Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-22(2)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-22(2) parengimą paskatino poreikis intensyviau pritaikyti statinius ir jų aplinką neįgaliesiems. Šiuo metu dar didelė dalis viešosios paskirties statinių vis dar neprieinami negalią turintiems asmenims, ypač judantiems neįgaliojo vežimėlio pagalba. Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, vykdydamos aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimus nustatė, kad daugiau nei 50 procentų itin svarbių neįgaliesiems viešosios paskirties įstaigų (gydymo, švietimo ir kt.) nėra pritaikytos arba pritaikytos tik iš dalies.

Teikiamu Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad pastatus ir inžinerinius statinius, kurie įtraukti į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, kuriuose vykdomi statybos darbai pagal paprastojo remonto projektą arba paprastojo remonto aprašą, bus privaloma pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais ir esant įstatymo projekte išdėstytoms sąlygoms.

Įstatymo projekte siūlomi pakeitimai užtikrins leis užtikrinti neįgaliųjų asmenų komfortabilumą ir integracijos procesą. Bus išvengta konfliktinių situacijų dėl netinkamai įgyvendintų statinio projektų bei piktnaudžiavimo valstybės skiriamomis lėšomis. Dar vienas iš teigiamų rezultatų, kurių laukiama – pastatai, kurie bus pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, taps prieinami ir senyvo amžiaus žmonėms, tėvams, stumiantiems vaikų vežimėlius, ir kt.

Įstatymo projekto iniciatorės ir rengėjos - Seimo narės Rimantė Šalaševičiūtė, Irena Šiaulienė ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti