Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Tarpparlamentinėje konferencijoje Lietuvos krašto apsaugos ministras J.Olekas nurodė pagrindines gaires stiprinant ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką

 

 

2013 m. rugsėjo 5 d. pranešimas VIR

 

 

Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas tarpparlamentinėje bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijoje patikinęs, kad Lietuva yra įsipareigojusi toliau plėtoti bendrą saugumo ir gynybos politiką ir kad saugumo ir gynybos klausimai yra vieni iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetų, paminėjo pagrindines gaires, dėl kurių turėtų diskutuoti valstybių ir vyriausybių vadovai gruodžio mėnesį vyksiančioje Europos Vadovų Taryboje.

 

Nuotraukoje: Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Seimo kanceliarijos (aut. – I. Šilenkova) nuotr.

 

Ministro teigimu, Europos Vadovų Tarybos susitikimu turėtume pasinaudoti kaip proga paaiškinti visuomenei, kad gynyba yra reikalinga ir svarbi mūsų saugumui ir ekonominei gerovei užtikrinti. Tarp būtiniausių diskusijų temų J. Olekas įvardijo išlaidų gynybai ir tolesnio Europos bendradarbiavimo gynybos srityje klausimų aptarimą, pagrindinių ES saugumo interesų nustatymą, Europos saugumo strategijos atnaujinimą, kibernetinio, energetinio ir laivybos saugumo stiprinimą, ES kovinių grupių naudojimo ir veiksmingumo klausimą. 

Atsižvelgiant į dabartinių įvykių raidą pietinėse kaimyninėse šalyse, kaip itin skubiai diskutuotiną krašto apsaugos ministras nurodė klausimą dėl kaimyninių šalių įtraukimo į bendros saugumo ir gynybos politikos vykdomas operacijas. „Šiuo atžvilgiu norėčiau pabrėžti Rytų partnerių entuziazmą. Ukraina jau dalyvauja operacijoje ATLANTA,


  Siųsti el. paštuSpausdinti