Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 216 (12/23/2014)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:131 - 1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:211 - 2.Seimo NUTARIMO „Dėl Daivos Raudonienės skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kanclere“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2658) [Svarstymas]
10:221 - 2.Seimo NUTARIMO „Dėl Daivos Raudonienės skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kanclere“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2658) [Priėmimas]
10:281 - 3.Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2650) [Priėmimas]
10:291 - 4.Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2609(2)) [Priėmimas]
10:301 - 5a.Asmens tapatybės kortelės ir paso ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2317(3)) [Priėmimas]
10:371 - 5b.Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2318(2)) [Priėmimas]
10:401 - 5c.Konsulinio statuto Nr. I-886 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 25(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2319(3)) [Priėmimas]
10:411 - 5d.Konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 3, 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2320(2)) [Priėmimas]
10:421 - 6a.Asmens tapatybės kortelės įstatymo Nr. IX-577 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-919(3)) [Priėmimas]
10:471 - 6b.Konsulinio statuto Nr. I-886 25 ir 42 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-920(3)) [Priėmimas]
10:481 - 7.Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 papildymo 17(1) straipsniu ir 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2534(3)) [Priėmimas]
11:091 - 8.ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1817(2)) [Svarstymas]
11:111 - 8.ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1817(2)) [Priėmimas]
11:121 - 9.Seimo STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 80(2) straipsniu“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2291(2)) [Svarstymas]
11:24r - 1.Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1234 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2659(2)) [Pateikimas]
11:25r - 1.Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1234 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2659(2)) [Svarstymas]
11:25r - 1.Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1234 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2659(2)) [Priėmimas]
11:261 - 10a.Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 14, 26, 27, 29, 30, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2037(2)) [Priėmimas]
11:331 - 10b.Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2038(2)) [Priėmimas]
11:361 - 10c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 163(2), 224, 225, 259(1) ir 320 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2039(2)) [Priėmimas]
11:391 - 11.Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1784(3)) [Priėmimas]
11:561 - 12.Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 pavadinimo, 1, 2, 3, 14, 17, 18, 26 straipsnių, II skyriaus, III, IV skyrių, III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimų, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1), 16(2), 17(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2094(2)) [Svarstymas]
12:021 - 12.Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 pavadinimo, 1, 2, 3, 14, 17, 18, 26 straipsnių, II skyriaus, III, IV skyrių, III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimų, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1), 16(2), 17(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2094(2)) [Priėmimas]
12:041 - 13.Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 7 ir 35 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2034(2)) [Svarstymas]
12:131 - 14.Klausimų grupė: 1 - 14a, 1 - 14b, 1 - 14c, 1 - 14d, 1 - 14e, 1 - 14f [Svarstymas]
12:151 - 14a.Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 40, 44, 48, 52, 53, 57, 59, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 70(1), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 86 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 65(1), 68(1) ir 70(2) straipsniais ir 6, 7, 8, 18, 26, 37, 38, 39, 43, 49, 50 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2513(2)) [Svarstymas]
12:161 - 14b.Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 2, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 31, 34, 37, 41, 42, 47, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 511, 541 straipsniais ir 28, 29, 30, 33, 38, 39 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2514(2)) [Svarstymas]
12:171 - 14c.Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 7, 12, 13, 70, 71, 76, 81, 84, 88, 89 straipsnių, VI skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo ir Įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1), 12(2), 25(1), 73(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2515(2)) [Svarstymas]
12:171 - 14d.Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 11 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2516(2)) [Svarstymas]
12:171 - 14e.Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2517(2)) [Svarstymas]
12:181 - 14f.Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2518(2)) [Svarstymas]
12:181 - 14g.Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 17, 25, 31, 32, 59, 70 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1106 3 ir 5 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2635) [Pateikimas]
12:201 - 17.Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20, 23, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2572(2)) [Svarstymas]
12:221 - 17.Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20, 23, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2572(2)) [Priėmimas]
12:231 - 18.Klausimų grupė: 1 - 18a, 1 - 18a, 1 - 18b, 1 - 18b [Priėmimas]
12:231 - 18.Klausimų grupė: 1 - 18a, 1 - 18a, 1 - 18b, 1 - 18b [Svarstymas]
12:251 - 18a.Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2079 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2564(2)) [Svarstymas]
12:251 - 18a.Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2079 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2564(2)) [Priėmimas]
12:261 - 18b.Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2565(2)) [Svarstymas]
12:261 - 18b.Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2565(2)) [Priėmimas]
12:271 - 19.Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1758(2)) [Svarstymas]
12:281 - 19.Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1758(2)) [Priėmimas]
12:291 - 20.Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2 ir 67 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1893(2)) [Svarstymas]
12:311 - 20.Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2 ir 67 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1893(2)) [Priėmimas]
12:341 - 21.Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2454(2)) [Svarstymas]
12:361 - 21.Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2454(2)) [Priėmimas]
12:371 - 22.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VII-729 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2631(2)) [Svarstymas]
12:401 - 23.Audito įstatymo Nr. VIII-1227 34, 37, 38, 39 ir 44 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2619) [Pateikimas]
12:43r - 2.Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 straipsnio ir V skyriaus pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2620) [Pateikimas]
12:47 - 3.Klausimų grupė: r - 3a, r - 3b [Pateikimas]
12:541 - 15.Generalinio prokuroro Dariaus Valio pranešimas
14:001 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jų laisvę sudarymo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2674) [Pateikimas]
14:031 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jų laisvę sudarymo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2674) [Svarstymas]
14:031 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Ručį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jų laisvę sudarymo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2674) [Priėmimas]
14:081 - 25.Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus Gedimino Grinos atsakymai į Seimo narių 2014 m. gruodžio 15 d. raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 209 str.)
14:271 - 24.Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2671) [Pateikimas]
14:30r - 4.Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2350) [Pateikimas]
14:31r - 5.Seimo protokolinio nutarimo dėl Antano Algimanto Miškinio peticijos projektas
14:32r - 4.Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2350) [Pateikimas]
14:501 - 26.Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės atsakymai į Seimo nario Vytauto Antano Matulevičiaus raštu pateiktus klausimus
14:531 - 27.Seimo narių pareiškimai
14:531 - 26.Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės atsakymai į Seimo nario Vytauto Antano Matulevičiaus raštu pateiktus klausimus
14:541 - 27.Seimo narių pareiškimai