Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika: savavališkos statybos – vis dar gana dažnos

2017 m. spalio 19 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

 

Spalio 18 d. posėdyje Seimo Aplinkos apsaugos komitetas atliko parlamentinę kontrolę savavališkų statybų prevencijos, tyrimo ir teritorijų planavimo bei statybos valstybinės priežiūros srityje.

„Detaliai išnagrinėti esamą padėtį šioje srityje paskatino vis dar gana dažnai pasitaikantys savavališkų statybų atvejai, kai statybų subjektai, gavę statybos leidimus, piktnaudžiauja ir techniniame projekte nukrypsta nuo statybos leidimo dokumente užfiksuotų statybų apimties rėmų“, – sako Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika.

Aplinkos apsaugos komitetas, išklausęs Aplinkos ministerijos parengtą informaciją aptariamais klausimais, pritarė ministerijos iniciatyvoms artimiausiu metu informacinių statybos vartų „Infostatyba“ pagalba maksimaliai viešinti teritorijų planavimo ir statybos procesus, šioje sistemoje skelbiant statybos techninius projektus, teritorijų planavimo dokumentų vizualizacijas 3D formatu. Be to, pritarta siūlymams suvienodinti visiems teritorijų planavimo dokumentams ir statyboms nustatytas viešinimo procedūras, siekiant teisinio aiškumo ir efektyvesnio visuomenės įsitraukimo į minėtus procesus.

Aplinkos apsaugos komitetas pritarė Aplinkos ministerijos siūlymams aiškiai ir nedviprasmiškai įstatymuose įtvirtinti visų statybos proceso dalyvių atsakomybę, taip pat siūlymui didinti ekonomines sankcijas savavališkų statybų kaltininkams, kad jos būtų adekvačios padaryto pažeidimo mastui ir atgrasintų nuo tolimesnių teisės pažeidimų darymo.

„Buvo išsakyti siūlymai nustatyti netgi baudžiamąją atsakomybę už pačius įžūliausius ir pavojingiausius pažeidimus, kurie kelia grėsmę patiems svarbiausiems valstybės saugomiems teisiniams gėriams“, – atkreipia dėmesį K. Mažeika.

Aplinkos apsaugos komitetas posėdžio metu aptarė ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklą šioje srityje, įvertino gana gerus inspekcijos rezultatus atstovavimo valstybės interesams savavališkų statybų teisminio bylų nagrinėjimo metu. Aplinkos ministerija supažindino su ketinimais inspekcijos padaliniuose steigti specialias ikiteismines ginčų nagrinėjimo komisijas. Vis dėlto, buvo pripažinta, kad inspekcija šiuo metu susiduria su žmogiškųjų išteklių trūkumu, kadangi esamas darbo užmokesčio dydis, palyginti su dideliu darbo krūviui šioje srityje ir inspektoriams keliamais kvalifikaciniais reikalavimais, yra neadekvatus.

Įvertinus išdėstytas problemas ir diskusijų metu pateiktus pasiūlymus, Aplinkos apsaugos komitetas nutarė šio klausimo svarstymą tęsti po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Seimui pristatys Aplinkos ministerijos parengtą šiuos pasiūlymus atspindintį Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pataisų projektą.

 

Daugiau informacijos:

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, LVŽS frakcijos narys

Kęstutis Mažeika, tel. (8 5) 239 6691, mob. 8 668 42139, el. p. kestutis.mazeika@

2017 m. spalio 19 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

 

Spalio 18 d. posėdyje Seimo Aplinkos apsaugos komitetas atliko parlamentinę kontrolę savavališkų statybų prevencijos, tyrimo ir teritorijų planavimo bei statybos valstybinės priežiūros srityje.

„Detaliai išnagrinėti esamą padėtį šioje srityje paskatino vis dar gana dažnai pasitaikantys savavališkų statybų atvejai, kai statybų subjektai, gavę statybos leidimus, piktnaudžiauja ir techniniame projekte nukrypsta nuo statybos leidimo dokumente užfiksuotų statybų apimties rėmų“, – sako Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika.

Aplinkos apsaugos komitetas, išklausęs Aplinkos ministerijos parengtą informaciją aptariamais klausimais, pritarė ministerijos iniciatyvoms artimiausiu metu informacinių statybos vartų „Infostatyba“ pagalba maksimaliai viešinti teritorijų planavimo ir statybos procesus, šioje sistemoje skelbiant statybos techninius projektus, teritorijų planavimo dokumentų vizualizacijas 3D formatu. Be to, pritarta siūlymams suvienodinti visiems teritorijų planavimo dokumentams ir statyboms nustatytas viešinimo procedūras, siekiant teisinio aiškumo ir efektyvesnio visuomenės įsitraukimo į minėtus procesus.

Aplinkos apsaugos komitetas pritarė Aplinkos ministerijos siūlymams aiškiai ir nedviprasmiškai įstatymuose įtvirtinti visų statybos proceso dalyvių atsakomybę, taip pat siūlymui didinti ekonomines sankcijas savavališkų statybų kaltininkams, kad jos būtų adekvačios padaryto pažeidimo mastui ir atgrasintų nuo tolimesnių teisės pažeidimų darymo.

„Buvo išsakyti siūlymai nustatyti netgi baudžiamąją atsakomybę už pačius įžūliausius ir pavojingiausius pažeidimus, kurie kelia grėsmę patiems svarbiausiems valstybės saugomiems teisiniams gėriams“, – atkreipia dėmesį K. Mažeika.

Aplinkos apsaugos komitetas posėdžio metu aptarė ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklą šioje srityje, įvertino gana gerus inspekcijos rezultatus atstovavimo valstybės interesams savavališkų statybų teisminio bylų nagrinėjimo metu. Aplinkos ministerija supažindino su ketinimais inspekcijos padaliniuose steigti specialias ikiteismines ginčų nagrinėjimo komisijas. Vis dėlto, buvo pripažinta, kad inspekcija šiuo metu susiduria su žmogiškųjų išteklių trūkumu, kadangi esamas darbo užmokesčio dydis, palyginti su dideliu darbo krūviui šioje srityje ir inspektoriams keliamais kvalifikaciniais reikalavimais, yra neadekvatus.

Įvertinus išdėstytas problemas ir diskusijų metu pateiktus pasiūlymus, Aplinkos apsaugos komitetas nutarė šio klausimo svarstymą tęsti po to, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Seimui pristatys Aplinkos ministerijos parengtą šiuos pasiūlymus atspindintį Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pataisų projektą.

 

Daugiau informacijos:

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, LVŽS frakcijos narys

Kęstutis Mažeika, tel. (8 5) 239 6691, mob. 8 668 42139, el. p. kestutis.mazeika@


  Siųsti el. paštuSpausdinti