Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 365 (12/12/2019)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
14:012 - 1.Seimo nutarimo „Dėl Vytauto Masioko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ projektas (Nr. XIIIP-4258) [Pateikimas]
14:022 - 2. 1.Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 4, 34, 162 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4092(2)) [Priėmimas]
14:042 - 2. 2.Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1872 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4093(2)) [Priėmimas]
14:052 - 2. 3.Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1873 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4094(2)) [Priėmimas]
14:062 - 2. 4.Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 39(1), 57(1), 58(1), 58(2), 58(3) straipsniais ir priedu ir 15, 16, 17, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1237 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4095(2)) [Priėmimas]
14:072 - 2. 5.Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 4, 55, 56, 60, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4096(2)) [Priėmimas]
14:082 - 3. 1.Lobistinės veiklos įstatymo Nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-3051(3)) [Priėmimas]
14:412 - 3. 4.Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 5(1), 5(2) ir 5(3) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3052(2)) [Svarstymas]
14:452 - 4.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3588(2)) [Priėmimas]
14:512 - 5.Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3747(3)) [Priėmimas]
14:532 - 6.Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 33, 39, 40, 40(1), 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3958(2)) [Priėmimas]
14:552 - 7.Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3919(2)) [Priėmimas]
14:562 - 8.Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4150(2)) [Priėmimas]
14:572 - 9.Administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3529(2)) [Priėmimas]
14:582 - 10.Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 40, 72, 226, 417, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2938(2)) [Priėmimas]
14:592 - 11.Administracinių nusižengimų registro įstatymo Nr. XII-603 3, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3757(2)) [Priėmimas]
15:002 - 12.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4269) [Priėmimas]
15:152 - 13. 1.Sporto įstatymo Nr. I-1151 11, 17, 18, 19, 20, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3916(2)) [Priėmimas]
15:182 - 13. 2.Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1540 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3917(2)) [Priėmimas]
15:192 - 14. 1.Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2, 4, 5, 6, 6(1), 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 41, 41(1) straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3037(2)) [Priėmimas]
15:262 - 14. 2.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 8, 10, 10(1), 13, 21, 22, 23, 28, 29, 32(1), 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 61(1), 63, 64, 65, 68, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(2) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3038(2)) [Priėmimas]
15:292 - 14. 3.Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3039(2)) [Priėmimas]
15:302 - 14. 4.Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. IX-703 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3041(2)) [Priėmimas]
15:322 - 14. 5.Kariuomenės drausmės statuto 8, 21, 23, 38, 58 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 2(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3042(2)) [Priėmimas]
15:332 - 14. 6.Karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 1, 4, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3043(2)) [Priėmimas]
15:352 - 14. 7.Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 8 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3044(2)) [Priėmimas]
15:372 - 14. 8.Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 23 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3045(2)) [Priėmimas]
15:382 - 14. 9.Vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3046(2)) [Priėmimas]
15:392 - 14.10.Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3047(2)) [Priėmimas]
15:402 - 14.11.Darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3048(2)) [Priėmimas]
15:412 - 14.12.Administracinių nusižengimų kodekso 558 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3049(3)) [Priėmimas]
15:422 - 15.Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3932(2)) [Svarstymas]
16:032 - 16.Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo" projektas + nuostatai (Nr. XIIP-786(4)) [Priėmimas]
16:052 - 17.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų skaičiaus nustatymo“ projektas (Nr. XIIIP-4220(2)) [Priėmimas]
16:072 - 18.Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Šventojo Jono Pauliaus II metais“ projektas (Nr. XIIIP-4158(2)) [Priėmimas]
16:142 - 19.Principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4156(2)) [Svarstymas]
16:152 - 20.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas (Nr. XIIIP-4176(2)) [Svarstymas]
16:162 - 21.Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr.XIII-1381 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4118(2)) [Svarstymas]
16:172 - 22. 1.Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2377 1, 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4202(2)) [Svarstymas]
16:182 - 22. 2.Civilinio proceso kodekso 29, 38 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4203) [Svarstymas]
16:192 - 23.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4245(2)) [Svarstymas]
16:202 - 24. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4339) [Pateikimas]
16:212 - 24. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4339) [Svarstymas]
16:212 - 24. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4339) [Priėmimas]
16:22r - 1.Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2019-12-16 - 2019-12-20) (Nr. SPDS-367) [Tvirtinimas]
16:242 - 24. 2.Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo Nr. IX-1165 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-4338) [Pateikimas]
16:262 - 25.Seimo narių pareiškimai