Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 144 (05/08/2014)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:021 - 1.Seimo 2014 m. gegužės 8 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkės tvirtinimas
10:101 - 2.Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Europos Sąjungos Asociacijos susitarimų, įskaitant jų dalis dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės, su Gruzija, Moldova ir Ukraina pasirašymo, ratifikavimo ir įgyvendinimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1785) [Pateikimas]
10:141 - 2.Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Europos Sąjungos Asociacijos susitarimų, įskaitant jų dalis dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės, su Gruzija, Moldova ir Ukraina pasirašymo, ratifikavimo ir įgyvendinimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1785) [Svarstymas]
10:231 - 2.Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Europos Sąjungos Asociacijos susitarimų, įskaitant jų dalis dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės, su Gruzija, Moldova ir Ukraina pasirašymo, ratifikavimo ir įgyvendinimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1785) [Priėmimas]
10:241 - 3.Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4(1), 5, 7, 8, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1), 11(2), 12(1), 12(2), 12(3) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1545(2)) [Priėmimas]
10:401 - 4.Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 7, 12, 13 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo ir Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1401(2)) [Priėmimas]
10:421 - 5.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 29 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1457(2)) [Priėmimas]
10:441 - 6.Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 58, 60, 61 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1688(2)) [Priėmimas]
10:521 - 7.Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-429(2)) [Priėmimas]
11:021 - 8.Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1249(2)) [Priėmimas]
11:041 - 9.Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 5, 6, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-886(2)) [Priėmimas]
11:091 - 10.Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1531(2)) [Priėmimas]
11:101 - 11.Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 4 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1154(3)) [Priėmimas]
11:141 - 12.Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 4(1) straipsniu ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1404(2)) [Priėmimas]
11:181 - 13.Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6, 7, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-736 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1539(3)) [Priėmimas]
11:391 - 14.ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1529(2)) [Svarstymas]
11:411 - 14.ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1529(2)) [Priėmimas]
11:421 - 15.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XII-801 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Viktorą Uspaskichą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1746(2)) [Svarstymas]
11:511 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl sutikimo laikinai nušalinti nuo pareigų Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Darių Valį“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1776) [Pateikimas]
12:101 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl sutikimo laikinai nušalinti nuo pareigų Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Darių Valį“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1776) [Svarstymas]
12:111 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl sutikimo laikinai nušalinti nuo pareigų Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Darių Valį“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1776) [Priėmimas]
12:321 - 17.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atstatymo sudarymo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1751) [Svarstymas]
12:581 - 18.Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1772) [Pateikimas]
13:171 - 19.Klausimų grupė: 1 - 19a, 1 - 19b, 1 - 19c, 1 - 19d [Pateikimas]
13:351 - 21.Vyriausybės valanda
13:581 - 20.Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 sraipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-523 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1771) [Pateikimas]