Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Tarptautinės konferencijos dalyviai: internetas turi tapti veiksminga pagalbos priemone tiriant prekybos žmonėmis nusikaltimus

2013 m. spalio 18 d. pranešimas VIR 

 

Spalio 18 d. Seimo Konferencijų salėje prasidėjo konferencija „Tiriant prekybos žmonėmis ir interneto sąsajas: kibernetinė erdvė prevencijai – ne verbavimui“, skirta ES kovos su prekyba žmonėmis dienai paminėti.

Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarusi Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė pabrėžė, kad kovai su prekyba žmonėmis būtina telkti visų šalių ir atsakingų institucijų pajėgas. „Prekyba  žmonėmis – tai  šešėlinio verslo dalis.  Labai gaila, bet šis nusikalstamas verslas iki šiol klesti  visame pasaulyje. Todėl kovai su prekyba žmonėmis būtina sutelkti visų šalių, visų atsakingų institucijų  pajėgas. Bėgant metams veiksniai, lemiantys prekybą žmonėmis, mažai kinta. Kinta tik prekybos  žmonėmis formos, mastas, aukų verbavimo taktika ir išnaudojimo būdai“, – pastebi Seimo Pirmininkė.

Seimo vadovė atkreipia dėmesį, kad „kyla grėsmė plisti naujoms prekybos žmonėmis  formoms, pavyzdžiui, registruojant fiktyvias vedybas, kai parduodami emigravusių tėvų vaikai  ir vaikai  iš globos namų,  kai  parduodami  žmonės elgetauti ir kt.“. „Labai svarbu, kad teisinė atsakomybė už prekybą žmonėmis skirtingose valstybėse būtų vienodai griežta“, – pabrėžia L. Graužinienė.

Konferencijos dalyvius taip pat pasveikinęs vidaus reikalų ministras Alfonsas Dailis Barakauskas sako, kad šis renginys – „puiki proga susitikti įvairių sričių specialistams, pasidalyti patirtimi ir naujovėmis kovos su prekyba žmonėmis srityje bei kartu ieškoti bendrų sprendimų, kurie padėtų įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir organizuoti bendras priemones“. Ministras atkreipia dėmesį, kad informacinės šiandien technologijos sparčiai tobulėja, ir, kaip rodo praktika, dažnai jos naudojamos ne tik kurti žmonių gerovę. „Ši konferencija – dar vienas žingsnis pirmyn valstybinio ir privataus sektorių, pilietinės visuomenės įvairių sričių specialistų bendradarbiavimo link kovojant su prekyba žmonėmis ir panaudojant kibernetinę erdvę žmonių gerovei – ne nusikalstamiems tikslams“, – pabrėžia A. D. Barakauskas.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas pažymi, kad prekybos su žmonėmis problemų sprendimas yra prioritetinis daugelio pasaulio valstybių, pripažįstančių teisinę viršenybę ir save laikančių teisinėmis valstybėmis, uždavinys. „Efektyviai kovoti su prekyba žmonėmis nepavyks, jei neužtikrinsime glaudaus bendradarbiavimo tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Ypač svarbu, kad prekybos žmonėmis aukos gautų aiškią ir nuoseklią informaciją apie savo teises. Šioms teisėms priklauso ir teisė į pagalbą, ir teisė į sveikatos priežiūrą, darbo teisė, teisė kreiptis į teismą, naudotis advokato paslaugomis, galimybė reikalauti žalos atlyginimo“, – vardija J. Sabatauskas.

Europos Komisijos koordinatorė kovai su prekyba žmonėmis Myrija Vasiliadou (Myria Vassiliadou) atkreipia dėmesį: 2008–2010 m. prekybos žmonėmis nusikaltimo aukų skaičius išaugo 18 proc. „Turime daugiau dėmesio skirti tyrimams – internetas mums čia gali padėti. [...] Prekybos žmonėmis nusikaltimas yra labai prisitaikęs prie interneto: pirmiausia internetas gali suteikti galimybę pasiekti didelį kiekį aukų, jis išplečia šio nusikaltimo veiklas per labai trumpą laiką ir kur kas platesniu mastu. [...] Yra paskaičiuota, kad internetas [ateityje] taps dar platesne rinka nusikaltimams“, – sako Europos Komisijos atstovė. Ji apgailestauja, kad kol kas negalima matyti bendro vaizdo, kokia yra situacija visose Europos Sąjungos valstybėse.

„Susirinkome sužinoti, kaip galėtume geriausiai koordinuoti savo veiksmus. Turime tinkamus teisės aktus, mūsų politinė programa yra labai ambicinga, direktyva, skirta kovai su prekyba žmonėmis, buvo priimta visai neseniai. Jau yra valstybių, kurios šią direktyvą perkėlė į nacionalinę teisę – yra tik maždaug 10 šalių, kurios jos neperkėlė. Atidėliojimas perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę kelia grėsmę žmonėms“, – pabrėžia Europos Komisijos koordinatorė kovai su prekyba žmonėmis M. Vasiliadou.

Renginyje, kurį organizuoja Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu ir Europos Komisija, dalyvauja Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos Sąjungos valstybių narių, Baltijos jūros regiono, tarptautinių organizacijų, taip pat mokslo, verslo ir pilietinės visuomenės atstovai.

Konferencijoje diskutuojama apie interneto naudojimą prekybos žmonėmis aukų verbavimui, apie paklausos elektroninėje erdvėje problemos sprendimą, visuomenės švietimo kampanijas ir kitokią prevencinę veiklą; taip aptariama, kaip tiriami nusikaltimai ir atliekamas baudžiamasis persekiojimas, kaip teikti elektronines paslaugas prekybos žmonėmis aukoms ir kt.

ES kovos su prekyba žmonėmis diena pirmą kartą paminėta 2007 m.

 

Monika Kutkaitytė

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6666, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti