Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 563 (10/28/2004)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:131 - 1a.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3491(3SP)) [Svarstymo tęsinys]
10:161 - 1b.Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos statuto įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3811(2SP)) [Svarstymas]
10:161 - 1c.Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3812(2SP)) [Svarstymas]
10:161 - 1d.Garantinio fondo įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3813(2SP)) [Svarstymas]
10:171 - 1e.Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3814(2SP)) [Svarstymas]
10:171 - 1f.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 33, 34, 36, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3815(2SP)) [Svarstymas]
10:171 - 1g.Pensijų sistemos reformos įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3816(2SP)) [Svarstymas]
10:181 - 2.Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3794(2SP)) [Priėmimas]
10:281 - 3.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 110, 186(2), 188(14), 189(9), 198, 214(1), 225, 233, 241(1), 259(1), 314, 320 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 167(3), 238)(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3172(3SP)) [Priėmimas]
10:321 - 4.Baudžiamojo kodekso XXXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 253(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3731(SP)) [Priėmimas]
10:341 - 5.Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 17 ir 18 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3722(2SP)) [Svarstymas]
10:381 - 6.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios komisijos galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti išvadų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3895) [Svarstymas]
10:401 - 7.Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2880(2SP)) [Svarstymas]
10:50r - 1.Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 punkto 9 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3487) [Pateikimas]
10:53r - 2.Alkoholio kontrolės įstatymo 10, 12, 17, 18 ir 34 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3709) [Pateikimas]
11:17r - 3.Notariato įstatymo 27(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3534) [Pateikimas]
11:30r - 4a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3922(2)) [Priėmimas]
11:30r - 4b.Architektų rūmų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3921) [Pateikimas]
11:482 - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės finansinio audito" PROJEKTAS (Nr. IXP-3883(SP)) [Svarstymas]
11:522 - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės finansinio audito" PROJEKTAS (Nr. IXP-3883(SP)) [Priėmimas]
11:542 - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Rėmerio universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS + statutas (Nr. IXP-3908(2SP)) [Svarstymas]
11:552 - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Rėmerio universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS + statutas (Nr. IXP-3908(2SP)) [Priėmimas]
12:141 - 8.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 113, 135, 136, 137, 151, 152, 155, 156, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 44(1) straipsniu ir dvidešimt septintuoju (1) skirsniu bei keturiasdešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3784(2SP)) [Svarstymas]
12:591 - 9.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 28, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 62, 67, 73 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3916) [Pateikimas]
13:011 - 10.Vyriausybės valanda
13:5902.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
14:092 - 3.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl parlamento rinkimų ir referendumo Baltarusijoje"" PROJEKTAS (Nr. IXP-3913(2SP)) [Svarstymas]
14:182 - 3.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl parlamento rinkimų ir referendumo Baltarusijoje"" PROJEKTAS (Nr. IXP-3913(2SP)) [Priėmimas]
14:282 - 5.Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3590(2SP)) [Svarstymas]
14:322 - 2.Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3909) [Pateikimas]