Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Atotrūkis tarp ES institucijų ir pilietinės visuomenės turi mažėti

2013 m. spalio 23 d. pranešimas VIR

 

Spalio 23 d. Seime vyksta su Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai parlamentiniu matmeniu susijęs Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK), organizuotos pilietinės visuomenės vardu patariančio Europos institucijoms, III (Įvairių interesų) grupės organizuojamas renginys – tarptautinė konferencija „Lietuva prie Europos integracijos vairo: naujas žvilgsnis į Europą“.

 

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Sveikinimo žodį tariusio Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo Vydo Gedvilo tvirtinimu, po pusės metų minimas Lietuvos integracijos ES 10-metis jau leis ne tik pažvelgti iš šalies, apibendrinti ir daryti išvadas, bet ir dėlioti ateities perspektyvas.Europos Sąjungos pažanga nebūtų įmanoma be nuolatinio atsinaujinimo, iniciatyvų ir darnaus darbo. Ypač sveikintinas ir būtinas mūsų jaunosios kartos įsitraukimas, juk rytojaus Europos kūrimas tiesiogiai priklauso nuo to, ar pajėgsime suformuoti aktyviai veikiančią pilietinę visuomenę, kuri turėtų visus instrumentus prisidėti prie ekonomikos augimo, stiprinti demokratiją ir kovoti su krizėmis“, – sakė V. Gedvilas. Seimo Pirmininko pavaduotojas įsitikinęs, kad ši konferencija yra puiki galimybė visiems kartu – politikams, mokslininkams, jaunimo, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovams – aptarti, kaip atremti sudėtingus Europos integracijos iššūkius, iš naujo peržiūrėti su ES naryste susijusius Lietuvos lūkesčius ir išnagrinėti poreikį kurti socialinę Europą ir piliečių Europą, ypač rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams.

Pasak įžanginiame posėdyje kalbėjusio Lietuvos užsienio reikalų viceministro Rolandu Kriščiūno, „mums reikia daugiau Europos Sąjungos“, kad ryšys tarp piliečių ir Europos institucijų tvirtėtų. Pranešėjas, apžvelgdamas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai nuveiktus ir dar laukiamus darbus, pažymėjo, kad šis pirmininkavimas į Lietuvą atnešė labai daug Europos Sąjungos.

EESRK Įvairių interesų grupės pirmininkas Luka Žajė (Luca Jahier) pabrėžė, kad nerimą kelia esanti apatija, ignoravimas ES. Anot pranešėjo, pagal atliktus Eurobarometro atliktus tyrimus tik 31 proc. Europos piliečių pasitiki ES, 60 proc. nepasitiki. „Aš su malonumu turiu praneši, kad Lietuva yra išeitis, nes 80 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad narystė ES atneša naudos“, – akcentavo L. Žajė, pridurdamas, kad ES būtini esminiai struktūriniai pasikeitimai. Kaip priemones padėsiančias sukurti stabilią Europą jos piliečiams, EESRK Įvairių interesų grupės pirmininkas įvardijo daugiametį ES biudžetą, Bankų sąjungą, vidaus rinkos kūrimo užbaigimą, nedarbo problemos, ypač jaunimo, sprendimą, kitas vykdomas reformas.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius, įvertindamas Lietuvos narystės ES naudą, atkreipė dėmesį, kad jeigu Lietuva nebūtų šiuo metu ES narė, 2008 m. ekonominė krizė šalį būtų paveikusi daug smarkiau. Anot P. Auštrevičiaus, pagal Eurobarometro tyrimus lietuviai kone penktadaliu daugiau nei ES vidurkis išlieka pozityviau matantys ES narystę. „Mūsų įstojimas į ES tik patvirtina faktą, kad ES buvo ir išlieka patraukli institucija, kurioje suverenios apsisprendusios Europos valstybės suranda savo vietą, turi galimybę ekonominei plėtrai ir įneša bendrą įnašą į bendrą europinį saugumą ir stabilumą“, – sakė Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Auštrevičius.

Daugiau informacijos apie renginį galima rasti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens interneto svetainėje.

 

Rimas Rudaitis

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti