Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 106 (06/28/2001)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:0301.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:041 - 1.Azartinių lošimų įstatymo 6, 10, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-696(2SP)) [Priėmimas]
10:221 - 2.Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-606(3SP)) [Priėmimas]
10:561 - 3a.Slaugos praktikos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-577(3SP)) [Priėmimas]
11:111 - 3b.Sveikatos sistemos įstatymo 3 ir 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-578(2SP)) [Priėmimas]
11:131 - 4.Geodezijos ir kartografijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2996(2SP)) [Priėmimas]
11:301 - 5.Geriamojo vandens ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-695(3SP)) [Svarstymas]
11:491 - 6.Produktų saugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-726(3SP)) [Svarstymas]
12:121 - 7.Seimo NUTARIMO "Dėl 2001 metų rudenį pašauktų privalomosios pradinės karo tarnybos karių skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą vidaus reikalų sistemoje" PROJEKTAS (Nr. IXP-763(SP)) [Svarstymas]
12:351 -15a.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 4, 8, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-676(2SP)) [Svarstymas]
12:361 -15b.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-677(2SP)) [Svarstymas]
12:451 -15c.Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-680(2SP)) [Svarstymas]
12:481 -11.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-846) [Pateikimas]
13:001 - 8.Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-779(2SP)) [Svarstymas]
13:371 - 9.Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-129(2SP)) [Svarstymas]
13:501 -10.Valstybės saugumo departamento įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-825(SP)) [Svarstymas]
13:571 -12.Baudžiamojo proceso kodekso 45, 270, 440, 443, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 456 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 447 ir 455 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, kodekso papildymo 448(1), 448(2), 451(1), 451(2), 456(1), 456(2) straipsniais ir trisdešimt aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-420(2SP)) [Svarstymas]
14:011 -13a.Pataisos darbų kodekso 27, 29, 33, 41, 43, 45(1), 49, 52, 72, 72(1), 73, 77, 80, 81, 82 straipsnių pakeitimo, 47(1), 58(1), 79 strapsnių pripažinimo netekusiais galios ir 83(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-365(3SP)) [Svarstymas]
14:031 -13b.Kardomojo kalinimo įstatymo 10, 15, 18 straipsnių, 1 priedėlio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-366(3SP)) [Svarstymas]
14:041 -13c.Kardomojo kalinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-422(SP)) [Svarstymas]
14:061 -14.Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-792(SP)) [Svarstymas]
14:071 -14.Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-792(SP)) [Priėmimas]
14:101 -17.Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 7, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-583(3SP)) [Svarstymas]
14:161 -18a.Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-121A(2SP)) [Svarstymas]