Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 150 (06/03/2014)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:121 - 1.Darbotvarkės tvirtinimas
10:181 - 2.Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIIII-1234 4(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1635(2)) [Priėmimas]
10:191 - 3.Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1405(2)) [Svarstymas]
10:221 - 4.Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 6(1), 21 ir 31(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1557(2)) [Svarstymas]
10:311 - 4.Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 6(1), 21 ir 31(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1557(2)) [Priėmimas]
10:341 - 5.Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-525(3)) [Svarstymas]
10:441 - 5.Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-525(3)) [Priėmimas]
10:451 - 6.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-239) [Svarstymas]
10:501 - 7.Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-574) [Svarstymas]
10:521 - 8.Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-244(2)) [Svarstymas]
10:541 - 8.Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-244(2)) [Priėmimas]
10:561 - 9.Seimo NUTARIMO "Dėl 2015 metų paskelbimo Mykolo Kleopo Oginskio metais ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų metinių minėjimo programos" PROJEKTAS (Nr. XIIP-1229(3)) [Svarstymas]
10:571 - 9.Seimo NUTARIMO "Dėl 2015 metų paskelbimo Mykolo Kleopo Oginskio metais ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų metinių minėjimo programos" PROJEKTAS (Nr. XIIP-1229(3)) [Priėmimas]
10:581 - 10.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. VIII-1408 „Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1727(2)) [Svarstymas]
11:001 - 10.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. VIII-1408 „Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1727(2)) [Priėmimas]
11:011 - 11.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XII-877 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo sudarymo“ 5 straipsnio pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1844) [Pateikimas]
11:031 - 11.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XII-877 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo sudarymo“ 5 straipsnio pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1844) [Svarstymas]
11:031 - 11.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XII-877 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo sudarymo“ 5 straipsnio pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1844) [Priėmimas]
11:051 - 12.Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo Nr. IX-1789 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1320(2)) [Svarstymas]
11:091 - 13a.Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-243(7)) [Svarstymas]
11:091 - 13.Klausimų grupė: 1 - 13a, 1 - 13b [Svarstymas]
11:122 - 2a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1823) [Pateikimas]
11:122 - 2a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1823) [Svarstymas]
11:122 - 2a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1823) [Priėmimas]
11:132 - 2b.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 8, 16, 18(1) ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1782) [Pateikimas]
11:171 - 21.Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 3 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1122) [Pateikimas]
11:241 - 20.Baudžiamojo kodekso papildymo 143(1) ir 143(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3568(2)) [Pateikimas]
11:341 - 15.Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1802) [Pateikimas]
11:431 - 16.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 112(10) ir 112(11) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1847) [Pateikimas]
11:501 - 14.Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 58, 60, 61 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1688GR) [Grąžinto įstatymo pateikimas]
12:072 - 14.Nekilnojamojo turto brokerių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1294(2)) [Pateikimas]
12:142 - 13a.Buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 straipsnių, trečiojo, penktojo skirsnių pavadinimų ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 10(1) ir 10(2) straipsniais įstatymo Nr. XI-1988 8, 23 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1800) [Pateikimas]
12:152 - 13.Klausimų grupė: 2 - 13a, 2 - 13b [Pateikimas]
12:24r - 1.Seimo protokolinio nutarimo dėl Vaclovo Marcinkonio peticijos projektas
12:27r - 2.Seimo protokolinio nutarimo dėl Iridos Jucienės-Latonienės peticijos projektas
12:511 - 17.Klausimų grupė: 1 - 17a, 1 - 17b, 1 - 17c, 1 - 17d [Pateikimas]
13:101 - 18.Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 68(1) straipsniu ir Kodekso priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1765) [Pateikimas]
13:151 - 19.Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1845) [Pateikimas]
13:182 - 1a.Seimo kontrolierių 2013 metų veiklos ataskaita
13:552 - 1b.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2013 metų veiklos ataskaitos“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1749) [Pateikimas]
13:572 - 1b.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2013 metų veiklos ataskaitos“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1749) [Svarstymas]
13:572 - 1b.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2013 metų veiklos ataskaitos“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1749) [Priėmimas]
14:002 - 5.Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1793) [Pateikimas]
14:052 - 6.Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 43 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1794) [Pateikimas]
14:072 - 8.Regioninės plėtros įstatymo VIII-1889 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-1795) [Pateikimas]
14:242 - 9.Klausimų grupė: 2 - 9a, 2 - 9b, 2 - 9c, 2 - 9d, 2 - 9e, 2 - 9f [Pateikimas]
14:292 - 10.ĮSTATYMO „Dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo liudytojų apsaugos srityje ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1781) [Pateikimas]
14:332 - 11.ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1817) [Pateikimas]
14:352 - 12.ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1818) [Pateikimas]