Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC) aptarta Europos migracijos darbotvarkė

2015 m. lapkričio 30 d. pranešimas VIR

 

 

 

 

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Rūta Bunevičiūtė)

 

 

Seimo Europos reikalų komiteto delegacija, vadovaujama Seimo Pirmininko pavaduotojo, Europos reikalų komiteto pirmininko Gedimino Kirkilo, 2015 m. lapkričio 29 – gruodžio 1 dienomis  dalyvauja Liuksemburge vykstančiame LIV COSAC plenariniame posėdyje. Posėdžio darbotvarkėje – Europos migracijos darbotvarkė, ES plėtros perspektyvos ir kiti klausimai.

Diskusijoje apie bendrą Europos prieglobsčio politiką ir teisėtos migracijos politiką G. Kirkilas pažymėjo, kad ši politika bus įgyvendinta, jei laikysimės galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų. Tiek valstybės narės, tiek Europos Sąjunga turi siekti tinkamo prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo.

,,Lietuva pasisako už bendrą Europos prieglobsčio sistemą, pagrįstą solidarumo tarp valstybių narių ir savanoriškumo principais, kuriuos valstybės narės turėtų įgyvendinti ryžtingai ir įvairiapusiškai. Esame pasiruošę vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tačiau iki šiol nepavyksta rasti norinčių vykti į Lietuvą, kadangi migrantai turi savo preferencijas, tad būtina tobulinti sistemą“, – kalbėjo G. Kirkilas.

Kalbėdamas apie kovą su nelegalia migracija ir ES išorės sienų apsaugą Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka pažymėjo, kad būtina nedelsiant imtis konkrečių veiksmų, užtikrinant veiksmingą ES grąžinimo politikos įgyvendinimą. Reikia susitarti dėl saugių kilmės trečiųjų šalių nustatymo ir aiškaus mechanizmo dėl į prieglobstį turinčių teisę asmenų ir neteisėtų migrantų, kurie į Europą atvyko dėl ekonominių ar nusikalstamų priežasčių, atskyrimo. ,,Europos Sąjungos išorinių sienų apsauga – ne pasirinkimas, o pareiga ir atsakomybė. Europos Sąjungos vidaus sienos saugios ir atviros bus tiek, kiek saugios ir efektyviai saugomos bus jos išorės sienos. Privalome saugoti tai, ką esame sukūrę, kuo visuomet didžiuojamės ir naudojamės Šengeno – erdvę“, sakė A. Lydeka.

 

 

Renata Lygienė,

Seimo Europos reikalų komiteto biuro patarėja

Tel. (8 5) 239 6592, el. p. [email protected]

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti