiūtė,
 • Paulė Kuzmickienė,
 • Ramūnas Karbauskis,
 • Simonas Gentvilas,
 • Virginijus Sinkevičius
2 - 17.17:20~17:30Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr.I-1057 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1474) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Rinkevičius,
 • Antanas Matulas,
 • Audrys Šimas,
 • Eugenijus Gentvilas,
 • Irena Šiaulienė,
 • Povilas Urbšys
2 - 18.17:30~17:40Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr. I-1057 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2378(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
2 - 19.17:40~17:50Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3227) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Rinkevičius,
 • Antanas Baura,
 • Rimantas Sinkevičius,
 • Valius Ąžuolas,
 • Vytautas Kamblevičius
2 - 20.17:50~18:00Seimo narių pareiškimai
338 Nenumatytas posėdis
1 - 1.18:00~20:00Seimo nutarimo „Dėl Viktoro Pranckiečio atleidimo iš Seimo Pirmininko pareigų“ projektas (Nr. XIIIP-3993) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 2.20:20~20:30Seimo narių pareiškimai