Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime iškilmingai paminėta Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžia

2013 m. liepos 4 d. pranešimas VIR

 

Šiandien, liepos 4 d., iškilmingame Seimo posėdyje paminėta Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai pradžia.

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sakydama sveikinimo žodį, pabrėžė, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai – įrodymas, kad esame Europos Sąjungos narė, kuria pasitikima ir kuri turi tokias pačias teises kaip ir kitos 27 narės. „Lietuva pradeda pirmininkavimą, kai ekonominė situacija Europoje, deja vis dar yra sudėtinga. Nedarbas, ypač jaunimo, tiek Lietuvoje, tiek kitose ES valstybėse yra pasiekęs rekordines aukštumas. Dar vis būtina dėti pastangas siekiant ilgalaikio finansinio stabilumo beveik visose šalyse, derinant jį su ekonomikos skatinimo priemonėmis ir, be abejo, struktūrinėmis reformomis“, – kalbėjo Lietuvos vadovė. Jos tvirtinimu, Europa pamažu, bet tikslingai turi judėti į priekį ne tik kurdama vidaus energetikos rinką, bet ir siekdama sutarimo dėl Europos išorės energetikos politikos. „Lietuva pirmininkauja ES Tarybai, tačiau iniciatyvos ir konkrečių veiksmų turės imtis ne tik Lietuva, bet visos europinės institucijos ir taip pat visos valstybės narės“, – sakė šalies vadovė D. Grybauskaitė.

Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas sveikinimo kalboje pabrėžė, kad visą šių metų antrąjį pusmetį būsime atsakingi už Europos Sąjungos darbotvarkę ir turėsime spręsti visiems europiečiams aktualius klausimus. „Lietuvos Respublikos Seimas jau pradėjo įgyvendinti aktyvią ir ambicingą pirmininkavimo programą. Iš viso Seime vyks devyni parlamentinio matmens renginiai, tarp kurių – trys reikšmingos tarpparlamentinės konferencijos. Ypatingą dėmesį skirsime šiems pirmininkavimo prioritetams: energetinio saugumo stiprinimas, efektyvus Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimas, glaudesnių ryšių su rytinėmis Europos Sąjungos kaimynėmis įtvirtinimas bei Europos Sąjungos išorės sienų apsaugos stiprinimas“, – akcentavo Seimo vadovas. V. Gedvilo tvirtinimu, pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai – tai ne tik galimybė įrodyti, kad sugebame spręsti sudėtingiausias užduotis bei klausimus, tačiau ir puiki proga pristatyti savo šalį.

Tardamas sveikinimo žodį Airijos Atstovų Rūmų Pirmininkas Šonas Baretas (Seán Barrett) pažymėjo, kad šiais metais Airija švenčia narystės ES 40-metį ir jiems garbė pabaigus 7-ąjį pirmininkavimą ES Tarybai estafetę perduoti valstybei, kuri pirmininkaus pirmą kartą. Airijos parlamento vadovas palinkėjo Lietuvai kuo didžiausios sėkmės šiuo labai svarbiu laikotarpiu, kai reiks nuolat vadovauti Sąjungai per jos teisėkūros ir politikos programas.

Estijos Respublikos Rygikogo Pirmininkė Enė Ergma (Ene Ergma) atkreipė dėmesį, kad nors jų šalies kaimynės Suomija ir Švedija ne kartą sėkmingai pirmininkavo ES Tarybai, tačiau Estijai Lietuvos pirmininkavimas daugeliu atžvilgiu yra labiau ypatingas. Pasak Estijos parlamento vadovės, partnerystė Europos Sąjungoje suteikė naujų formų ir papildomos stiprybės Baltijos valstybių bendradarbiavimui. „Kone viena paskui kitą pirmininkausiančios Lietuva, Latvija ir Estija sudaro tarsi grandinę, per kurią mes galime tęsti svarbius ir reikšmingus projektus ir juos atnaujinti“, – sakė E. Ergma, pabrėždama, kad Lietuvos pirmininkavimo prioritetai yra labai svarbūs Europos Sąjungai ir reikia imtis jų čia ir dabar.

Liepos 1-ąją į Europos Sąjungą įstojusios Kroatijos Respublikos Susirinkimo Pirmininkas Josipas Lekas (Josip Leko) teigė, kad Europa vis dar yra viena labiausiai trokštamų vietų gyventi, o ES yra viena iš prestižiškiausių politinių ir ekonominių organizacijų pasaulyje. „Visada žinojome, kad norime visuomenės, paremtos Europos Sąjungos ir jos valstybių narių puoselėjamomis vertybėmis, visuomenės, kur laikomasi žmogaus teisių, laisvos rinkos, teisinės valstybės principo ir mažumų teisių“, – kalbėjo Kroatijos parlamento vadovas. J. Lekas pabrėžė, kad savo sėkmę jie vertina kaip Europos ir valstybių narių, kurios visą laiką padėjo, sėkmę.

Latvijos Respublikos Saeimos Pirmininkė Solvita Aboltinia (Solvita Āboltiņa), linkėdama Lietuvai visokeriopos sėkmės pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, pažymėjo, kad Lietuvos išmoktos pamokos bus be galo svarbios, o pasiekimai pasitarnaus ir kiekvienam europiečiui ir visiems kitiems.

Pasak sveikinimo žodį tariusio Lenkijos Respublikos Senato Pirmininko Bogdano Borusevičiaus (Bogdan Borusewicz), Lietuva yra ketvirtoji nauja Europos Sąjungos valstybė, perimanti pirmininkavimą po Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos. „Jau nėra nuogąstavimų, kurie buvo pradžioje, ar naujos valstybės pajėgs susidoroti su naujais iššūkiais, dabartiniu metu jau nėra suskirstymo į naujas ir senas Europos Sąjungos valstybes“, – sakė Lenkijos Senato Pirmininkas. Jo tvirtinimu, netolimoje ateityje Europos Sąjungos pirmininkavimą perimsianti Latvija ir Estija bus nepaprastų pasikeitimų įrodymas.

Iškilmingame posėdyje kalbėjusio Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojo Otmaro Karaso (Othmar Karas) teigimu, Europos Parlamentas tiki, kad Lietuvos pirmininkavimas atliekant tarpininko vaidmenį bus sėkmingas ir kad Europos Parlamentą Lietuva laikys lygiaverčiu partneriu derybų metu. Anot O. Karaso, Europos Parlamentas džiaugiasi, kad pirmininkaujanti Lietuva yra pasiryžusi siekti pažangos dėl teisės aktų projektų. „Mes taip pat esame įsitikinę, kad lietuviai tikrai parodys aiškų vadovavimą ir didelę patirtį svarbiais klausimais. Visų pirma neabejojame, kad šis pirmininkavimas paliks savo pėdsaką Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Rytų partneriais atžvilgiu, o ypač per trečiąjį Rytų partnerystės viršūnių susitikimą Vilniuje lapkričio mėnesį“, – sakė Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas.

Seimo Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginių organizavimą, Petras Auštrevičius, pabrėžė, kad Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinis matmuo yra aktyvaus parlamentinio veikimo Sąjungos reikaluose pavyzdys. „Esu tikras, kad nacionaliniai Europos Sąjungos valstybių narių parlamentai turi išlikti aktyvūs europinės politikos sprendimų priėmimo dalyviai, viešų diskusijų iniciatoriai ir visuomenės nuomonės formuotojai“, – kalbėjo P. Auštrevičius.

 

Seimo iškilmingame posėdyje paminėta Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžia. Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Iškilmingame Seimo posėdyje dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir kiti Vyriausybės nariai, buvę valstybės vadovai, Konstitucinio Teismo Pirmininkas Kęstutis Urbaitis, Seimo nariai, Nepriklausomybės Akto signatarai, Lietuvoje išrinkti Europos Parlamento nariai, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvoje vadovai, Vokietijos Bundestago Europos Sąjungos reikalų komiteto delegacija, Lenkijos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Eugenijušas Tomašas Gžeščakas (Eugeniusz Tomasz Grzeszczak) ir kiti garbingi svečiai.

 

Rimas Rudaitis

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti