Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikų taikymą

2017 m. birželio 7 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Aplinkos ministerija pateikė Seimo Aplinkos apsaugos komitetui apibendrintą informaciją apie dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, susidedančios iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų, taikymą savivaldybėse.

Apibendrinus informaciją pažymėta, kad dalyje savivaldybių įmokos dydžiai keitėsi neženkliai, dalyje savivaldybių – padidėjo, dalyje – išliko panašios, o keliose savivaldybėse įmoka sumažėjo. Tai priklauso nuo to, kaip savivaldybės pasirinko skaičiuoti įmokos dydį: pagal įmokos dydį, tenkantį vienam gyventojui, pagal kainą tenkančią vienam kvadratiniam metrui nekilnojamojo turto objekte ar pagal konteinerio ištuštinimo kainą.

Taip pat buvo išskirtos priežastys, dėl kurių savivaldybėse pakito įmokos dydis: dėl mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo, dėl ilgą laiką nekeisto įmokos dydžio, dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamoms atliekoms įvedimo, dėl lėšų persiskirstymo tarp atliekų turėtojų, apmokestinimo sistemos pakeitimo ir kt.

Įvertinus Aplinkos ministerijos atliktos teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatus, nutarta keisti ir tikslinti atliekų tvarkymo kainodaros teisinį reguliavimą.

Aplinkos apsaugos komitete bendru sutarimu pritarta:

Siūlyti Vyriausybei pakeisti 2013 m. liepos 13 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 711 nuostatą, atsisakant 31.4 metodikos punkto ir panaikinti galimybę kintamąją dalį skaičiuoti pagal atliekų susikaupimo normas.

Siūlyti Aplinkos ministerijai paruošti ir iki 2018 m. sausio 1 d. pateikti Seimui teisės aktus dėl regioninių atliekų tvarkymo kainodaros tvirtinimo perdavimo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro vedėja

Birutė Pūtienė, tel. (8 5) 239 6740

 

2017 m. birželio 7 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Aplinkos ministerija pateikė Seimo Aplinkos apsaugos komitetui apibendrintą informaciją apie dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, susidedančios iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų, taikymą savivaldybėse.

Apibendrinus informaciją pažymėta, kad dalyje savivaldybių įmokos dydžiai keitėsi neženkliai, dalyje savivaldybių – padidėjo, dalyje – išliko panašios, o keliose savivaldybėse įmoka sumažėjo. Tai priklauso nuo to, kaip savivaldybės pasirinko skaičiuoti įmokos dydį: pagal įmokos dydį, tenkantį vienam gyventojui, pagal kainą tenkančią vienam kvadratiniam metrui nekilnojamojo turto objekte ar pagal konteinerio ištuštinimo kainą.

Taip pat buvo išskirtos priežastys, dėl kurių savivaldybėse pakito įmokos dydis: dėl mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo, dėl ilgą laiką nekeisto įmokos dydžio, dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamoms atliekoms įvedimo, dėl lėšų persiskirstymo tarp atliekų turėtojų, apmokestinimo sistemos pakeitimo ir kt.

Įvertinus Aplinkos ministerijos atliktos teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatus, nutarta keisti ir tikslinti atliekų tvarkymo kainodaros teisinį reguliavimą.

Aplinkos apsaugos komitete bendru sutarimu pritarta:

Siūlyti Vyriausybei pakeisti 2013 m. liepos 13 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 711 nuostatą, atsisakant 31.4 metodikos punkto ir panaikinti galimybę kintamąją dalį skaičiuoti pagal atliekų susikaupimo normas.

Siūlyti Aplinkos ministerijai paruošti ir iki 2018 m. sausio 1 d. pateikti Seimui teisės aktus dėl regioninių atliekų tvarkymo kainodaros tvirtinimo perdavimo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro vedėja

Birutė Pūtienė, tel. (8 5) 239 6740

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti