Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

11/07/2019 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
343 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2. 1.10:10~10:15Įstatymo „Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-3795(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušrinė Norkienė, Komiteto narė, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2. 2.Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3768(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2. 3.Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 50 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3769(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mantas Adomėnas, Komiteto narys, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:15~10:30Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 47, 68, 81, 130 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Statuto papildymo 81(1) straipsniu“ projektas (Nr. XIIIP-463(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:30~10:40Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-3020(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.10:40~10:50Baudžiamojo kodekso 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3991(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6. 1.10:50~11:00Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 12, 29(4), 40 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 44(1) straipsniu ir dešimtuoju skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3803(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vida Ačienė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rūta Miliūtė, Komiteto narė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Robertas Šarknickas, Komiteto narys, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Sergejus Jovaiša, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6. 2.Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3804(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rūta Miliūtė, Komiteto narė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6. 3.Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12, 74 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3805(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rūta Miliūtė, Komiteto narė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6. 4.Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3806(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vida Ačienė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6. 5.Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 20 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3807(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rūta Miliūtė, Komiteto narė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6. 6.Visuomenės informavimo įstatymo Nr. X-1418 48 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3808(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Robertas Šarknickas, Komiteto narys, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7. 1.11:00~11:05Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 1, 16, 26, 31 straipsnių, devintojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3765(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Baura, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7. 2.Baudžiamojo kodekso 305 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3766(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Nekrošius, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7. 3.Administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3767(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Nekrošius, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8. 1.11:05~11:15Miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3074(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Vingrienė, Komiteto narė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Petras Čimbaras, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8. 2.Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3075(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Čimbaras, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Virginija Vingrienė, Komiteto narė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9. 1.11:15~11:20Valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymo Nr. I-696 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3852(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9. 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. I-697 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymo įsigaliojimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas (Nr. XIIIP-3853(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.11:20~11:25Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo“ projektas (Nr. XIIIP-4011(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Robertas Šarknickas, Komiteto narys, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.11:25~11:30Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Ernestą Rimšelį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektas (Nr. XIIIP-3946(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12. 1.11:30~11:40Motorinių transporto priemonių pirmos registracijos mokesčio įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4132) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valius Ąžuolas,
 • Agnė Širinskienė
1 - 12. 2.Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4133) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė,
 • Valius Ąžuolas
1 - 13.11:40~11:50Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4078) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Karbauskis,
 • Agnė Širinskienė,
 • Aušrinė Norkienė,
 • Jonas Jarutis
1 - 14.11:50~11:55Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14(1), 14(2), 15, 17, 17(2), 17(4), 17(5), 17(8), 17(9), 18, 21, 23, 24, 37, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3873) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Ministras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
1 - 15. 1.11:55~12:00Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4149) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zbignev Jedinskij
1 - 15. 2.Finansų rinkos dalyvių mokesčio įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3948) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zbignev Jedinskij
1 - 15. 3.Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3949) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zbignev Jedinskij
1 - 16.12:00~13:00Vyriausybės valanda
344 Vakarinis posėdis
2 - 1.14:00~14:05Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 8, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-349) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Mažeika, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.14:05~14:15Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3225) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Jonas Dagys, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.14:15~14:30Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 4, 7, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3691) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simonas Gentvilas,
 • Bronislovas Matelis,
 • Dainius Kreivys,
 • Gintaras Steponavičius,
 • Gintaras Vaičekauskas,
 • Ingrida Šimonytė,
 • Kęstutis Glaveckas,
 • Mykolas Majauskas
2 - 4. 1.14:30~14:50Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3310) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 4. 2.Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3312) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 5.14:50~15:05Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1959 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3724) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas,
 • Bronius Bradauskas,
 • Dovilė Šakalienė,
 • Linas Balsys,
 • Rasa Budbergytė
2 - 6. 1.15:05~15:20KOMITETO IŠVADA dėl Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto atitikties Konstitucijai (Nr. XIIIP-3771) [balsavimas dėl Teisės ir teisėtvarkos komiteto išv]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6. 2.Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3771) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simonas Gentvilas,
 • Viktorija Čmilytė-Nielsen
2 - 6. 3.Energetikos ministerijos įsteigimo įstatymo Nr. XI-128 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3772) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simonas Gentvilas,
 • Viktorija Čmilytė-Nielsen
2 - 7.15:20~15:35Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3780) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simonas Gentvilas,
 • Algimantas Salamakinas,
 • Aurimas Gaidžiūnas,
 • Guoda Burokienė,
 • Juozas Baublys,
 • Kazys Starkevičius,
 • Kęstutis Mažeika
2 - 8.15:35~15:50Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1032(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eugenijus Gentvilas
2 - 9.15:50~16:10Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4080) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eugenijus Gentvilas,
 • Gintaras Vaičekauskas,
 • Jonas Liesys,
 • Jonas Varkalys,
 • Kęstutis Glaveckas,
 • Ričardas Juška,
 • Simonas Gentvilas,
 • Viktorija Čmilytė-Nielsen,
 • Virgilijus Alekna
2 - 10.16:10~16:25Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58, 62 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4079) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simonas Gentvilas,
 • Eugenijus Gentvilas,
 • Gintaras Vaičekauskas,
 • Jonas Liesys,
 • Jonas Varkalys,
 • Kęstutis Glaveckas,
 • Ričardas Juška,
 • Viktorija Čmilytė-Nielsen,
 • Virgilijus Alekna
2 - 11. 1.16:25~16:40Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4153) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simonas Gentvilas
2 - 11. 2.Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 9 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4115) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simonas Gentvilas,
 • Kęstutis Glaveckas
2 - 12.16:40~16:55Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6, 17, 18(2) ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4082) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simonas Gentvilas,
 • Eugenijus Gentvilas,
 • Gintaras Vaičekauskas,
 • Jonas Liesys,
 • Kęstutis Glaveckas,
 • Ričardas Juška,
 • Viktorija Čmilytė-Nielsen,
 • Virgilijus Alekna
2 - 13. 1.16:55~17:10Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4148) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raminta Popovienė
2 - 13. 2.Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4121(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raminta Popovienė,
 • Julius Sabatauskas
2 - 14.17:10~17:30Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4145) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4146) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. XIII-190 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4151) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-27 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4152) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 5.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. XIII-59 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4147(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 6.Seimo protokolinio nutarimo projektas + išvada dėl R. Mickevičiaus ir kitų pareiškėjų peticijos „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Teisingumo, Finansų, Sveikatos apsaugos ministerijų neveiklumo ir nusišalinimo nuo Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų“ ir SADM įsakymų dėl senatvės pensijų skyrimo ir mokėjimo pataisų teikimo“ (Nr. PNP-82) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 7.Seimo PROTOKOLINIO NUTARIMO PROJEKTAS dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIIIP-4033) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Imbrasas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 8. 1.Baudžiamojo kodekso papildymo 147(3) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4099) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dovilė Šakalienė,
 • Algirdas Sysas,
 • Julius Sabatauskas,
 • Monika Navickienė
r - 8. 2.Administracinių nusižengimų kodekso 487 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4100) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas,
 • Dovilė Šakalienė,
 • Julius Sabatauskas,
 • Monika Navickienė
r - 9.Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2019-11-11 - 2019-11-15) (Nr. SPDS-345) [tvirtinimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimas