Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/27/2022 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
188 Nenumatytas posėdis
1 - 1.10:00~10:45Jungtinių Amerikos Valstijų senatoriaus Richard Joseph Durbin apdovanojimas Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimu - Aleksandro Stulginskio žvaigžde
 • Viktoras Pranckietis, Seimo apdovanojimo - Aleksandro Stulginskio žvaigždės steigimo iniciatorius,
 • Antanas Vinkus, Komisijos pirmininkas, Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Richard Joseph Durbin, Jungtinių Amerikos Valstijų senatorius
1 - 2. 1.10:45~10:55Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 3, 6, 16, 18, 20, 25(1) straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1597(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Navickas, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, komiteto narė
1 - 2. 2.Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1598(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, komiteto narė
1 - 2. 3.Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1599(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, komiteto narė
1 - 2. 4.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1600(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, komiteto narė
1 - 2. 5.Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1601(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Linas Slušnys, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, komiteto narė
1 - 3. 1.10:55~11:05Įstatymo „Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros ratifikavimo“ projektas (Nr. XIVP-1738(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arminas Lydeka, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arūnas Valinskas, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3. 2.Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 4 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1698(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arūnas Valinskas, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3. 3.Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 2, 3, 4 ir 5(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1699(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arūnas Valinskas, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.11:05~11:10Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narių paskyrimo“ projektas (Nr. XIVP-1807(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Juozapaitis, Komiteto pirmininkas, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 1.11:10~11:15Pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymo projektas (Nr. XIVP-1719(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 2.Civilinio kodekso 4.181, 6.66, 6.953, 6.961 ir 6.968 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1720(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 3.Civilinio proceso kodekso 746 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1721(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 4.Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1722(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 5.Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo Nr. XII-2443 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1723(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 6.Bankų įstatymo Nr. IX-2085 78 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1724(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 7.Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 2, 77, 91, 94 ir 99 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1725(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 8.Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1726(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5. 9.Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42, 43(3) straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1728(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.10.Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43(1), 43(2), 43(3), 43(7) straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-822 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1729(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.11.Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. XII-2566 61 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1730(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.12.Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 32, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1731(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.13.Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 22(1) straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1732(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.14.Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1733(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.15.Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 80 ir 174 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1734(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.16.Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1735(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.17.Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo Nr. IX-1746 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1736(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.11:15~11:20Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(3) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1786(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.11:20~11:25Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1666(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kupčinskas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.11:25~11:30Baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-109(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Haase, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9. 1.11:30~11:35Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1791(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9. 2.Antstolių įstatymo Nr. IX-876 10 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1792(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9. 3.Notariato įstatymo Nr. I-2882 20 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1793(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.11:35~11:50Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. kovo 29 d. dekreto Nr. 1K-913 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją“ 1 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymui, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymui“ projektas (Nr. XIVP-1741(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.11:50~12:00Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1779(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Domas Griškevičius, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12.12:00~12:15Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas (Nr. XIVP-1856) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo Pirmininkė, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 13. 1.12:15~12:30Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 1 ir 2 priedais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1852) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Pečkauskas, viceministras
1 - 13. 2.Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo priedais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1853) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Pečkauskas, viceministras
1 - 14.12:30~12:50Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1580(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 15.12:30~13:10Balsavimas dėl projektų
1 - 16.13:10~13:20Seimo narių pareiškimai
189 Nenumatytas posėdis
2 - 1. 1.14:00~14:15Sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-908 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1773(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edita Rudelienė, Komiteto narė, Švietimo ir mokslo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1. 2.Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1774(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edita Rudelienė, Komiteto narė, Švietimo ir mokslo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1. 3.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1775(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edita Rudelienė, Komiteto narė, Švietimo ir mokslo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1. 4.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1776(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edita Rudelienė, Komiteto narė, Švietimo ir mokslo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2. 1.14:15~14:25Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1575(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Urbanavičius, Komisijos pirmininkas, Energetikos ir darnios plėtros komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2. 2.Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1700(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Urbanavičius, Aplinkos apsaugos komitetas, komiteto narys
2 - 3. 1.14:25~14:30Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 19(3), 36, 37, 47, 55, 56, 81, 89 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1), 58(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1403(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Pranckietis, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Romualdas Vaitkus, Aplinkos apsaugos komitetas, komiteto narys
2 - 3. 2.Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19(1), 19(2), 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(3) straipsniu įstatymo Nr. XIII-704 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1404(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Romualdas Vaitkus, Aplinkos apsaugos komitetas, komiteto narys
2 - 4. 1.14:30~15:00Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1625(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jurgis Razma, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4. 2.Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1626(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4. 3.Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 2, 5, 12 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1627(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4. 4.Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1628(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4. 5.Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 2, 3 straipsnių pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1629(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4. 6.Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1630(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4. 7.Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1631(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4. 8.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1632(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4. 9.Miškų įstatymo Nr. I-671 4, 4(1), 5, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1634(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.10.Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1635(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.11.Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1636(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.12.Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 4, 6, 10 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1637) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.13.Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1638(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.14.Geležinkelių transporto kodekso 9 ir 23(1) straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1050 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1639(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.15.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1640(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.16.Vandens įstatymo Nr. VIII-474 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1641(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.17.Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1642(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.18.Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1643) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.19.Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1644(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ričardas Juška, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Gudauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5. 1.15:00~15:10Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1678(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kupčinskas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5. 2.Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1679(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kupčinskas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Aistė Gedvilienė, Komiteto pirmininkė, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6. 1.15:10~15:25Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1819) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6. 2.Administracinių nusižengimų kodekso 526 ir 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 526(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1820) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6. 3.Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 38 ir 39 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1821) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6. 4.Darbo kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1822) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6. 5.Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 45, 46, 57, 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1823) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6. 6.Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 13 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1824) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6. 7.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 18 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1825) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6. 8.Karinės jėgos naudojimo statuto 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1826) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6. 9.Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1827) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6.10.Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1828) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6.11.Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1829) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6.12.Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 9, 14, 15, 18, 33 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1830) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6.13.Valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 3, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1831) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6.14.Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1832) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6.15.Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22, 23, 37 ir 44(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1833) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6.16.Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 21 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1834) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Bilotaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 7. 1.15:25~15:40Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1445(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vitalij Dmitrijev, Viceministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 7. 2.Administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 71, 415, 416, 417, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 589, 602, 603, 608, 611 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1446(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vitalij Dmitrijev, Viceministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 7. 3.Baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1447(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vitalij Dmitrijev, Viceministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 7. 4.Administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248(1), 248(2), 248(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1448(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vitalij Dmitrijev, Viceministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 7. 5.Administracinių nusižengimų kodekso 343, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 343(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1091 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1836) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vitalij Dmitrijev, Viceministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 8.15:35~16:30Balsavimas dėl projektų
r - 1.Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1042(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aidas Gedvilas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mykolas Majauskas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 15, 18 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1739(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Urbanavičius, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 30(1), 32, 34, 37, 37(2), 40, 42, 45, 47, 47(1), 51 ir 78 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1854) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušrinė Armonaitė, Ministrė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
r - 4. 1.Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo, Kodekso papildymo 71(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1766) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušrinė Armonaitė,
 • Gabrielius Landsbergis,
 • Irena Haase,
 • Julius Sabatauskas,
 • Stasys Šedbaras
r - 4. 2.Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1767) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušrinė Armonaitė,
 • Gabrielius Landsbergis,
 • Irena Haase,
 • Julius Sabatauskas,
 • Stasys Šedbaras