Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime – jubiliejinis 50-asis COSAC posėdis

 

 

2013 m. spalio 28 d. pranešimas VIR

 

Prasidėjo jubiliejinis Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos (COSAC) 50-asis posėdis. Konferencijos dalyviams buvo parodytas vaizdo siužetas apie Kovo 11-osios Akto salę, kurioje prieš dvidešimt trejus metus buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė.

Posėdžiui pirmininkaujantis Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, pasveikinęs susirinkusius dalyvius, informavo, kad šios dienos konferencija bus verčiama į visas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas, kurių šiuo metu – 24.

Sveikinimo žodį tarusi Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė pasidžiaugė, kad Lietuvai tenka didžiulė garbė surengti jubiliejinį, istorinį – 50-ąjį COSAC posėdį. Prieš 24 metus, 1989 m. lapkričio 16–17 dienomis, Prancūzijos Respublikos Nacionalinėje Asamblėjoje įvyko pirmasis COSAC posėdis. Jubiliejiniame 50-ajame COSAC posėdyje dalyvauja jo įkūrėjas, buvęs Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Pirmininkas, Prancūzijos Respublikos užsienio reikalų ministras Loranas Fabiusas (Laurent Fabius).

„Mano giliu įsitikinimu, COSAC vaidina be galo svarbų vaidmenį užtikrinant nuolatinį efektyvų tarpinstitucinį dialogą Europos Sąjungoje tarp  nacionalinio ir Sąjungos lygmens, – kalbėjo Seimo Pirmininkė L. Graužinienė. – Todėl aš tikiuosi, kad COSAC plėtosis ir stiprins savo pozicijas Europos Sąjungos sąrangoje. Viliuosi, kad mums pavyks dar efektyviau išnaudoti Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 1 10 straipsnyje numatytas galimybes, išplėtoti gilesnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų, Europos Parlamento ir kitų Europos Sąjungos institucijų“, – sakė Seimo vadovė.  

 

Seimo kanceliarijos (aut. –O.Posaškova) nuotr.

 

L. Graužinienė taip pat atkreipė dėmesį, kad pirmą kartą COSAC istorijoje aktualiausiais Europos Sąjungos darbotvarkės klausimais COSAC moterų forume susirinks diskutuoti moterys parlamentarės.

Į jubiliejinį posėdį negalėjęs atvykti Europos Komisijos pirmininkas Žozė Manuelis Barozas  (José Manuel Barroso) į COSAC dalyvius kreipėsi vaizdo siužetu.  „Leiskite pasveikinti Jus, kad šiandieninėje darbotvarkėje tokią svarbią vietą skyrėte strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui. Esu įsitikinęs, kad parlamentai, remdamiesi bendrais Europos uždaviniais ir vertybėmis ir atsižvelgdami į konkrečias nacionalines ir regionines bei ekonomines ir socialines struktūras, turi prisidėti rengiant ir įgyvendinant nacionalinius reformų planus. Tik veikdami kartu ir siekdami rezultatų galime tikėtis, kad pavyks pateisinti Europos piliečių pasitikėjimą nacionaliniais ir Europos politiniais lyderiais“, – kalbėjo Europos Komisijos pirmininkas.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius apžvelgė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai eigą. Priminęs, kad šie metai – Europos piliečių metai, sakė, tikįs, kad pirmininkaudama Lietuva susitelkė spręsti visiems Europos Sąjungos piliečiams svarbius klausimus. Tarp svarbiausių klausimų Ministras Pirmininkas paminėjo ekonomikos augimą, bankų sąjungos kūrimą, nedarbo, ypač tarp jaunimo, mažinimą, bendros energetikos rinkos sukūrimą bei Rytų partnerystę.

„Mes esame suinteresuoti, kad rytinėje kaimynystėje būtų saugios, ekonomiškai stiprios ir į europines vertybes orientuotos valstybės. Rytų partnerystė šiuo metu yra veiksmingiausias ir kone vienintelis Europos Sąjungos instrumentas šiam tikslui pasiekti. Susitikimo Vilniuje sėkmė priklausys nuo Rytų partnerių apsisprendimo ir gebėjimo vykdyti reformas, nuo Europos Sąjungos valstybių ir institucijų bendros pozicijos ir paramos Rytų partnerėms“, – kalbėjo A. Butkevičius.

 

 

 

Asta Markevičienė,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6202, el. p. [email protected])

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti