Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 73 (04/19/2001)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5301.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:041 - 1.Respublikos Prezidento V.Adamkaus metinis pranešimas
12:131 - 2a.Seimo rinkimų įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-305(2SP)) [Priėmimas]
12:201 - 2b.Prezidento rinkimų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-306(2SP)) [Priėmimas]
12:231 - 2c.Konstitucinio teismo įstatymo 16 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-308(SP)) [Priėmimas]
12:261 - 2d.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 31 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-309(SP)) [Priėmimas]
12:271 - 2e.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų" pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-310(SP)) [Priėmimas]
12:291 - 2f.Valstybės saugumo departamento įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-311(3SP)) [Priėmimas]
12:301 - 2g.Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-312(2SP)) [Priėmimas]
12:311 - 2h.Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-313(3SP)) [Priėmimas]
12:331 - 2i.Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-314(3SP)) [Priėmimas]
12:341 - 2j.Seimo kontrolierių įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-315(2SP)) [Priėmimas]
12:351 - 2k.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-316(2SP)) [Priėmimas]
12:361 - 2l.Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-317(2SP)) [Priėmimas]
12:381 - 2m.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-318(2SP)) [Priėmimas]
12:411 - 2n.Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-319(SP)) [Priėmimas]
12:421 - 2o.Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-320(SP)) [Priėmimas]
12:441 - 3.Valstybės valdymo kontrolės išlaikymo strateginiuose ūkio objektuose ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-16) [Svarstymas]
12:491 - 4.Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-85) [Svarstymas]
13:181 - 6.Diskusija
13:42r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Pirmininko pavadavimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-585) [Svarstymas]
13:43r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Pirmininko pavadavimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-585) [Pateikimas]
13:43r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Pirmininko pavadavimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-585) [Priėmimas]