Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 524 (10/12/2000)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:583 - 1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:021 - 1.Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 19 ir 37 straipsnių papildymo, 6, 13, 17, 31 ir 38 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 31(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2955) [Svarstymas]
10:081 - 2.Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2097(5SP)) [Priėmimas]
10:30r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus skyrimo" PROJEKTAS (Nr. P-2974(2)) [Svarstymas]
10:33r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus skyrimo" PROJEKTAS (Nr. P-2974(2)) [Priėmimas]
10:351 - 3a.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl abipusės įslaptintos informacijos apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2876(SP)) [Svarstymas]
10:371 - 3a.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl abipusės įslaptintos informacijos apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2876(SP)) [Priėmimas]
10:381 - 3b.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2877(SP)) [Svarstymas]
10:381 - 3b.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2877(SP)) [Priėmimas]
10:391 - 4a.Civilinio proceso kodekso 374, 378, 381, 385, 390, 391, 393, 402, 428 straipsnių pakeitimo bei 425 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2711(2SP)) [Priėmimas]
10:411 - 4b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 186(3), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 186(6) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2712(2SP)) [Priėmimas]
10:42r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Sausio 13-osios dešimtmečio paminėjimo komisijos" PROJEKTAS (Nr. P-2940) [Svarstymas]
10:44r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Sausio 13-osios dešimtmečio paminėjimo komisijos" PROJEKTAS (Nr. P-2940) [Priėmimas]
10:461 - 5a.Aplinkos apsaugos rėmimo programos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2891(3SP)) [Priėmimas]
10:481 - 5b.Aplinkos apsaugos įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2892(2SP)) [Priėmimas]
10:491 - 5c.Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2893(SP)) [Priėmimas]
10:501 - 5d.Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2894(SP)) [Priėmimas]
10:511 - 5e.Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2895(SP)) [Priėmimas]
10:521 - 5f.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo "Dėl savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2896(SP)) [Priėmimas]
10:531 - 5g.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. I-192 "Dėl valstybinio gamtos apsaugos fondo nuostatų" ir 1994 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. I-510 "Dėl valstybinio gamtos apsaugos fondo nuostatų 3 punkto pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios" PROJEKTAS (Nr. P-2897(SP)) [Priėmimas]
10:541 - 5h.Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2898(2SP)) [Priėmimas]
10:571 - 5i.Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo papildymo 13 straipsniu, 14 ir 18 straipsnių pakeitimo ir butų privatizavimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo įsigaliojimo" pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2899(3SP)) [Priėmimas]
10:581 - 5j.Seimo NUTARIMO "Dėl gyventojų indėlių kompensavimo fondo likvidavimo" PROJEKTAS (Nr. P-2900(SP)) [Priėmimas]
11:001 - 5k.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2901(SP)) [Priėmimas]
11:091 - 5l.Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 40 ir 47 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2902(SP)) [Priėmimas]
11:151 - 5m.Profesinio mokymo įstatymo 40 straipsnio pakeitimo ir 41 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2903(SP)) [Priėmimas]
11:261 - 5n.Švietimo įstatymo 15 straipsnio papildymo ir 41 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2904(SP)) [Priėmimas]
11:271 - 5o.Švietimo įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2905(SP)) [Priėmimas]
11:291 - 6a.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2638) [Svarstymas]
11:311 - 6b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2638A(SP)) [Svarstymas]
11:361 - 6b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2638A(SP)) [Priėmimas]
11:401 - 6c.Sveikatos priežiūros įstaigų atleidimo nuo nesumokėtų pridėtinės vertės mokesčių ir priskaičiuotų baudų bei delspinigių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2639(2)) [Svarstymas]
11:411 - 6c.Sveikatos priežiūros įstaigų atleidimo nuo nesumokėtų pridėtinės vertės mokesčių ir priskaičiuotų baudų bei delspinigių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2639(2)) [Priėmimas]
12:021 - 7.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2927(2SP)) [Svarstymas]
12:041 - 8a.Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-711) [Svarstymas]
12:111 - 8b.Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-711A(2SP)) [Svarstymas]
12:11r - 8.Lukiškių aikštės Vilniuje ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2796(2SP)) [Svarstymas]
12:171 - 9.Reorganizuoto Lietuvos elektros energetikos ūkio veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2512(2)) [Svarstymas]
12:461 - 10.Akcinės bendrovės "Lietuvos dujos" reorganizavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2911) [Svarstymas]
13:051 - 10.Teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 9, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ir 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2853(2)) [Priėmimas]
13:091 - 12.Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2775(2SP)) [Priėmimas]
13:241 - 13.Biudžetinės sandaros įstatymo 16 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2137) [Priėmimas]
13:241 - 14.Saugaus eismo automobilių keliais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2794(2)) [Priėmimas]
13:371 - 15a.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos veterinarijos akademijos statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2887) [Priėmimas]
13:411 - 15b.Seimo NUTARIMO "Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2916(2)) [Priėmimas]
13:411 - 15c.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos kūno kultūros akademijos statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2917) [Priėmimas]
13:421 - 15d.Seimo NUTARIMO "Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2922) [Svarstymas]
13:451 - 15e.Seimo NUTARIMO "Dėl Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2885) [Svarstymas]
13:451 - 15f.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos žemės ūkio universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2952) [Svarstymas]
13:451 - 15g.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos teisės akademijos pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos teisės universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2886(2)) [Priėmimas]
13:50r - 5.Kelių fondo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2809(SP)) [Svarstymas]
13:521 - 16.Seimo NUTARIMO "Dėl 2001 metų skelbimo Europos kalbų metais Lietuvoje" PROJEKTAS (Nr. P-2915) [Svarstymas]
13:531 - 16.Seimo NUTARIMO "Dėl 2001 metų skelbimo Europos kalbų metais Lietuvoje" PROJEKTAS (Nr. P-2915) [Priėmimas]