Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 562 (10/26/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
09:5901.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:051 - 1.Triukšmo valdymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3470(3SP)) [Priėmimas]
10:101 - 2.Darbo tarybų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2717(6SP)) [Priėmimas]
10:341 - 3a.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3491(3SP)) [Svarstymas]
10:35r - 6a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3912(2)) [Pateikimas]
10:35r - 6a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3912(2)) [Svarstymas]
10:35r - 6a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3912(2)) [Priėmimas]
10:421 - 3b.Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos statuto įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3811(2SP)) [Svarstymas]
10:461 - 3c.Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3812(2SP)) [Svarstymas]
10:461 - 3d.Garantinio fondo įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3813(2SP)) [Svarstymas]
10:461 - 3e.Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3814(2SP)) [Svarstymas]
10:571 - 3f.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 33, 34, 36, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3815(2SP)) [Svarstymas]
10:581 - 3g.Pensijų sistemos reformos įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3816(2SP)) [Svarstymas]
10:581 - 4.2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3897) [Svarstymas]
11:521 - 5.Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3822(2SP)) [Priėmimas]
12:171 - 6a.Civilinės saugos įstatymo 3, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 11, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3854(2SP)) [Svarstymas]
12:221 - 6b.Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3855(2SP)) [Svarstymas]
12:221 - 6c.Branduolinės energijos įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3856(SP)) [Svarstymas]
12:221 - 6d.Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3857(SP)) [Svarstymas]
12:231 - 6e.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3858(SP)) [Svarstymas]
12:231 - 6f.Įstatymo "Dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo" 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3859(SP)) [Svarstymas]
12:251 - 6g.Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3860(SP)) [Svarstymas]
12:251 - 6a.Civilinės saugos įstatymo 3, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 11, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3854(2SP)) [Priėmimas]
12:261 - 6b.Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3855(2SP)) [Priėmimas]
12:271 - 6e.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3858(SP)) [Priėmimas]
12:291 - 6c.Branduolinės energijos įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3856(SP)) [Priėmimas]
12:311 - 6d.Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3857(SP)) [Priėmimas]
12:321 - 6f.Įstatymo "Dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo" 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3859(SP)) [Priėmimas]
12:341 - 6g.Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3860(SP)) [Priėmimas]
12:351 - 7a.Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 5, 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3834(2SP)) [Svarstymas]
12:531 - 7b.Vyriausybės įstatymo 31 (1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3835(2SP)) [Svarstymas]
12:571 - 7c.Diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2481(SP)) [Svarstymas]
12:591 - 8.Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3505(2SP)) [Svarstymas]
13:291 - 9.Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3878(2SP)) [Svarstymas]
13:341 - 10.Žemės įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3879(SP)) [Svarstymas]
13:36r - 1.Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3886) [Pateikimas]
13:411 - 11.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 ir 214(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3806(SP)) [Svarstymas]
13:431 - 12a.Kai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3738(SP)) [Svarstymas]
13:441 - 12b.Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3739(SP)) [Svarstymas]
13:461 - 12c.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3740(SP)) [Svarstymas]
13:471 - 13.Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3689(SP)) [Svarstymas]
13:511 - 14.Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3794(2SP)) [Svarstymas]
13:551 - 15.Finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3787(2SP)) [Svarstymas]
13:561 - 16.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3900) [Pateikimas]
13:581 - 17.Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3889) [Pateikimas]
14:001 - 18.Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo priedo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3899) [Pateikimas]
14:12r - 8.Kauno laisvosios ekonominės zonos likvidavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3349) [Pateikimas]
14:191 - 19.Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 18 skyriaus pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3901) [Pateikimas]
14:231 - 20.Investicijų įstatymo 8 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3771(SP)) [Svarstymas]
14:241 - 21a.Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 7, 9, 14, 15, 18, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3874(2SP)) [Svarstymas]
14:261 - 21b.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo" 1 straipsnio pakeitimo ir 6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios" ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3892) [Pateikimas]
14:271 - 21c.Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3893) [Pateikimas]
14:271 - 21d.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(9) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3894) [Pateikimas]
14:27r - 2.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3718) [Pateikimas]
14:30r - 3.Baudžiamojo kodekso papildymo 250(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3902) [Pateikimas]
14:33r - 4.Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3075) [Pateikimas]
14:38r - 5.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 ir 126 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3122) [Pateikimas]
14:40r - 6b.Civilinio kodekso 3.157 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3845) [Pateikimas]
14:43r - 7.Teismų įstatymo 53 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3615) [Pateikimas]
14:461 - 21e.Seimo narių pareiškimai