Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 127 (01/09/2006)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
13:011bPosėdžio darbotvarkės tvirtinimas
13:121 - 1Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo neeilinės sesijos darbų programos" PROJEKTAS (Nr. XP-1034) [Pateikimas]
13:301 - 1Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo neeilinės sesijos darbų programos" PROJEKTAS (Nr. XP-1034) [Svarstymas]
13:301 - 1Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo neeilinės sesijos darbų programos" PROJEKTAS (Nr. XP-1034) [Priėmimas]
13:321 - 2Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-799(2)) [Svarstymas]
14:281 - 3Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo bei 11 straipsnio ir IV skyriaus pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-691(2)) [Svarstymas]
14:301 - 3Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo bei 11 straipsnio ir IV skyriaus pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-691(2)) [Priėmimas]
14:311 - 4Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-1008) [Pateikimas]
14:331 - 4Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-1008) [Priėmimas]
14:351 - 5aPatentų įstatymo VII skirsnio pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1026) [Pateikimas]
14:401 - 5bDizaino įstatymo aštuntojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1027) [Pateikimas]
14:401 - 5cPrekių ženklų įstatymo dešimtojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1028) [Pateikimas]
14:401 - 5dPuslaidininkių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo 1, 10 straipsnio, VI skyriaus pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1029) [Pateikimas]
14:412 - 1Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo,Geležinkelių transporto kodekso 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 28, 30, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 30(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1025) [Pateikimas]
14:552 - 2Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMAS (Nr. XP-780Gr) [Grąžinto įstatymo pateikimas]
15:211aSavaitės darbotvarkės tvirtinimas
15:242 - 3aTarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 5, 8, 10, 25, 27, 28, 29, 35, 37, 49, 50, 51, 52, 54, 55 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Statuto papildymo 28(1), 53(1) ir 55(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1012) [Pateikimas]
15:342 - 3bVidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pavadinimo, 1, 3, 6, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1013) [Pateikimas]
15:342 - 4aAtsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 2, 3, 5, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1014) [Pateikimas]
15:432 - 4bĮmonių bankroto įstatymo 1, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1015) [Pateikimas]
15:432 - 4cĮmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1016) [Pateikimas]
15:442 - 5Seimo narių pareiškimai