Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 360 (04/11/2024)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:001 - 1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:091 - 2.Įstatymo „Dėl transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo paspartinimo“ projektas (Nr. XIVP-3336(2)) [Priėmimas]
10:131 - 3.Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 37 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3516(2)) [Priėmimas]
10:241 - 4. 1.Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 5 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3298(2)) [Priėmimas]
10:271 - 4. 2.Viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 12, 13 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3299(2)) [Priėmimas]
10:281 - 5.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 13, 19, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3398(2)) [Priėmimas]
10:281 - 6.Vidaus vandenų transporto kodekso 16-2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3396(2)) [Priėmimas]
10:291 - 8.Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ilgalaikės politikos vystymosi krypčių aprašo patvirtinimo" projektas (Nr. XIVP-3325(2)) [Priėmimas]
10:311 - 9.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. IX-1827 „Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-3121(2)) [Priėmimas]
10:391 - 2.Įstatymo „Dėl transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo paspartinimo“ projektas (Nr. XIVP-3336(2)) [Priėmimas]
10:401 - 3.Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 37 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3516(2)) [Priėmimas]
10:411 - 4. 1.Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 5 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3298(2)) [Priėmimas]
10:421 - 4. 2.Viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 12, 13 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3299(2)) [Priėmimas]
10:431 - 4. 3.Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 15, 16, 40 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3300(3)) [Priėmimas]
10:471 - 5.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 13, 19, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3398(2)) [Priėmimas]
10:481 - 6.Vidaus vandenų transporto kodekso 16-2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3396(2)) [Priėmimas]
10:481 - 7.Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3, 5, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2366(2)) [Priėmimas]
11:081 - 8.Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ilgalaikės politikos vystymosi krypčių aprašo patvirtinimo" projektas (Nr. XIVP-3325(2)) [Priėmimas]
11:081 - 9.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. IX-1827 „Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija) (Nr. XIVP-3121(2)) [Priėmimas]
11:091 - 10.Seimo rezoliucijos „Dėl situacijos švietime“ projektas (Nr. XIVP-3607) [Pateikimas]
11:251 - 10.Seimo rezoliucijos „Dėl situacijos švietime“ projektas (Nr. XIVP-3607) [Svarstymas]
11:501 - 10.Seimo rezoliucijos „Dėl situacijos švietime“ projektas (Nr. XIVP-3607) [Priėmimas]
12:082 - 3.Seimo apdovanojimo - Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3627) [Pateikimas]
12:141 - 12.Seimo narių pareiškimai
12:15r - 1.Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2024-04-15 - 2024-04-19) (Nr. SPDS-362) [Tvirtinimas]
12:201 - 13.Vyriausybės valanda