Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Latvijos Respublikos Saeimos Pirmininkės Solvitos Aboltinios (Solvita Āboltiņa) kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžiai paminėti

2013 m. liepos 4 d. pranešimas VIR

 

„Gerbiamoji Lietuvos Prezidente, gerbiamasis Seimo Pirmininke, gerbiamieji Pirmininkai, Jūsų Ekscelencijos,

Parlamento nariai,ponios ir ponai,

man be galo malonu ir garbė kreiptis į Jus čia šiandien ir būti kartu su lietuvių tauta minint Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžią.

Susirinkome paminėti labai reikšmingą įvykį. Ši salė ir šis pastatas matė daug tokių renginių. 1990-ųjų kovo 11 dieną šioje salėje buvo atkurta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė. O aš čia buvau minint tragiškus mūsų bendros istorijos įvykius, tokius kaip sausio 13-ąją ir tų įvykių barikadas, kai mūsų tautų likimai buvo neaiškūs ir migloti.

Tada žmonės buvo pasiryžę paaukoti savo gyvybes dėl laisvės ir nepriklausomybės. Tada mintis, kad vieną dieną Lietuva galės tapti pirmininkaujančia Europos Sąjungos valstybe, ko gero, atrodė per drąsi svajonė arba labai tolimas žiburys.

Kitąmet mūsų šalys minės 10-ies metų narystės Europos Sąjungoje jubiliejų. Prabėgo 10 metų, o mes esame ne tik visateisės valstybės narės – mes turime savo vietą prie stalo, mes formuluojame sprendimus, kurie turės tiesioginės įtakos mūsų žmonėms ir visiems Europos Sąjungos piliečiams.

Lietuva yra pirmoji iš Baltijos valstybių, kuri perims atsakomybę už pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Latvija ir Estija pirmininkaus per ateinančius kitus metus. Nuo tada, kai atgavo savo nepriklausomybę, Baltijos valstybės įrodė esančios atsakingos tarptautinės bendruomenės narės. Mūsų istorinė patirtis leidžia mums neabejoti vertybių, sudarančių visos Europos Sąjungos integracijos projekto pagrindą, svarba. Neabejoju, kad Lietuva dar kartą parodys šią mus jungiančią dvasią ir įsipareigojimą. Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesas suteikia kiekvienai valstybei narei svertų pasiekti abu tikslus, t. y. atstovauti savo nacionaliniams interesams ir apginti Europos Sąjungos interesus pasauliniu mastu ir pačioje Sąjungoje.

Akivaizdu, kad mes, europiečiai, turime priminti sau, ko buvo pasiekta nuo Antrojo pasaulinio karo ir nuo komunistinės imperijos žlugimo.

Deja, per pastaruosius keletą metų daugelį tų pasiekimų užtemdė finansų ir ekonomikos krizės. Bet tuo pačiu metu daug ko ir pasiekėme. Viliuosi, kad dar daugiau nuveiksime per kitus šešis mėnesius.

Ponios ir ponai,

euras yra vienas didžiausių pasiekimų mūsų žemyne. Tai labiausiai matomas Europos integracijos simbolis. Jį suvokia ir jaučia kiekvienas Europos pilietis. Tai priemonė, jungianti visų europiečių gyvenimus ir leidžianti jiems naudojantis Europos Sąjungos teikiamomis galimybėmis padidinti savo šeimų ir savo valstybių gerovės lygį.

Latvija yra dėkinga už pastarajame Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtą teigiamą sprendimą. Susitikimo metu Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai išreiškė paramą Latvijos stojimui į euro zoną. Tai svarbus žingsnis Latvijai siekiant nuo 2014-ųjų sausio 1-os dienos tapti 18-ta euro zonos valstybe nare.

Gerbiamieji klausytojai,

mūsų regiono valstybių pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai leis mums užtikrinti svarbių iniciatyvų, tokių kaip Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija ir Rytų partnerystė, tęstinumą. Nuoširdžiai tikimės, kad lapkričio mėnesį vyksiantis Rytų partnerystės šalių vadovų susitikimas bus sėkmingas. Tai yra mūsų pareiga ir prioritetas ne tik politiniu, bet ir praktiniu atžvilgiu. Tačiau Latvijai teks dar didesnė atsakomybė, nes mūsų šalis rengs kitą Rytų partnerystės šalių vadovų susitikimą, vyksiantį 2015-ųjų pirmąjį pusmetį. Tada Latvija pirmą kartą pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai.

Ponios ir ponai,

Lietuva iškėlė tris pagrindinius savo pirmininkavimo tikslus – patikima, auganti ir atvira Europa. Tardama šį šūkį, norėčiau pasinaudoti proga pasveikinti Kroatijos Respublikos Parlamento Pirmininką poną Leko, nes Jūsų šalis ką tik tapo 28-ąja Europos Sąjungos valstybe nare.

Pabaigoje norėčiau nuoširdžiai palinkėti Lietuvai visokeriopos sėkmės pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai. Jūsų išmoktos pamokos bus be galo svarbios mums. Jūsų pasiekimai pasitarnaus ir kiekvienam europiečiui, ir visiems kitiems.“


  Siųsti el. paštuSpausdinti