Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Darbotvarkės klausimas (12/16/2008, rytinis posėdis)
Darbotvarkės klausimas
ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2970(2)); svarstymas
(dokumento tekstas,susiję dokumentai,detali informacija)
Pranešėjas(-ai):
Jonas Šimėnas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
Egidijus Vareikis, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
Svarstymo eiga
11:10:28Įvyko balsavimas. Pritarta bendru sutarimu po svarstymo