Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Rinkimai į Europos Parlamentą – galimybė piliečiams išsakyti savo lūkesčius apie ES ateitį

2013 m. gruodžio 13 d. pranešimas VIR

 

Seime tęsiasi dvi dienas vykstantis Europos piliečių metų baigiamasis renginys – konferencija „Kaip kiekvienus metus paversti Piliečių metais!“

Sveikinimo kalbas konferencijos oficialiame atidaryme sakė Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Europos Parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis, Europos Komisijos vicepirmininkė, Europos Komisijos narė teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės klausimais Vivjana Reding (Viviane Reding), Europos ombudsmenė Emili O`Reili (Emily O`Reilly).

 

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Sveikindamas renginio dalyvius Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas V. Gedvilas pasidžiaugė, kad labai simboliška, kad Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai uždarymo renginiu tapo būtent Europos piliečių metų baigiamoji konferencija. Anot V. Gedvilo, siekis skatinti pilietiškumą – kaip pagrindinį ES demokratijos elementą – šiandien yra kaip niekad svarbus ir reikalingas. „Šio tikslo turime siekti visose ES piliečių gyvenimo srityse: švietimo, žmogaus teisių, jaunimo, lyčių lygybės, sveikatos ir kitose. Akivaizdu ir tai, kad siekiant efektyvesnio rezultato reikia dirbti ne tik ES, bet ir nacionaliniuose lygmenyse“, – teigė Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Vyriausybės vadovas A. Butkevičius įsitikinęs, kad Europa ateityje išliks vieninga, konsoliduota ir konkurencinga, tačiau taip pat atsižvelgianti į piliečių interesus ir poreikius. „Džiaugiuosi, kad mūsų pastangos siekiant patikimos, augančios ir atviros Europos buvo nukreiptos visų Europos piliečių gyvenimų gerinimui. <...> Tai sakydamas turiu omenyje ne tik ES gyventojus. Vienas mūsų pirmininkavimo prioritetų – Rytų partnerystės programa – yra puikus to pavyzdys. Atvirumas pasauliui, demokratinių vertybių sklaida – būtent tai daro ES modelį unikaliu ir patraukliu“, – kalbėjo Ministras Pirmininkas.

Europos Parlamento narys prof. V. Landsbergis akcentavo, kad svarbu būti ES, dirbti ir jaustis ES piliečiais. „Suvokiu, kad piliečiai tai tie, kurie turi bendrus jausmus, kurie jaučiasi esą piliečiais. Ne pasai su įrašais leidžia jaustis piliečiais. Kai žmonės jaučiais piliečiais, jie jaučiasi atsakingi už taiką, už Europos dalį, ar tai būtų Lietuvos teritorija ar kita ES teritorija. Jeigu mes to pasiekėme, tai verta gyventi, dirbti ir tikėti Europa kaip vieninga jėga“, – sakė prof. V. Landsbergis. Europos Parlamento narys paragino siekti suprasti ES piliečių teises ir pareigas.

Europos Komisijos vicepirmininkė V. Reding patikino priėjusi prie išvados, kad kiekvieni metai turėtų būti Piliečių metais. „Europa – tai daugiau nei 570 mln. gyventojų ir jų įvairovė. Būtent tai yra mūsų turtas“, – kalbėjo Europos Komisijos narė teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės klausimais. V. Reding pasveikino daug šiais metais svarbių darbų atlikusį Europos piliečių metų aljansą, kurį vienija 62 Europos tinklai, atstovaujantys daugiau nei 4000 organizacijų ir dirbantys daugiau nei 50 šalių. Europos Komisijos vicepirmininkė akcentavo tiesioginio politikų ir žmonių dialogo svarbą. Jos nuomone, informacijos trūkumas yra didžiausias mūsų priešas.

Europos ombudsmenės E. O`Reili įsitikinimu, ES pilietybė nereiškia, kad atsisakysime savo nacionalinės pilietybės, tačiau ji numato tam tikras teises, atsakomybę ir pilietinį dalyvavimą. E. O`Reili pripažino, kad daugelyje ES valstybių narių vis sudėtingiau skleisti ES pilietybės idėją. Jos nuomone, sprendžiant tapatybės krizę būtina prisiminti vertybes ir principus, kuriais buvo paremtas ES steigimas.

Kaip tvirtino E. O`Reili, rinkimai į Europos Parlamentą suteikia galimybę išklausyti ES piliečius ir jų lūkesčius apie ES ateitį. Ji taip pat patikino remsianti ES institucijas gerinant jų įvaizdį, skaidrinant jų veiklą ir atsisakant biurokratizmo.

Per dvi konferencijos dienas Seime rengiamos diskusijos apie nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir ateitį kuriant Europą, Europos kūrimą „iš apačios į viršų“, ES piliečių teisių puoselėjimą, naujus būdus piliečiams daryti įtaką politikos formuotojams, artėjančius 2014 m. Europos Parlamento rinkimus.

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos (ES) Taryba 2013 metus paskelbė Europos piliečių metais. Europos piliečių metų tikslas – skleisti žinias apie su ES pilietybe susijusias teises ir pareigas.

 

Rimas Rudaitis

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti