Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime atverta palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo fotokronika „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“

2013 m. rugsėjo 4 d. pranešimas VIR

 

Šiandien minint palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtąsias metines Vitražo galerijoje atverta apaštališkosios kelionės fotokronika „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“

Parodą pristatė Seimo Pirmininkas dr. Vydas Gedvilas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Nepriklausomybės Akto signataras, VI Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas.

Seimo Pirmininkas V. Gedvilas pabrėžė Romos katalikų vadovo vizito į jauną, ką tik Nepriklausomybę atkūrusią valstybę, žengiančią pirmuosius sunkius valstybingumo žingsnius, svarbą. Parlamento vadovo teigimu, simboliška, kad Šventasis Tėvas mūsų valstybę aplankė praėjus kelioms dienoms po paskutinių sovietų armijos dalinių išėjimo iš mūsų valstybės.

„Jonas Paulius II visuomet nuosekliai rėmė mūsų šalį, jos pastangas ir siekį tapti nepriklausomais, akcentavo sovietų okupaciją ir jos metu vykdytą tikinčiųjų persekiojimą, jų gniuždymą“, – kalbėjo V. Gedvilas. Taip pat Seimo Pirmininkas akcentavo, kad Romos katalikų vadovo palaikymas turėjo nemažos įtakos visai komunistinės sistemos mūsų regione griūčiai.

 

                            Parodą atvėrė Seimo Pirmininkas dr. Vydas Gedvilas. Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. O. Posaškova)  

 

Vilniaus arkivyskupas G. Grušas teigė, kad Popiežius Jonas Paulius II mūsų valstybei atnešė šilumą, didžiulę viltį ir džiaugsmą, kurį visi patyrėme tomis dienomis. Arkivyskupas kalbėjo, kad Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje metu pasakytose kalbose yra labai daug iki šiol mums aktualių dalykų.

G. Grušas pabrėžė, kad Šventasis Tėvas atvyko palaikyti savo brolių, savo tikinčiųjų kaimenės, kuri per daug metų sunkiai ir per vargus išlaikė ir išsaugojo savo tikėjimą.

 

Parodos atidaryme kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. O. Posaškova) 

 

VI Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas, priėmęs Šventąjį Tėvą 1993 m. rugsėjo 4 d. jo vizito į Seimo rūmus metu, pasidalijo prisiminimais apie prieš dvidešimt metų įvykusį susitikimą. Signataro teigimu, Jo Šventenybės Jono Pauliaus II atvykimas buvo ypatingas tarptautinis įvykis ir įvykis Lietuvai. Pasak Č. Juršėno, pasaulinio dvasios lyderio apsilankymas sutvirtino visą tautą, nes tokios asmenybės palaikymas buvo didžiulis paakinimas eiti pasirinku valstybės kūrimo keliu.

„Popiežius savo kalbose, homilijose parodė, kad puikiai žino Lietuvos istoriją ir naujausią istoriją, žino, ką Lietuva, lietuviai ir čia gyvenusios tautos išgyveno per okupacijų ir aneksijų laikus. Jis tai vertino, jis mus guodė, kėlė mūsų dvasią, jis teikė vilties. Aš manau, kad tai yra didžiausias šio vizito rezultatas“, – sakė Č. Juršėnas.

 

Prisiminimais apie popiežiaus vizitą pasidalijo VI Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas. Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. O. Posaškova)

 

Pristatytoje ekspozicijoje – Šventojo Tėvo kelionės po Lietuvą 1993 m. rugsėjo 4–8 dienomis vaizdai, užfiksuoti Popiežiaus fotografo Arturo Mari, Šventąjį Tėvą su Lietuva siejančios nuotraukos, suderintos su ištraukomis iš Popiežiaus kalbų, pasakytų apsilankymo Lietuvoje metu. Parodą parengė Seimo kanceliarija, koncepcijos autorius – Paulius Mieželis.

 

Išsamiau apie palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-mečio minėjimo renginius.

 

Nerijus Vėta,

Seimo Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6208, el. p. [email protected])


  Siųsti el. paštuSpausdinti