Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 190 (06/28/2022)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:001 - 1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:041 - 2.Seimo nutarimo „Dėl 2022-2033 metų Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“ projektas (Nr. XIVP-1260(2)) [Priėmimas]
10:051 - 3.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1744(2)) [Priėmimas]
10:071 - 5.Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1701(2)) [Priėmimas]
10:241 - 6.Seimo nutarimo „Dėl apygardos administracinių teismų reorganizavimo" projektas (Nr. XIVP-1777(2)) [Priėmimas]
10:251 - 7. 1.Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo, Kodekso papildymo 71(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1766) [Pateikimas]
10:251 - 8.Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1321(2)) [Priėmimas]
10:261 - 9.Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1742(3)) [Priėmimas]
10:261 - 10.Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 46, 47 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1737(2)) [Priėmimas]
10:301 - 11.Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1784(2)) [Priėmimas]
10:311 - 12. 1.Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1516(2)) [Priėmimas]
10:321 - 12. 2.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1517(2)) [Priėmimas]
10:321 - 13. 1.Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1438(2)) [Priėmimas]
10:481 - 13. 2.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 1, 5, 11(1), 16, 19, 20, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1439(2)) [Priėmimas]
10:501 - 13. 3.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11(1), 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-752 pavadinimo, 14 straipsnio pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1440(2)) [Priėmimas]
10:501 - 13. 4.Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 7 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1441(2)) [Priėmimas]
10:511 - 13. 5.Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1442(2)) [Priėmimas]
10:511 - 13. 6.Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 31 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1443(2)) [Priėmimas]
10:521 - 13. 7.Teismų įstatymo Nr. I-480 papildymo 44(2) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1444(2)) [Priėmimas]
10:531 - 7.Klausimų grupė: 1 - 7. 1, 1 - 7. 2 [Pateikimas]
11:001 - 14. 1.Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1521(2)) [Priėmimas]
11:031 - 14. 2.Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo Nr. XIII-1387 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1520(2)) [Priėmimas]
11:041 - 14. 3.Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1522(2)) [Priėmimas]
11:041 - 14. 4.Baudžiamojo kodekso 51, 67, 72(4) ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1523(2)) [Priėmimas]
11:051 - 14. 5.Baudžiamojo proceso kodekso 69, 69(1), 101, 128, 165, 188, 189, 189(1), 235, 246, 308, 333, 339, 342, 357, 358, 360, 362, 365, 377, 453, 454 ir 460 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1524(2)) [Priėmimas]
11:051 - 14. 6.Civilinio kodekso 2.138 ir 5.28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1525(2)) [Priėmimas]
11:051 - 14. 7.Civilinio proceso kodekso 125, 126 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1526(2)) [Priėmimas]
11:061 - 14. 8.Administracinių nusižengimų kodekso 226, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1527(2)) [Priėmimas]
11:061 - 14. 9.Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 2, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1528(2)) [Priėmimas]
11:061 - 14.10.Vidaus tarnybos statuto 4, 7, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 49 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1529(2)) [Priėmimas]
11:071 - 14.11.Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 2, 10, 15, 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1530(2)) [Priėmimas]
11:071 - 14.12.Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1531(2)) [Priėmimas]
11:071 - 14.13.Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1532(2)) [Priėmimas]
11:081 - 14.14.Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo Nr. XIII-3068 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1533(2)) [Priėmimas]
11:081 - 14.15.Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1534(2)) [Priėmimas]
11:081 - 14.16.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1535(2)) [Priėmimas]
11:091 - 14.17.Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1536(2)) [Priėmimas]
11:091 - 14.18.Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1537(2)) [Priėmimas]
11:091 - 14.19.Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1538(2)) [Priėmimas]
11:101 - 14.20.Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 5, 9, 18 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1539(2)) [Priėmimas]
11:101 - 14.21.Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1540(2)) [Priėmimas]
11:101 - 14.22.Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII 1591 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1541(2)) [Priėmimas]
11:111 - 14.23.Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo Nr. VIII-1856 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1542(2)) [Priėmimas]
11:111 - 14.24.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1543(2)) [Priėmimas]
11:121 - 14.25.Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX 2206 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1544(2)) [Priėmimas]
11:121 - 14.26.Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1545(2)) [Priėmimas]
11:121 - 14.27.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1546(2)) [Priėmimas]
11:121 - 14.28.Švietimo įstatymo Nr. I-1489 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1547(2)) [Priėmimas]
11:131 - 14.29.Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 15, 18, 21, 26, 28, 29, 36, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1548(2)) [Priėmimas]
11:131 - 14.30.Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1549(2)) [Priėmimas]
11:131 - 14.31.Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1550(2)) [Priėmimas]
11:131 - 14.32.Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII 950 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1551(2)) [Priėmimas]
11:131 - 14.33.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1552(2)) [Priėmimas]
11:141 - 14.34.Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII 2166 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1553(2)) [Priėmimas]
11:141 - 14.35.Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1554(2)) [Priėmimas]
11:141 - 14.36.Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1555(2)) [Priėmimas]
11:141 - 14.37.Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1556(2)) [Priėmimas]
11:141 - 14.38.Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1557(2)) [Priėmimas]
11:151 - 14.39.Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1558(2)) [Priėmimas]
11:151 - 14.40.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1559(2)) [Priėmimas]
11:151 - 14.41.Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1560(2)) [Priėmimas]
11:151 - 14.42.Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 33, 37, 38, 39, 55 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1561(2)) [Priėmimas]
11:151 - 14.43.Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos ratifikavimo“ Nr. X-1526 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1562(2)) [Priėmimas]
11:161 - 14.44.Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose, kuriais paskirtos laisvės atėmimo bausmės ar su laisvės atėmimu susijusios priemonės, pripažinimo ir vykdymo ratifikavimo“ Nr. XII-800 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1563(2)) [Priėmimas]
11:161 - 14.45.Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos pareiškimų pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą“ Nr. XIV-164 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1564(2)) [Priėmimas]
11:17r - 5.Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Liudviko Ragauskio peticijos" projektas (Nr. XIVP-1859) [Pateikimas]
11:19r - 5.Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Liudviko Ragauskio peticijos" projektas (Nr. XIVP-1859) [Svarstymas]
11:19r - 5.Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos išvados dėl Liudviko Ragauskio peticijos" projektas (Nr. XIVP-1859) [Priėmimas]
11:211 - 2.Seimo nutarimo „Dėl 2022-2033 metų Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“ projektas (Nr. XIVP-1260(2)) [Priėmimas]
11:221 - 3.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1744(2)) [Priėmimas]
11:261 - 4.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 186(2) straipsnio ir dvidešimt devintojo(1) skirsnio pavadinimo pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1489(2)) [Priėmimas]
11:281 - 5.Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1701(2)) [Priėmimas]
11:291 - 6.Seimo nutarimo „Dėl apygardos administracinių teismų reorganizavimo" projektas (Nr. XIVP-1777(2)) [Priėmimas]
11:301 - 7.Klausimų grupė: 1 - 7. 1, 1 - 7. 2 [Pateikimas]
11:311 - 8.Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1321(2)) [Priėmimas]
11:321 - 7.Klausimų grupė: 1 - 7. 1, 1 - 7. 2 [Pateikimas]
11:411 - 8.Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1321(2)) [Priėmimas]
11:411 - 9.Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1742(3)) [Priėmimas]
11:521 - 10.Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 46, 47 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1737(2)) [Priėmimas]
11:531 - 11.Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1784(2)) [Priėmimas]
11:541 - 12. 1.Darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1516(2)) [Priėmimas]
12:101 - 12. 2.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1517(2)) [Priėmimas]
12:111 - 13. 1.Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72(1), 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1438(2)) [Priėmimas]
12:121 - 13. 2.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 1, 5, 11(1), 16, 19, 20, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1439(2)) [Priėmimas]
12:571 - 13. 3.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11(1), 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-752 pavadinimo, 14 straipsnio pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1440(2)) [Priėmimas]
12:581 - 13. 4.Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 7 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1441(2)) [Priėmimas]
13:001 - 13. 5.Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1442(2)) [Priėmimas]
13:011 - 13. 6.Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 31 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1443(2)) [Priėmimas]
13:021 - 13. 7.Teismų įstatymo Nr. I-480 papildymo 44(2) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1444(2)) [Priėmimas]
13:031 - 14. 1.Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1521(2)) [Priėmimas]
13:121 - 14. 2.Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo Nr. XIII-1387 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1520(2)) [Priėmimas]
13:121 - 14. 3.Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-1522(2)) [Priėmimas]
13:131 - 14. 4.Baudžiamojo kodekso 51, 67, 72(4) ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1523(2)) [Priėmimas]
13:141 - 14. 5.Baudžiamojo proceso kodekso 69, 69(1), 101, 128, 165, 188, 189, 189(1), 235, 246, 308, 333, 339, 342, 357, 358, 360, 362, 365, 377, 453, 454 ir 460 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1524(2)) [Priėmimas]
13:141 - 14. 6.Civilinio kodekso 2.138 ir 5.28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1525(2)) [Priėmimas]
13:151 - 14. 7.Civilinio proceso kodekso 125, 126 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1526(2)) [Priėmimas]
13:161 - 14. 8.Administracinių nusižengimų kodekso 226, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1527(2)) [Priėmimas]
13:161 - 14. 9.Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 2, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1528(2)) [Priėmimas]
13:171 - 14.10.Vidaus tarnybos statuto 4, 7, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 49 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1529(2)) [Priėmimas]
13:181 - 14.11.Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 2, 10, 15, 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1530(2)) [Priėmimas]
13:181 - 14.12.Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1531(2)) [Priėmimas]
13:191 - 14.13.Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1532(2)) [Priėmimas]
13:191 - 14.14.Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo Nr. XIII-3068 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1533(2)) [Priėmimas]
13:201 - 14.15.Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1534(2)) [Priėmimas]
13:211 - 14.16.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1535(2)) [Priėmimas]
13:211 - 14.17.Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1536(2)) [Priėmimas]
13:221 - 14.19.Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1538(2)) [Priėmimas]
13:221 - 14.18.Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1537(2)) [Priėmimas]
13:231 - 14.19.Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1538(2)) [Priėmimas]
13:231 - 14.20.Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 5, 9, 18 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1539(2)) [Priėmimas]
13:241 - 14.21.Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1540(2)) [Priėmimas]
13:251 - 14.22.Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII 1591 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1541(2)) [Priėmimas]
13:251 - 14.23.Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo Nr. VIII-1856 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1542(2)) [Priėmimas]
13:261 - 14.24.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1543(2)) [Priėmimas]
13:271 - 14.25.Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX 2206 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1544(2)) [Priėmimas]
13:271 - 14.26.Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1545(2)) [Priėmimas]
13:281 - 14.27.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1546(2)) [Priėmimas]
13:291 - 14.28.Švietimo įstatymo Nr. I-1489 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1547(2)) [Priėmimas]
13:291 - 14.29.Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 15, 18, 21, 26, 28, 29, 36, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1548(2)) [Priėmimas]
13:301 - 14.30.Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1549(2)) [Priėmimas]
13:311 - 14.31.Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1550(2)) [Priėmimas]
13:311 - 14.32.Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII 950 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1551(2)) [Priėmimas]
13:321 - 14.33.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1552(2)) [Priėmimas]
13:321 - 14.34.Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII 2166 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1553(2)) [Priėmimas]
13:331 - 14.35.Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1554(2)) [Priėmimas]
13:341 - 14.36.Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1555(2)) [Priėmimas]
13:341 - 14.37.Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1556(2)) [Priėmimas]
13:351 - 14.38.Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1557(2)) [Priėmimas]
13:361 - 14.39.Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1558(2)) [Priėmimas]
13:361 - 14.40.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1559(2)) [Priėmimas]
13:371 - 14.41.Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1560(2)) [Priėmimas]
13:381 - 14.42.Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 33, 37, 38, 39, 55 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1561(2)) [Priėmimas]
13:381 - 14.43.Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos ratifikavimo“ Nr. X-1526 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1562(2)) [Priėmimas]
13:391 - 14.44.Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose, kuriais paskirtos laisvės atėmimo bausmės ar su laisvės atėmimu susijusios priemonės, pripažinimo ir vykdymo ratifikavimo“ Nr. XII-800 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1563(2)) [Priėmimas]
13:401 - 14.45.Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos pareiškimų pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą“ Nr. XIV-164 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1564(2)) [Priėmimas]
13:411 - 19.Seimo narių pareiškimai