Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai įsteigtas COSAC moterų forumas

 

 

 

2013 m. spalio 29 d. pranešimas VIR

 

 

Seime vykstant 50-ajam Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos posėdžiui (L COSAC), pirmą kartą COSAC istorijoje įsteigtas COSAC moterų forumas. Moterų forumo dalyviai priėmė deklaraciją dėl COSAC moterų forumo steigimo, kurioje pabrėžė būtinybę atkreipti Europos politinių partijų dėmesį ir paraginti jas daugiau dėmesio skirti lyčių lygybei, lygių galimybių politikai, lyčių pusiausvyrai visuomenėje, moterų platesniam dalyvavimui politikoje.

Be to, Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės siūlymu COSAC moterų forumas kreipėsi į  L COSAC, siūlydamas priimti kreipimąsi, kuriuo reiškiamas solidarumas su Ukrainoje kalinama Julija Tymošenko, pabrėžiama būtinybė užtikrinti reikiamą pagarbą žmogaus teisėms, demokratijai bei teisinės valstybės principams Ukrainoje ir Ukrainos valdžia raginama nedelsiant užtikrinti teisinę ir realią galimybę J. Tymošenko gydytis užsienyje, išvengiant selektyvaus teisingumo kaltinimų.

COSAC moterų forumas išreiškė viltį, kad ateityje ES Tarybai pirmininkausiančių valstybių parlamentai perims ir toliau plėtos iniciatyvą skatinti moterų parlamentarių įsitraukimą į COSAC veiklą.  COSAC moterų forumo koordinatorėmis tarp nacionalinių parlamentų paskirtos Seimo Europos reikalų komiteto narė prof. Marija Aušrinė Pavilionienė ir Prancūzijos Respublikos Senato Pirmininko pavaduotoja Bariza Kijari.

 

Nuotraukoje: Steigiamasis COSAC moterų forumas. Seimo kanceliarijos (aut. – O.Posaškova) nuotr.

 

Idėja suburti parlamentinį moterų forumą ir paskatinti aktyviau dalyvauti COSAC veikloje, diskutuoti aktualiausiais ES darbotvarkės klausimais (nepamirštant ypač svarbių klausimų dėl moterų ir vyrų lygybės, lygių galimybių politikos, lyčių pusiausvyros kūrimo visuomenėje, moterų platesnės įtraukties į politiką) gimė Seimo Europos reikalų komiteto narių susitikime su Prancūzijos Respublikos Senato Pirmininko pavaduotoja Bariza Kijari (Bariza Khiari) šių metų liepos mėnesį Paryžiuje, kada Komiteto nariai, kaip pirmininkaujančios ES Tarybai valstybės parlamento atstovai, viešėjo Prancūzijos parlamente ir pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinį matmenį.  

Steigiamajame moterų forume dalyvavusi B. Kijari pasidžiaugė, kad jos kabinete gimusi idėja lengvai ir greitai realizuojama, nes, jos nuomone, bendradarbiavimas tarp moterų parlamentarių prisidėtų prie demokratijos skatinimo ir stiprinimo. „Reikia turėti drąsos ne tik dalyvauti rinkimuose, bet ir drąsiau dalyvauti parlamentinėse diskusijose. Pradėjusi dirbti Senate, pasiteiravau kolegos vyro dėl žodžio suteikimo procedūrinių dalykų. Man buvo atsakyta, kad kokius trejus metus turėčiau patylėti. Kodėl man reikia tylėti? Nenoriu tik stebėti, noriu ir pasisakyti“, – savo patirtimi dalijosi Prancūzijos Senato pirmininko pavaduotoja. Nors, tyrimų duomenimis, šiuo metu ES valstybių narių parlamentuose moterys sudaro 26 proc., kitose pasaulio valstybėse – 21 proc., Senato narė kėlė klausimą, kodėl nepriartėjus prie 50 procentų moterų dalyvavimo parlamentų veikloje. Be to, B. Kijari nuomone, svarbu ne tik moterų skaitlingumas parlamentuose, bet ir vadovaujančių pozicijų užimtumo procentas.

Tyrimų rezultatus, įrodančius, kad politiniame gyvenime egzistuoja lyčių nelygybė, pateikė Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Langbakk. Pagal tyrimus ES valstybėse narėse ministrių moterų mažėja nuo 88 proc. (2005 metais) iki 75 proc. (2012 metais). „Dabar didesnis dėmesys skiriamas žmogaus teisėms apskritai, o ne lyčių lygybės klausimams. Todėl šios dienos iniciatyva yra laiku ir labai naudinga“, – sakė ji.

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė sakė, kad moterų įsitraukimas į politinę veiklą veda prie didesnės darnos ne tik politikoje, bet ir apskritai visuomenės gyvenime. Ji pakvietė aktyviai diskutuoti dėl COSAC moterų forumo tikslų ir vizijos bei palinkėjo vaisingų diskusijų ateityje.

 

 

Asta Markevičienė,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6202, el. p. [email protected])

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti