Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Tarpparlamentinė konferencija suteiks naujų galimybių sustiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, atsakingų už ekonominės ir finansų politikos įgyvendinimą

2013 m. spalio 16 d. pranešimas VIR

 

Spalio 16 d. Seime prasidėjo penktasis dvi dienas truksiantis Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai parlamentinio matmens renginys – Tarpparlamentinė Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencija.

Tarpparlamentinės konferencijos inauguraciniame posėdyje, kuriam pirmininkavo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas ir Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, sveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, buvo perskaitytas Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas.

 

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Seimo Pirmininkės L. Graužinienės tvirtinimu, ši konferencija suteiks naujų galimybių sustiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento, kitų Europos Sąjungos institucijų, atsakingų už ekonominės ir finansų politikos įgyvendinimą Europos Sąjungoje. „Ne paslaptis, kad kartais Europos Sąjungos piliečiai ir jų tiesiogiai išrinkti atstovai jaučiasi atitolę nuo Briuselyje ir Strasbūre priimamų sprendimų. Šiandien susirinkę Vilniuje į naujai įsteigtos tarpparlamentinės konferencijos posėdį, turime puikią galimybę šią spragą užpildyti“, – sakė L. Graužinienė.

Pasak parlamento vadovės, Lietuvos Respublikos Seimas, kaip pirmininkaujančios valstybės parlamentas, dar gerokai prieš pirmininkavimo pradžią apsisprendė, kad šiais nelengvais, pokriziniais laikais Seime vyksiančius pirmininkavimo renginius sieks užbaigti konkrečiais rezultatais ir išsamiomis išvadomis. „Sieksime pridėtinės vertės. Esu įsitikinusi, kad nuo šiol parlamentarų susitikimai turėtų baigtis konkrečiais sprendimais. Apie juos turi teisę žinoti ne tik politikai, bet ir mūsų rinkėjai, Europos piliečiai“, – kalbėjo L. Graužinienė.

Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė, sveikindama renginio dalyvius, pažymėjo, kad Europos finansiniam stabilumui užtikrinti būtinas nuoseklus įstatymų keitimas. Anot Lietuvos vadovės, finansinę drausmę, mokesčių surinkimą ir skaidrų verslą galima užtikrinti tik garantavus, kad mokesčiai apskaičiuojami ir panaudojami veiksmingai, nedaroma nuolaidų privilegijuotoms grupėms.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pabrėžė, kad pastarųjų metų ekonomikos krizė aiškiai parodė neišvengiamą būtinybę stiprinti ekonominės politikos koordinavimą tarp valstybių narių. Šiam siekiui taip pat pritarė Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas Otmaras Karasas (Othmar Karas). Jo įsitikinimu, nacionaliniams parlamentams ir Europos Parlamentui svarbu keistis informacija ir nuomonėmis.

Pranešimą apie iššūkį atkurti Europos ekonomikos augimą ir konkurencingumą skaitęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius teigė, kad siekiant veiksmingo ir dinamiško Europos ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo būtina, kad valstybės narės įveiktų struktūrinių reformų įgyvendinimo iššūkį. Jo manymu, ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos Sąjungos vidaus rinkos integracijai ir stiprinimui, transporto ir energetikos infrastruktūros gerinimui. Anot Vyriausybės vadovo, taip pat svarbu garantuoti, kad nuo 2014 m. visiškai veiks vidaus energijos rinka ir nė viena valstybė narė neliks izoliuota nuo Europos dujų ir elektros tinklų po 2015 m.

Aptardamas finansavimo ir inovacijų politiką Ministras Pirmininkas A. Butkevičius pabrėžė, kad valstybės narės turėtų labiau skatinti alternatyvius finansavimo šaltinius ir mažinti mažųjų ir vidutinių įmonių subjektų priklausomybę nuo tradicinių finansavimo šaltinių per bankų kreditus, taip pat jos turėtų paspartinti esmines struktūrines nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų reformas. „Gerai veikianti Europos Sąjungos vidaus rinka yra būtina sąlyga sėkmingam Europos pramonės restruktūrizavimui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, todėl būtina geriau išnaudoti Europos Sąjungos vidaus rinkos potencialą“, – sakė A. Butkevičius.

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ekonomiką ir pinigų reikalus, eurą, Oli Rehnas (Olli Rehn) vaizdo konferencijos metu skaitė pranešimą apie tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Apžvelgdamas Europos ekonominę padėtį Europos komisijos vadovas patvirtino, kad pastaruoju metu ekonominė situacija gerėja, ekonomikos augimas yra tvarus, tačiau problemų išlieka. Pranešėjo nuomone, tikros Ekonominės ir pinigų sąjungos užtikrinimas yra vienas didžiausių ES iššūkių šiuo metu. Anot O. Rehno, tvariam augimui užtikrinti svarbiausia yra gebėjimas prisitaikyti prie esamų sąlygų, reali ekonomika, geras finansavimo būdas investicijoms, kreditų teikimas ir patikima teisinė bazė valstybiniam finansavimui.

 

Rimas Rudaitis

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti