Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

ES Baltijos jūros regiono strategija: naujame laikotarpyje ypač svarbus aktyvesnis parlamentų dalyvavimas ir sprendimų praktiškumas

2013 m. spalio 27 d. pranešimas VIR

Jubiliejinio L COSAC posėdžio renginiai prasidėjo neformalia 8 Europos Sąjungos (ES) valstybių  (Švedijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos) parlamentų ir Europos Parlamento atstovų diskusija, skirta ES Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – Strategija) įgyvendinimo aktualijoms aptarti. 

Susitikimui pirmininkavęs Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Petras Aštrevičius sako, kad Strategija – tai pirmasis tokio pobūdžio ES makroregionų bendradarbiavimo projektas, todėl nuo jo sėkmės ir pasiektų rezultatų gali priklausyti kiti panašūs projektai ir naujos iniciatyvos. Pasak P. Auštrevičiaus, praėjus ketveriems metams nuo Strategijos priėmimo (2009 m. spalio mėn.), jau galima padaryti atitinkamas išvadas. Seimo Pirmininko pavaduotojo teigimu, Strategija pradeda naują laikotarpį, kuriame ypač svarbus aktyvesnis nacionalinių parlamentų įsitraukimas ir rengiamų diskusijų praktiškumas. Tai turėtų padėti identifikuoti esamas problemas ir rasti efektyviausius būdus, kaip jas išspręsti. „Mes manome, kad didžiuliai infrastuktūros, energetikos ir kiti investiciniai projektai Baltijos jūros regione reikalauja platesnio politinio sutarimo, didesnio savitarpio supratimo tarp partnerių, taip pat – plačiosios visuomenės įsitraukimo“. „Esminis Strategijos sėkmės veiksnys yra integruotas ir koordinuotas Baltijos jūros regiono valdymas, susitarimas tarp įvairių visuomenės sluoksnių, bendradarbiavimas tarp regioninės ir vietinės valdžios visose šalyse. Be tokios integracijos, Strategijos tikslai bus sunkiai pasiekiami... Strategijos sėkmė priklausys nuo to, kiek politinio svorio ir dėmesio jai bus suteikta aukščiausiu politiniu lygiu kiekviename regione“, – pabrėžia P. Auštrevičius.    

Europos Komisijos (EK) Europos teritorinio bendradarbiavimo direktorato vadovas Chosė Palma Andres (Jose Palma Andres) akcentavo  regiono valstybių vyriausybių, ministerijų, vietinės valdžios įsitraukimo svarbą, konkrečių planų sudarymo ir finansavimo būtinybę. Jis pabrėžė, kad 2014–2020 metų ES biudžete būtina numatyti lėšas konkrečių Strategijos tikslų įgyvendinimui. Ch. P. Andres taip pat kalbėjo apie nacionalinių parlamentų vaidmenį, parlamentarams sakydamas, kad „jūs esate išrinkti ir geriausiai žinote, ko žmonėms reikia“.

Diskusijos metu dalyviai, be kita ko, aptarė artimiausius bendradarbiavimo darbus ir jų formas.

 

Efektyvus ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimas ir sustiprintas regioninis bendradarbiavimas – vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų.

 

 

Jolanta Anskaitienė,

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 239 6132, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti