Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo Pirmininko Vydo Gedvilo kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžiai paminėti

2013 m. liepos 4 d. pranešimas VIR

 

„Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, Jūsų Ekscelencija Ministre Pirmininke Algirdai Butkevičiau, garbūs užsienio svečiai, ponios ir ponai,

Šiandien Lietuvos Respublikos Seime iškilmingai minime mūsų šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžią. Laikmetį, kuris į Lietuvos istoriją bus įrašytas didžiosiomis raidėmis.

Lietuva – pirmoji iš trijų Baltijos šalių, kuriai atiteko ši reikšminga ir atsakinga misija. Su tokiu iššūkiu susiduriame pirmą kartą. Tai – tarsi krikštas, po kurio galėsime tituluoti save ne kaip naujokę, o kaip patyrusią Europos valstybę.

Visą šių metų antrąjį pusmetį būsime atsakingi už Europos Sąjungos darbotvarkę – bei turėsime spręsti visiems europiečiams aktualius klausimus. Malonu pažymėti ir tai, jog Lietuva – pirmoji valstybė, kuri pirmininkaus ką tik dar labiau padidėjusiai Europai, kurią sudaro jau 28 nariai.

Apie tai, koks aktyvus ir užimtas bus šis pirmininkavimo laikotarpis, bene geriausiai byloja skaičiai. Lietuvos laukia rekordiškai didelis Taryboje svarstomų teisės aktų paketas – daugiau kaip 350 dokumentų.

Suplanuota apie 200 pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginių. Aukšto lygio susitikimuose dalyvaus trisdešimt keturių valstybių bei vyriausybių vadovai, daugiau nei 800 ministrų, daugiau kaip 10 000 delegacijų narių, apie 1500 žiniasklaidos atstovų. Vien Tarybos darbo grupės surengs 1600 posėdžių.

Lietuvos Respublikos Seimas jau pradėjo įgyvendinti aktyvią ir ambicingą pirmininkavimo programą. Iš viso Seime vyks devyni parlamentinio matmens renginiai, tarp kurių – trys reikšmingos tarpparlamentinės konferencijos.

Ypatingą dėmesį skirsime šiems pirmininkavimo prioritetams: energetinio saugumo stiprinimas, efektyvus Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimas, glaudesnių ryšių su rytinėmis Europos Sąjungos kaimynėmis įtvirtinimas bei Europos Sąjungos išorės sienų apsaugos stiprinimas.

Su kolegomis iš Europos Sąjungos nacionalinių parlamentų, Europos Parlamento ir kitų Europos Sąjungos institucijų svarstysime svarbiausius klausimus tokiose srityse kaip bendra užsienio ir saugumo politika, ekonomikos ir finansų valdymas, daugiakalbystė, regioninio bendradarbiavimo plėtra. Seime vyks ir jubiliejinis 50-asis COSAC posėdis, subursiantis Europos Sąjungos parlamentų Europos reikalų komitetų narius.

Laukia karštas darbymetis. Politikams ir įvairių valstybės institucijų tarnautojams teks didžiulis krūvis, atsakomybė. Nuo mūsų priklausys, ar pasieksime tų rezultatų, kuriuos esame užsibrėžę.

Neabejoju, kad pasiruošėme ir tinkamai atliksime savo darbą. Taip pasiųsdami žinią, jog Lietuva yra atsakingas ir solidus partneris, kuriuo galima pasitikėti be jokių išlygų.

Visuomet pabrėžiu, kad pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai – tai ne tik galimybė įrodyti, kad sugebame spręsti sudėtingiausias užduotis bei klausimus, tačiau ir puiki proga pristatyti savo šalį.

Tikiu, kad pasibaigus pirmininkavimui Lietuvoje apsilankę užsienio svečiai išsiveš ir kuo šilčiausius prisiminimus apie draugiškus bei geranoriškus mūsų šalies žmones, jų gebėjimus, pasiekimus. Prisimins nepaprasto grožio mūsų valstybės gamtos kampelius. Kalbės apie mūsų kultūrą, jos paveldą – ir daugelį kitų dalykų, kuriais Lietuva garsėja visame pasaulyje. Turime ką parodyti, kuo didžiuotis ir kuo pasidalinti. Kviečiu pasinaudoti šia unikalia proga.

Šiandien, kuomet švenčiame Lietuvos pirmininkavimo pradžią, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai baigusiai ir mums jį perdavusiai Airijai. Už atliktą didelį darbą bei parodytą pavyzdį. Žinome, jog Airijai teko daug sunkių užduočių, su kuriomis ji puikiai susidorojo.

Taip pat norėčiau išreikšti viltį, jog tiek Airija, tiek ir Graikija, kuriai pirmininkavimą perduosime mes, kaip ir iki šiol, glaudžiai bendradarbiaus su Lietuva. Tam, kad būtų visiškai įgyvendinta Trejeto šalių 18 mėnesių pirmininkavimo programa. Turime dirbti ne pavieniui, o petys petin, nes tik tuomet galime pasiekti geriausių rezultatų visai Europai.

Tikiu, jog tai ir padarysime.

Baigdamas norėčiau padėkoti garbingiems svečiams, kurie šiandien atvyko į Lietuvą, kurie yra kartu su mumis šią ypatingą dieną. Taip pat norėčiau dar kartą pasveikinti ką tik Europos Sąjungos gretas papildžiusios naujausios valstybės – Kroatijos Parlamento pirmininką, poną Josifą Leką. Perduokite, prašau, mūsų nuoširdžiausius linkėjimus visai kroatų tautai.

Dirbkime ne vardan proceso, o dėl rezultato. Pateisinkime europiečių lūkesčius bei viltis. Įrodykime, jog Europos Sąjunga yra ne tik vieninga, tačiau ir veikli.

Dėkoju.“


  Siųsti el. paštuSpausdinti