Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Tarpparlamentinės konferencijos baigiamosiose išvadose – dėmesys Sirijos konfliktui, ES Rytų partnerystės, saugumo ir gynybos politikai bei energetiniam saugumui

 

 

2013 m. rugsėjo 6 d. pranešimas VIR

 

Pasibaigus vienam svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai parlamentinio matmens renginių – Tarpparlamentinei bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijai – jos dalyviai priėmė apibendrinančias išvadas, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas konfliktui Sirijoje, Rytų partnerystės stiprinimui, ES energetiniam saugumui, santykiams su strateginiais partneriais bei politikai saugumo ir gynybos srityje.

Konferencijos dalyviai tikisi, kad išvados bus apsvarstytos gruodį vyksiančioje Europos Vadovų Tarybos posėdyje.

Baigiamosiose tarpparlamentinės konferencijos išvadose išreikštas didelis susirūpinimas dėl besitęsiančio konflikto Sirijoje ir teigiama, kad Europos Sąjunga turi aktyviau įsitraukti sprendžiant šios humanitarinės katastrofos sukeltas problemas. Konferencijos dalyviai, išreiškę didelį susirūpinimą dėl  cheminio ginklo panaudojimo Sirijoje, konstatavo, jog tai nusikaltimas žmoniškumui, kuris turi būti griežčiausiai pasmerktas ir reikalauja stipraus tarptautinės bendruomenės atsako. Pabrėžta tarptautinės bendruomenės, ypač Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos, pareiga patraukti atsakomybėn tokių nusikaltimų žmogiškumui vykdytojus ir imtis reikiamų priemonių užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ateityje.

Be to, nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės Rusija ir Kinija  raginamos prisiimti atsakomybę ir neblokuoti JT Saugumo Tarybos sprendimų bei parengti bendrą poziciją dėl Sirijos konflikto.

Išvadų skiltyje dėl Rytų partnerystės svarbos išreiškiama nuomonė, kad lapkritį Vilniuje vyksiantis Europos Sąjungos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas turi atverti duris glaudesnei politinei ir ekonominei integracijai su tomis šalimis, kurios nori artėti prie ES.

Energetinio saugumo klausimu pabrėžta, kad svarbu užtikrinti ES užsienio ir energetikos politikos darną, mažinant energetinę priklausomybę nuo trečiųjų šalių, ypač tų šalių, kurios nepripažįsta arba negerbia pagrindinių ES vertybių arba kai yra rizika, kad energijos ištekliais bus naudojamasi kaip priemonėmis, siekiant pakenkti ES užsienio politikos tikslams.

Išvadų skiltyje dėl saugumo ir gynybos politikos, pasisakyta dėl glaudesnio ES valstybių narių bendradarbiavimo ir tarpusavio pajėgumų derinimo bei ES ir NATO bendradarbiavimo dalinantis gynybiniais pajėgumais.

Konferencija taip pat pasveikino prasidėjusias Europos Sąjungos ir JAV derybas dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės ir pasisakė, kad ES santykiai su strateginiais partneriais turi būti grindžiami bendra vizija ir įsipareigojimu remti demokratiją ir žmogaus teises.

Tarpparlamentinės bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijos baigiamosios išvados bus skelbiamos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens puslapyje www.eu2013.lrs.lt.

 

 

Asta Markevičienė,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6202, el. p. [email protected])

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti