Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 8 (12/03/2020)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:011 - 1.Seimo nario priesaika
10:071 - 2.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:081 - 3.Atitikties įvertinimo įstatymo Nr. VIII-870 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-4293(2)) [Priėmimas]
10:151 - 4.Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo Nr. VIII-1087 83 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4928(2)) [Priėmimas]
10:151 - 5. 1.Baudžiamojo proceso kodekso 94, 342, 364, 365(5) straipsnių ir priedo pakeitimo ir 17(3), 365(3), 365(4) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4997(2)) [Priėmimas]
10:181 - 4.Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo Nr. VIII-1087 83 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4928(2)) [Priėmimas]
10:191 - 6. 1.Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5344(2)) [Priėmimas]
10:401 - 6. 2.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5345(2)) [Priėmimas]
10:421 - 5. 2.Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 1, 2 straipsnių, XIV, V skyrių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo naujais XIV, XV, XVI, XVII skyriais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4998(2)) [Priėmimas]
10:451 - 7.Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4961(2)) [Priėmimas]
10:451 - 8.Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4941(2)) [Priėmimas]
10:461 - 9.Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4406(2)) [Priėmimas]
10:471 - 10.Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-4380(2)) [Priėmimas]
10:471 - 11.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 73 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-20(2)) [Svarstymas]
10:521 - 12.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 71 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 73(1) straipsniu“ projektas (Nr. XIIIP-5364(2)) [Svarstymas]
10:531 - 13.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir 80(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas (Nr. XIVP-22(2)) [Svarstymas]
10:581 - 14.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 52, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-19(2)) [Svarstymas]
11:001 - 15.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 57(1) straipsniu“ projektas (Nr. XIVP-21(2)) [Svarstymas]
11:031 - 16.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 46 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44(2), 58(1) straipsniais“ projektas (Nr. XIVP-23(2)) [Svarstymas]
11:101 - 17.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33, 34 straipsnių, dvidešimt devintojo(2) skirsnio pakeitimo ir Statuto papildymo nauju 186(9) straipsniu“ projektas (Nr. XIVP-63) [Pateikimas]
11:381 - 18.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 59 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-30) [Pateikimas]
11:551 - 19.Seimo nutarimo „Dėl Jono Jaručio išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju“ projektas (Nr. XIVP-71) [Pateikimas]
12:121 - 19.Seimo nutarimo „Dėl Jono Jaručio išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju“ projektas (Nr. XIVP-71) [Svarstymas]
12:171 - 19.Seimo nutarimo „Dėl Jono Jaručio išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju“ projektas (Nr. XIVP-71) [Priėmimas]
12:212 - 18.Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 6, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-34) [Pateikimas]
12:272 - 17.Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5368) [Pateikimas]
12:441 - 3.Atitikties įvertinimo įstatymo Nr. VIII-870 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-4293(2)) [Priėmimas]
12:461 - 4.Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo Nr. VIII-1087 83 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4928(2)) [Priėmimas]
12:471 - 5. 1.Baudžiamojo proceso kodekso 94, 342, 364, 365(5) straipsnių ir priedo pakeitimo ir 17(3), 365(3), 365(4) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4997(2)) [Priėmimas]
12:481 - 5. 2.Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 1, 2 straipsnių, XIV, V skyrių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo naujais XIV, XV, XVI, XVII skyriais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4998(2)) [Priėmimas]
12:491 - 6. 1.Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5344(2)) [Priėmimas]
13:041 - 6. 2.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5345(2)) [Priėmimas]
13:051 - 7.Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4961(2)) [Priėmimas]
13:061 - 8.Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4941(2)) [Priėmimas]
13:071 - 9.Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4406(2)) [Priėmimas]
13:081 - 10.Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-4380(2)) [Priėmimas]
13:091 - 12.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 71 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 73(1) straipsniu“ projektas (Nr. XIIIP-5364(2)) [Svarstymas]
13:101 - 13.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir 80(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ projektas (Nr. XIVP-22(2)) [Svarstymas]
13:111 - 14.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 52, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-19(2)) [Svarstymas]
13:121 - 15.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 papildymo 57(1) straipsniu“ projektas (Nr. XIVP-21(2)) [Svarstymas]
13:141 - 16.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 46 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 44(2), 58(1) straipsniais“ projektas (Nr. XIVP-23(2)) [Svarstymas]
13:161 - 17.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33, 34 straipsnių, dvidešimt devintojo(2) skirsnio pakeitimo ir Statuto papildymo nauju 186(9) straipsniu“ projektas (Nr. XIVP-63) [Pateikimas]
13:211 - 18.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 59 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-30) [Pateikimas]
13:232 - 18.Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 6, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-34) [Pateikimas]
13:242 - 17.Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5368) [Pateikimas]
13:271 - 19.Seimo nutarimo „Dėl Jono Jaručio išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju“ projektas (Nr. XIVP-71) [Priėmimas]
14:031 - 19.Seimo nutarimo „Dėl Jono Jaručio išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju“ projektas (Nr. XIVP-71) [Priėmimas]