Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 422 (10/07/2003)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:0001.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:151 - 2.Valstybės tarnybos įstatymo 7, 16, 17, 19, 39, 41, 42, 43, 44, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2769(2SP)) [Priėmimas]
10:151 - 1.Seimo nario Rimanto Ruzo žūties metinių minėjimas
10:271 - 3.Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 5(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2800(2SP)) [Priėmimas]
10:301 - 4.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2718(2SP)) [Priėmimas]
10:411 - 5a.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2755(2SP)) [Priėmimas]
10:441 - 5b.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2756(2SP)) [Priėmimas]
10:461 - 6.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kuveito Valstybės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų Kuveito Valstybės teritorijoje statuso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2853) [Svarstymas]
10:541 - 7.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų regione pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2855(2SP)) [Svarstymas]
10:591 - 8.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Centrinės ir Pietų Azijos regione pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2856) [Svarstymas]
11:091 - 9.Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2265(3SP)) [Priėmimas]
11:121 - 10a.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 42 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2528(2SP)) [Priėmimas]
11:161 - 10b.Valstybės saugumo departamento statuto 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2529(2SP)) [Priėmimas]
11:181 - 12.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2851(SP)) [Svarstymas]
11:211 - 12.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2851(SP)) [Priėmimas]
11:231 - 13a.Vyriausybės įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1954(3SP)) [Svarstymas]
11:261 - 13b.Seimo kontrolierių įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1955(3SP)) [Svarstymas]
11:261 - 13c.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1956(3SP)) [Svarstymas]
11:371 - 13d.Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1957(3SP)) [Svarstymas]
11:371 - 13e.Policijos veiklos įstatymo 6, 12 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1958(3SP)) [Svarstymas]
11:371 - 13f.Vietos savivaldos įstatymo 4, 20, 29, 31, 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1959(3SP)) [Svarstymas]
12:091 - 15.Asociacijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1757(2)) [Pateikimas]
12:221 - 11a.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2772(3SP)) [Svarstymo tęsinys]
12:341 - 11b.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokejimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2773(2SP)) [Priėmimas]
12:481 - 16a.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5, 6, 13, 20, 24, 52, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2865) [Pateikimas]
13:021 - 16b.Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 42, 44 straipsnių pakeitimo, 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2866) [Pateikimas]
13:021 - 16c.Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7, 9, 10, 13, 14, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2867) [Pateikimas]
13:021 - 16d.Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 12, 33. 36, 41, 44, 46, 47, 53, 67, 68, 71, 79, 81, 87 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2868) [Pateikimas]
13:03r - 1a.Vietos savivaldos įstatymo 3, 15, 17, 21, 37 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2647(2)) [Svarstymas]
13:09r - 1b.Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2655(2SP)) [Svarstymas]
13:09r - 1c.Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2656(2SP)) [Svarstymas]
13:09r - 1d.Valstybės iždo įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2657(SP)) [Svarstymas]
13:18r - 2.Valstybės kontrolės įstatymo 9 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2863) [Pateikimas]
13:23r - 3.Vaistininkų rūmų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2848(2)) [Pateikimas]