Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 433 (06/17/2008)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:112 - 1.Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas
17:092 - 2a.Generalinio prokuroro Algimanto Valantino pranešimas
18:322 - 2b.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį V.Muntianą sudarymo" PROJEKTAS (Nr. XP-3189) [Pateikimas]
18:322 - 2b.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį V.Muntianą sudarymo" PROJEKTAS (Nr. XP-3189) [Svarstymas]
18:322 - 2b.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį V.Muntianą sudarymo" PROJEKTAS (Nr. XP-3189) [Priėmimas]
18:341 - 3a.Prekybinės laivybos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2078(6)) [Priėmimas]
18:351 - 13.Kredito unijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2403(2)) [Priėmimas]
18:361 - 14a.Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto" pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-684(3)) [Priėmimas]
18:381 - 14b.Įstatymo "Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo" ir jį keitusių Įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-685) [Priėmimas]
18:402 - 3.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-974) [Svarstymas]
18:432 - 4a.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 19 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2849(3)) [Svarstymas]
18:592 - 4b.Valstybės saugumo departamento statuto 43 straipsnio ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2918(3)) [Svarstymas]
19:002 - 4a.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 19 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2849(3)) [Priėmimas]
19:012 - 4b.Valstybės saugumo departamento statuto 43 straipsnio ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2918(3)) [Svarstymas]
19:022 - 4b.Valstybės saugumo departamento statuto 43 straipsnio ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2918(3)) [Priėmimas]
19:032 - 4c.Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2919(2)) [Svarstymas]
19:042 - 4c.Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2919(2)) [Priėmimas]
19:042 - 4d.Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2920(2)) [Svarstymas]
19:042 - 4d.Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2920(2)) [Priėmimas]
19:052 - 4e.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2921(2)) [Svarstymas]
19:052 - 4e.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2921(2)) [Priėmimas]
19:062 - 4f.Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 54 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2922(2)) [Svarstymas]
19:062 - 4f.Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 54 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2922(2)) [Priėmimas]
19:072 - 4.Klausimų grupė: 2 - 4a, 2 - 4a, 2 - 4b, 2 - 4b, 2 - 4c, 2 - 4c, 2 - 4d, 2 - 4d, 2 - 4e, 2 - 4e, 2 - 4f, 2 - 4f [Priėmimas]
19:072 - 4.Klausimų grupė: 2 - 4a, 2 - 4a, 2 - 4b, 2 - 4b, 2 - 4c, 2 - 4c, 2 - 4d, 2 - 4d, 2 - 4e, 2 - 4e, 2 - 4f, 2 - 4f [Svarstymas]
19:092 - 7.Seimo NUTARIMO "Dėl D.Bajerčiūtės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja" PROJEKTAS (Nr. XP-3127) [Pateikimas]
19:102 - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms ir Europos Sąjungos kovinei grupei priskirtų Lietuvos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių dalyvavimo Šiaurės Atlanto Tarybos arba Europos Sąjungos Tarybos patvirtintose tarptautinėse operacijose" PROJEKTAS (Nr. XP-2993(2)) [Svarstymas]
19:19r - 7.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" priedėlio (Žin., 2008 Nr. 38-1380, 51-1882) papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-3177(2)) [Pateikimas]
19:21r - 7.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" priedėlio (Žin., 2008 Nr. 38-1380, 51-1882) papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-3177(2)) [Svarstymas]
19:21r - 7.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" priedėlio (Žin., 2008 Nr. 38-1380, 51-1882) papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-3177(2)) [Priėmimas]
19:22r - 8.Kainų įstatymo papildymo 8(1) straipsniu ir 11 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2577(3)) [Pateikimas]
19:54r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4(1) straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3161) [Pateikimas]
19:54r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4(1) straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3161) [Svarstymas]
19:54r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4(1) straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3161) [Priėmimas]
19:55r - 5a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijų pirmininkų patvirtinimo" 3 straipsnio pakeitimo PPROJEKTAS (Nr. XP-3170) [Pateikimas]
19:56r - 5a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijų pirmininkų patvirtinimo" 3 straipsnio pakeitimo PPROJEKTAS (Nr. XP-3170) [Svarstymas]
19:56r - 5a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijų pirmininkų patvirtinimo" 3 straipsnio pakeitimo PPROJEKTAS (Nr. XP-3170) [Priėmimas]
19:59r - 5b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijų pirmininkų pavaduotojų patvirtinimo" 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. XP-3171) [Pateikimas]
19:59r - 5b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijų pirmininkų pavaduotojų patvirtinimo" 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. XP-3171) [Svarstymas]
19:59r - 5b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijų pirmininkų pavaduotojų patvirtinimo" 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. XP-3171) [Priėmimas]
20:02r - 9.Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3155) [Pateikimas]
20:201 - 15.Pilietybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2952(2)) [Svarstymas]
21:062 - 10.ĮSTATYMO dėl Valstybių, Šiaurės Atlanto sutarties dalyvių, ir kitų valstybių, dalyvaujančių programoje "Partnerystė taikos labui", susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso ir šio susitarimo papildomo protokolo ratifikavimo įstatymo papildymo priedu PROJEKTAS (Nr. XP-3147) [Pateikimas]
21:081 - 11.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 21 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3176) [Pateikimas]
21:122 - 6.Asmens tapatybės kortelės įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 1(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2780(3)) [Svarstymas]