Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4804 ir Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo nr. I-2223 1, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo, 16, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-4805

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2016-12-21

Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4804 ir jį lydinčio Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo nr. I-2223 1, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo, 16, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo priedo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4805 parengimą paskatinusios priežastys, tikslai ir uždaviniai:

2014 m. balandžio 16 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Direktyva), kurios nuostatos į nacionalinę teisę turi būti perkeltos iki 2017 m. gegužės mėn. Šiais įstatymo projektais siekiama pagal Direktyvos reikalavimus ir atsižvelgiant į praktinio taikymo metu išryškėjusius trūkumus patikslinti įstatymo nuostatas, reglamentuojančias PAV proceso dalyvių tarpusavio santykius, jų funkcijas atrankos ir PAV procesuose.

Siekiant išvengti skirtingo veiklos rūšių, kurioms taikomas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, interpretavimo ir sumažinti administracinę naštą verslui, peržiūrėti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose pateikti planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašai, jie patikslinti.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti