Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 91 (09/29/2005)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:0201Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:051 - 1Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4, 11, 12, 13, 15, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-543(2)) [Priėmimas]
10:06r - 1Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-809) [Pateikimas]
10:221 - 2Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 1 ir 2 straipsnių papildymo, 6, 12, 13, 14, 30 straipsnių pakeitimo, 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-583(2)) [Priėmimas]
10:261 - 3Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 59 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-441(3)) [Priėmimas]
10:271 - 4ĮSTATYMO dėl Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-667) [Svarstymas]
10:351 - 5ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl Tarptautinio jūrų teisės tribunolo privilegijų ir imunitetų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-628) [Svarstymas]
10:391 - 5ĮSTATYMO dėl Susitarimo dėl Tarptautinio jūrų teisės tribunolo privilegijų ir imunitetų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-628) [Priėmimas]
10:401 - 6aŽemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-646(2)) [Svarstymas]
10:451 - 6aŽemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-646(2)) [Priėmimas]
10:471 - 6bGyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-647) [Svarstymas]
10:481 - 6bGyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-647) [Priėmimas]
10:491 - 6cRinkliavų įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-648(2)) [Svarstymas]
10:511 - 6cRinkliavų įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-648(2)) [Priėmimas]
10:521 - 7aAkcinės bendrovės "Mažeikių nafta" akcijų įsigijimo ir disponavimo jomis ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-816) [Pateikimas]
11:031 - 8Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-776(2)) [Pateikimas]
11:241 - 9Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-780) [Pateikimas]
11:37r - 2Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-706) [Pateikimas]
11:44r - 3Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-326) [Pateikimas]
11:452 - 9Išmokų vaikams įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-820) [Pateikimas]
12:021 -14ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Kanados sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-812) [Pateikimas]
12:031 -12aPelno mokesčio įstatymo 2, 7, 16, 18, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo 1 ir 3 priedėlių pakeitimo ir papildymo bei Pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 37(1) ir 37(2) straipsniais ir Įstatymo 3 priedėlio papildymo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-814) [Pateikimas]
12:121 -12bGyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-815) [Pateikimas]
12:131 -13ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl azoto oksidų išmetamų kiekių ar jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-811) [Pateikimas]
12:151 -10Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-799) [Pateikimas]
13:161 - 7b2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-817) [Pateikimas]
13:161 -15Vyriausybės valanda
14:0402Savaitės darbotvarkės tvirtinimas