Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 117 (12/13/2005)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
11:0401Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
11:041 - 1Seimo narės Virginijos Baltraitienės priesaika
11:11r - 6bŽuvininkystės įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-824) [Pateikimas]
11:171 - 2Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-733(3)) [Svarstymas]
11:461 - 3Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-757) [Svarstymas]
11:501 - 3Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-757) [Priėmimas]
11:511 - 4Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-754) [Svarstymas]
11:521 - 4Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-754) [Priėmimas]
11:531 - 5aSeimo kontrolierių įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-629(2)) [Svarstymas]
11:541 - 5aSeimo kontrolierių įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-629(2)) [Priėmimas]
11:551 - 5bVaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo papildymo 5(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-630(2)) [Svarstymas]
11:561 - 5bVaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo papildymo 5(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-630(2)) [Priėmimas]
11:581 - 6Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-780(2)) [Svarstymas]
12:011 - 6Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-780(2)) [Priėmimas]
12:201 - 7aLietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio 10 punkto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-973) [Pateikimas]
12:311 - 7aLietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio 10 punkto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-973) [Priėmimas]
12:371 - 7bLietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-973A) [Pateikimas]
12:371 - 8Seimo narių darbo sąlygų įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-947) [Pateikimas]
12:421 - 9Seimo STATUTO dėl Seimo Statuto "Dėl Seimo Statuto 10 straipsnio papildymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-945) [Svarstymas]
12:511 - 9Seimo STATUTO dėl Seimo Statuto "Dėl Seimo Statuto 10 straipsnio papildymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-945) [Priėmimas]
12:531 -10aViešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo papildymo septintuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-674) [Svarstymas]
12:551 -10bSeimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 6 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XP-675) [Svarstymas]
12:581 -11aValstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-277) [Svarstymas]
13:011 -11bValstybės tarnybos įstatymo 11 ir 13 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-430(2)) [Svarstymas]
13:091 -11cValstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-716(2)) [Svarstymas]
13:281 -11dValstybės tarnybos įstatymo 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo, 24 straipsnio papildymo bei Įstatymo papildymo 16(1) ir 31(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-761(2)) [Svarstymas]
13:391 -12ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-896) [Svarstymas]
13:41r - 1Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-960) [Pateikimas]
13:44r - 1Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-960) [Svarstymas]
13:45r - 1Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-960) [Priėmimas]
13:46r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4, 5, 7 ir 13 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-961(2)) [Pateikimas]
13:50r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4, 5, 7 ir 13 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-961(2)) [Svarstymas]
13:50r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 4, 5, 7 ir 13 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-961(2)) [Priėmimas]
13:52r - 6aSeimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-979) [Pateikimas]
13:54r - 6aSeimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-979) [Svarstymas]
13:54r - 6aSeimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. XP-979) [Priėmimas]