Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo narės G. Purvaneckienės pranešimas: Seime vyko monografijos „Lyčių ekonomika“ pristatymas

2015 m. balandžio 1 d. pranešimas VIR

 

Balandžio 1 d. Seimo Europos informacijos biure vyko monografijos „Lyčių ekonomika“ pristatymas, skirtas atskleisti mokslinių tyrimų rezultatus ir didinti visuomenės kompetenciją lyčių lygybės srityje.

Lyčių lygybė yra viena iš pagrindinių vertybių Europos Sąjungoje ir kitose išsivysčiusiose pasaulio valstybėse. Nepaisant priimtų nacionalinių teisės aktų, Lietuva lyčių lygybės srityje užima tik 18 vietą iš 28 ES valstybių narių. Renginyje pristatyta monografija „Lyčių ekonomika” – pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio monografija, analizuojanti makroekonomiką ir mikroekonomiką lyčių aspektu. Autorės teigia, kad makroekonominė politika nėra neutrali lyčių požiūriu. Leidinyje akcentuojama lyčių lygybės reikšmė makroekonominiams rodikliams, tokiems kaip: ekonomikos augimas, valstybės biudžetas, užsienio prekyba. Iškeliama namų ūkio reprodukcinės ekonomikos reikšmė ekonomikos augimui, lyčiai jautraus biudžeto vaidmuo valstybės finansams, paneigiamas užsienio prekybos neutralumas lyties atžvilgiu.

Renginį globojusi Seimo narė dr. Giedrė Purvaneckienė atkreipė dėmesį: „pasisakydami už lyčių lygybę mes pasisakome ne tik už moterų teises ir galimybes, tačiau mes turime skaičiuoti ir kaip tai atsiliepia šalies ekonomikai.“ Europos lyčių lygybės institutas apskaičiavo, kad vien dėl smurto prieš moteris Europos Sąjunga kasmet praranda ~259 mlrd. eurų, tarp jų Lietuva ~1,5 milijardo eurų – teigė Seimo narė.

Lyčių ekonomikos tyrėjai konstatuoja, kad būtent žmogaus tapatybė – t.y. lytis, rasė, kultūra ar etninė grupė – nulemia jo socialinę-ekonominę elgseną. Lytis šioje skalėje užima vieną iš svarbiausių vietų, nes priklausymas moterų ar vyrų socialinei grupei iš esmės nurodo individo poreikius, interesus ir vartotojišką motyvaciją. Taigi, makroekonominė politika, neatsižvelgdama į specifinius moterų ir vyrų poreikius, tampa lyčiai akla (angl. Gender Blind). Renginyje buvo pabrėžiama, kad lyčių ekonomikoje reikšmingą vietą užima rūpybos ekonomika, kurioje dėl susiklosčiusių stereotipų pagrindinę veiklą vis dar atlieka moterys, pavyzdžiui: vaikų priežiūra ir auklėjimas, namų ruoša, senyvo amžiaus ir neįgalių šeimos narių priežiūra, ir kt. Iš tiesų dėl savo sukuriamos pridėtinės vertės sudaro nemenką šalies BVP dalį (įvairiais vertinimais – nuo 6 iki 8 proc. BVP).

Renginį globojo Seimo Moterų parlamentinės grupės pirmininkės pavaduotoja Seimo narė dr. Giedrė Purvaneckienė. Renginyje pranešimus skaitė Mykolo Romerio universiteto dėstytojai: prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, prof. habil. dr. Dalia Štreimikienė, dr. Eglė Krinickienė, dr. Vaida Servetkienė, Vilniaus universiteto doc. dr. Ilona Kiaušienė; dalyvavo Europos lyčių lygybės instituto, Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, dirbančių lyčių lygybės srityje, atstovai, įvairių mokslo krypčių mokslininkai, besidomintys lyčių lygybės klausimais.

 

Išsamiau apie renginį: Vaida Servetkienė (tel. 8 699 67202, e. p. [email protected]),

Artūras Rudomanskis (tel. 8 612 01192, e. p. [email protected])


  Siųsti el. paštuSpausdinti