Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos pirmininkavimo metu Europos Sąjunga pasistūmėjo į priekį siekiant vieningos vidaus energijos rinkos

2013 m. gruodžio 18  d. pranešimas VIR

 

Europos Parlamente įvyko Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens renginys, kuriame aptartas vienas iš Lietuvos pirmininkavimo prioritetinių klausimų – Europos vieningos vidaus energijos rinkos kūrimas. Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto kartu su Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetu (ITRE) surengtame jungtiniame komitetų posėdyje dalyvavo Europos Sąjungos valstybių narių, šalių kandidačių nacionalinių parlamentų, Europos Parlamento ir Europos Komisijos atstovai.

Posėdyje pagrindinis dėmesys skirtas Europos Sąjungos valstybių vieningos energijos rinkos kūrimo klausimams, pristatytas Europos verslo požiūris į Europos Sąjungos energetikos politikos ateitį. Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis apibendrindamas posėdį teigė, kad Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu priimti sprendimai leis įgyvendinti atskirų Europos Sąjungos valstybių narių energetikos rinkų sujungimo tikslą. Kuriant vieningą energetikos infrastruktūrą, bendrą rinką ir užtikrinant jos efektyviam veikimui būtiną konkurenciją, reikia sukurti ir vienodą šios srities reglamentavimą.

Posėdyje kalbėta, kad Europos energetikos ateitis – atsinaujinantys energijos šaltiniai. Siekiant, kad jų panaudojamumas didėtų, būtina veiksmingesnė viešojo sektoriaus parama, ypač – Europos Sąjungos lygmenyje nustatant aiškias ir skaidrias taisykles.

Taip pat pabrėžta pramonei ir vartotojams aktuali būtinybė energijos išteklius vartoti efektyviai, tokiu būdu mažinant kainas Europos vartotojams ir didinant Europos įmonių išorinį konkurencingumą. 

Su vidaus energijos sektoriaus integracija tiesiogiai susijęs ir išorinis energetikos politikos matmuo. Lietuvos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas pasveikino valstybių narių sutarimą siekti su trečiųjų šalių tiekėjais kalbėti vienu balsu ir Europos Komisijos veiksmus šioje srityje per paskutiniuosius metus, ypač siekiant, kad trečiųjų šalių monopolinės įmonės veiktų pagal bendras Europos Sąjungos taisykles ir netaikytų diskriminacinės, teisingos konkurencijos principus paminančios politikos. Išorės tiekėjai turi veikti pagal tokias pačias taisykles, kaip ir Europos įmonės, o energijos išteklių kaina turi būti grindžiama skaidriais principais, vienodai taikomais visoms valstybėms narėms. Tai yra būtina sąlyga siekiant sukurti vienodas veikimo galimybes bendroje rinkoje.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas pasidžiaugė, kad Lietuvos pirmininkavimo metu visa Europos Sąjunga pasistūmėjo į priekį siekiant šių tikslų. R. Žemaitaitis tikisi, kad po Lietuvos pirmininkausiančios valstybės narės šiems prioritetiniams klausimams taip pat skirs išskirtinį dėmesį siekiant, kad vieninga Europos Sąjungos vidaus energijos rinka taptų realybe artimiausiu metu.

 

Jungtiniai komitetų posėdžiai, kuriuos Europos Parlamentas rengia kartu su pirmininkaujančios valstybės parlamentu, yra svarbi tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje forma. Šių tarptautinių susitikimų metu nacionaliniai parlamentai turi galimybę keistis nuomonėmis dėl Sąjungos politikos ir teisės aktų pagal Lisabonos sutartyje nustatytą sistemą.

Šis posėdis yra vienas paskutiniųjų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių. 2014-aisiais Lietuvos Seimas surengs baigiamuosius renginius sausį įvyks Europos Sąjungos parlamentų generalinių sekretorių susitikimas, balandį Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferencija.

 

 

Artūras Zeleniakas

Seimo Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6201, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti